GASSANGREPET: Anne Orderud Paust ble utsatt for to angrep året før hun ble drept. Det ene da det ble funnet en propanbeholder utenfor leiligheten til hun og ektemannen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Statsadvokat om Orderud-saken: Trippeldrapet kunne trolig ha vært avverget

Året før Anne Paust ble drept på Orderud gård, ble hun og ektemannen utsatt for to attentatforsøk. Statsadvokaten mener trippeldrapet trolig ville vært avverget om angrepene hadde blitt oppklart først.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er all grunn til å regne med at drapene ikke hadde skjedd om attentatene hadde blitt oppklart i forkant, sier statsadvokat Jørn S. Maurud, aktor i Orderud-saken, til VG.

Det er over 19 år siden Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble regelrett likvidert på Orderud gård.

Fire personer ble dømt for å ha medvirket til drapene, men ingen for å ha stått bak de dødelige skuddene.

ALT OM TRIPPELDRAPET: Sporene, aktørene og åstedet

Allerede året før trippeldrapet skjedde, ble Anne Orderud Paust utsatt for to attentatforsøk. Det første da det ble funnet en halv kilo dynamitt under bilen hennes, og det andre da det ble gjort forsøk på å tenne på oppgangen til ekteparets leilighet i Oslo. Det ble da funnet en femkilos propantank med en bensinlunte som var forsøkt påtent utenfor inngangsdøren deres.

ANGREPET: Ekteparet Anne og Per Paust ble året før de begge døde, utsatt for to attentatforsøk. Foto: Espen Braata

Hvem var det som var ute etter å ramme ekteparet Anne og Per Paust? Var angrepet politisk motivert? Hadde det sammenheng med arbeidet deres i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet? Kunne det være noe helt andre?

Sakene ble etterforsket som alvorlige trusler og forsøk på drap, men politiet klarte aldri å oppklare hvem som stod bak.

Året etter døde Per Paust av kreft, og få uker senere ble Anne Orderud Paust skutt og drept på Orderud gård.

– At man ikke fant ut av hvem som stod bak angrepene har hatt betydning på flere vis. Først og fremst mistet man det bevisgrunnlag for trippeldrapet som ville ligge i at det må være en sammenheng mellom attentatene og drapene, mener advokat Frode Sulland, som forsvarte Veronica Orderud under trippeldrapssaken.

Trakk selv frem gårdskonflikten

I avhør etter det første attentatforsøket, forstod hverken Anne eller Per selv hvem som kunne stå bak. Hun forteller at hun ikke kan erindre saker i forbindelse med jobben hennes som skulle innebære at noen ville skade henne.

Men da Anne kommer tilbake til avhør etter at de har vært utsatt for nok et attentat, innleder hun avhøret med å fortelle om sin bror, Per Orderud. Om gårdskonflikten mellom ham og deres far.

Les også: Per og Veronica om hva som skjedde i juleselskapet (VG+)

Hun understreket at hun ikke hadde noen grunn til å tro at det hadde noen sammenheng med angrepene, men ønsket at politiet skulle være oppmerksom på konflikten.

Bakgrunnen og livet til ekteparet blir saumfart. Lå de i konflikt med noen? Hadde de økonomiske problemer? Var angrepene jobbrelatert? Var de medlem av politiske partier eller losjer?

Hun blir også spurt om det er spesielle forhold knyttet til taushetsplikt som gjør at hun må holde tilbake opplysninger i avhør. Til det svarer hun nei.

Anne og Per Paust får politibeskyttelse. De flyttes først til en hemmelig adresse, før de reiser til New York i noen måneder. Når de kommer hjem, blir sikkerhetstiltakene fjernet.

Sporet opp dynamitten

Etter trippeldrapet overtok politiet på Romerike etterforskningen av angrepene. Det var først da de stod overfor et mulig gjennombrudd.

FANT DYNAMITT: Dynamitt av samme type som ble funnet under Anne Orderud Pausts bil ble funnet i boden til Lars Grønnerød i 1999. Foto: Politiet

Under ransaking av Lars Grønnerøds leilighet, ble det funnet dynamitt i boden. Denne dynamitten skal senere vise seg å stamme fra et tyveri i Nittedal, og skal ha hatt samme identifikasjonsmerking som dynamitten som ble festet under Anne Pausts bil året før.

Les også: Hva må til for å gjenåpne en sak?

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød hadde aldri vært avhørt i forbindelse med etterforskningen av attentatforsøkene.

– Det var en kar som spurte om jeg ville kjøpe dynamitt av ham. Han skyldte meg noen penger, så jeg sa ja. Jeg la det i en pose oppe i leiligheten, der ble den liggende ganske lenge, så ble den liggende i kjelleren, forklarte Lars Grønnerød om dynamitten som ble koblet til bombeangrepet.

Han har imidlertid avvist at han ellers har hatt noe med dynamitten å gjøre.

FRIFUNNET: Lars Grønnerød ble i tingretten frifunnet for bombeattentatet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Kristin Kirkemo, som bodde sammen med Grønnerød, skal ifølge både Grønnerød og en venninne som vitnet i retten ha fortalt at det var hun som hadde festet dynamitten under bilen til søsterens svigerinne.

Les også: Dette felte de fire dømte

Likevel ble både Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød begge tiltalt for å stå bak bombeattentatet i forbindelse med trippeldrapssaken. Kirkemo ble dømt i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten uten nærmere begrunnelse. Grønnerød ble frifunnet i tingretten.

Uoppklart

Cato Schiøtz er overbevist om at det må være en sammenheng mellom angrepene på Anne og Per Paust sommeren 1998 og trippeldrapet snaue året senere.

Unike opptak: Dette møtte politiet i kårboligen

– At de ble frifunnet for dette er da en mulig selvmotsigelse fordi det er grunn til å tro at attentatene har sammenheng med trippeldrapet. Jeg tror det vil gi verdifulle føringer om man går nærmere inn på disse angrepene, sier han.

SAMMENHENG: Per og Veronicas forsvarere, henholdsvis Cato Schiøtz (t.h.) og Frode Sulland, mener det er en sammenheng mellom attentatforsøkene og trippeldrapet. Foto: Jan Johannessen/VG

Advokat Frode Sulland, som forsvarte Veronica Orderud, mener at man ville ha visst hvem som stod bak trippeldrapet om man hadde funnet ut hvem som utførte attentatene.Han påpeker at Per og Veronica Orderud aldri var siktet for hverken bombeforsøket og gassangrepet.

Veronica Orderud i dagbok: Ønsket svigerforeldrene døde

– Man så en sammenheng mellom disse. Men da var det rettet mot Per og Anne Paust, og ikke foreldrene som Per hadde en konflikt med. Når man ikke vet hvem som stod bak angrepene, mangler man en stor brikke i puslespillet, sier han.

– Kunne ha vært avverget

Statsadvokat Jørn S. Maurud forteller at han og medaktor Olav H. Thue var svært overrasket da lagretten frifant Kristin Kirkemo for bombeattentatet.

– Vi anså det som relativt opplagt, men lagmannsretten vurderte bevisene annerledes. Jeg mener bevisene var relativt solide, men hva lagretten har lagt vekt på, vet vi jo ikke. Kanskje burde vi ha lagt ned enda mer innsats da vi la frem bevisene, sier han.

AKTORERTE: Statsadvokatene Olav H. Thue og Jørn S. Maurud aktorerte Orderud-saken. Maurud sier i dag at han ble overrasket over frifinnelsen i attentat-saken. Foto: Jan Petter Lynau/VG

Han mener at det er grunn til å anta at trippeldrapet kunne ha vært avverget om man fant ut hvem som stod bak attentatforsøkene på et tidlig tidspunkt.

– Det er all grunn til å regne med at drapene ikke hadde skjedd om attentatene hadde blitt oppklart i forkant, sier han.

– En stor svakhet

VGs krimekspert, Øystein Milli, som er aktuell i dokumentarserien «Gåten Orderud», mener det ikke er godt å si hva som hadde vært utfallet om attentatforsøkene hadde blitt oppklart i forkant av trippeldrapet.

– Oslo-politiet har sagt at de hadde gårdskonflikten i fokus, og da kan man vel si at det hadde vært en fordel om etterforskningen hadde vært så bred at begge dem som i ettertid ble siktet for forsøket hadde blitt fanget opp allerede da, sier han.

I NYTT LYS: Øystein Milli er i disse dager aktuell i dokumentarserien «Gåten Orderud». Her er han i politiets bevislager, hvor Orderud-bevisene fremdeles oppbevares. Foto: Helge Mikalsen/VG

Milli mener det er en stor svakhet at det ikke foreligger dom i hverken bombesaken eller gassangrep-saken.

– Det er et faktum Kristin Kirkemo har hentet våpen i Molde og gitt disse videre til noen. Det er også klart at Lars Grønnerød har gitt revolveren til noen. Hadde de foretatt seg dette om de hadde følt seg mistenkeliggjort i forbindelse med attentatene? spør han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder