BEHANDLER ASYLSØKNADER: Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) har i 674 personer søkt asyl i Norge i årets tre første måneder. Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rekordfall i innvandringen til Norge i fjor

Det ble registrert 58.200 innvandringer til Norge i fjor. Det er 8600 færre enn året før. Nedgangen er rekordstor, særlig fordi det kommer færre fra Syria.

dag.kjorholt@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Nettoinnvandringen til Norge var på 21.300 personer i 2017, ned 4700 fra året før. Nedgangen var et resultat av 8600 færre innvandringer og 3900 færre utvandringer.

– Etter unntaksåret 2016 er innvandringen fra Asia, og særlig Syria, igjen mindre, noe som forklarer mye av nedgangen i den totale innvandringen. Samtidig flytter færre fra Norge, selv om antallet er det tredje største som er målt, sier førstekonsulent Adrian Haugen Ordemann i Statistisk sentralbyrå.

les også

Farida-saken: Høyesterett forkaster UNEs anke

Fortsatt utvandrer svært mange fra Norge, selv om antallet er noe lavere enn i toppåret 2016. Det er særlig færre fra Asia og nordiske land som forlater Norge.

Det innvandret 58.200 personer til Norge i fjor. 8400 av dem var norske statsborgere, mens 49.800 var utenlandske.

les også

Ny justisminister bekymret for Oslo: – Alle de andre har mistet kontrollen

– Nedgangen fra ett år til ett annet har aldri vært større etter at målingene startet i 1958. Det er særlig innvandringen av asiatiske borgere som er redusert, med en stor andel syrere. Mye av forklaringen på det ligger i innføringen av grensekontroller i Schengen og i EU-Tyrkia-avtalen som ble innført våren 2016 for å begrense asylanttilstrømmingen til Europa, i kjølvannet av flyktningkrisen som oppsto høsten 2015, sier Ordemann.

De tre årene med størst utvandring fra Norge er de tre siste – 2015–2017. Etter toppnoteringen i 2016 utvandret det 3900 færre i fjor, i alt 36.800 personer. 10.200 av dem var norske statsborgere, mens 26.600 var utenlandske.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder