NY NESTLEDER? Bjørnar Skjæran, her med stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. Foto: Tore Kristiansen

Får full støtte fra nord: Skjæran (52) åpner for å bli Ap-nestleder

Ap i Nord-Norge foreslår Bjørnar Skjæran (52) som nestleder i Ap. Han holder døren åpen.

– Det er svært hyggelig og en stor tillitserklæring fra hele landsdelen, skriver Skjæran i en SMS til VG.

Han vil ikke udype noe utover det.

De tre nordligste fylkeslagene, Nordland, Troms og Finnmark, har samlet seg om å nominere Skjæran som Nord-Norges kandidat til det ledige nestledervervet i Arbeiderpartiet.

les også

Presset øker i Ap for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja

Dette ble kjent under årsmøtet til Nordland Arbeiderparti, som var i helgen.

– Bjørnar har en annen profil enn de som sitter i ledelsen i dag, og vil derfor utfylle ledelsen. Han har vist seg å være samlende og løsningsorientert, han vil løfte distriktsperspektivet og være en bra mann for hele Ap, sier leder av Troms Ap, Cecilie Myrseth til VG.

Skjæran er i dag medlem av Aps sentralstyre og gruppeleder i fylkestinget i Nordland. Han har vært ordfører i Lurøy kommune, et lite sted på Helgeland i Nordland.

Kilder til VG: Tajik kjempet Martin Kolberg inn i mektig Ap-komité

Giske-erstatter

Ett år etter Trond Giskes dramatiske avgang som nestleder, har Arbeiderpartiet satt ned en valgkomité som skal jobbe frem til landsmøtet i april med forslag til ny ledelse. LO-sjef Hans Christian Gabrielsen.

Det viktigste spørsmålet valgkomiteen skal ta stilling til, er om partiet på landsmøtet i april i år skal utnevne en ny nestleder for å erstatte Giske eller om partiet skal fortsette som i dag.

Etter Giskes avgang har ledelsen bestått av «kun» tre personer: leder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Aasland foreslått

I helgen vedtok Telemark Arbeiderparti å innstille Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant for Telemark, som deres nestlederkandidat.

– Jeg stiller meg til disposisjon. Så får arbeidet i valgkomiteen gå sin gang, sier Aasland til Telemarksavisa.

Et av de fremste kriteriene for en eventuell Giske-erstatter er at vedkommende er en mann og representerer områdene «nord for Dovre». Dagens Ap-ledelse er kritisert for å mangle geografisk spredning etter at Giske, som representerte Trøndelag, ble kastet ut av ledelsen.

Dette taler mot Aaslands kandidatur, men for Skjærans, hvis Ap skulle ønske å utvide ledelsen fra tre til fire.

Redd for ny strid

I partiledelsen har man vært meget forsiktig med å si noe om landsmøtet bør fortsette med dagens tre i ledelsen – eller med en fjerdemann.

les også

Schjøtt-Pedersens russiske rulett

Signalene er at det sikre er å fortsette med de tre i ledelsen, fordi å åpne for at landsmøtet skal velge en erstatter etter Giske, vil kunne utløse en ny strid i partiet.

På den andre siden trenger partiet fornyelse og det kan være behov for å få inn en røst nordfra.

Men enkelte tviler på om ukjente, 52-årige Skjæran er politikeren som kan bidra til å løfte partiet.

Det har foreløpig ikke vært noe møte i valgkomiteen, får VG opplyst.

Etter det VG kjenner til kommer valgkomiteen til å foreslå flere utskiftninger i Aps sentralstyre, som er et av de høyeste organene i partiet.

Går ut mot varig vern

Skjæran sier til VG at han ikke ser på det som et dramatisk politisk skifte at det etter helgens årsmøter er stort flertall mot konsekvensutredning.

Han gjør det imidlertid klart at han overhodet ikke tror på varig vern.

les også

Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten – sier nei

– Det borgerlige flertallet i Stortinget har jo avklart at det ikke blir noen konsekvensutredning ikke i denne stortingsperioden. Vårt partiprogram gjelder for fire år, men Arbeiderpartiets standpunkt har dermed liten praktisk betydning i denne saken nå. Det tror jeg folk både ser og forstår, og vi tåler godt denne debatten.

– Dere risikerer å støte fra dere velgere som hegner om industrien oljen gir?

– Fra de fleste fylkesårsmøtene er det gitt klar beskjed om at olje- og gassnæringen er viktig for Norge uavhengig av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), og at rammevilkårene skal ligge fast. Det er Arbeiderpartiets politikk som har lagt grunnlaget for utvikling av denne fantastiske kompetansenæringen.

– Når intet skal utredes; er da varig vern neste steg? 

– Det er utenkelig at vi skal gi områdene vernestatus. Dette er det viktigste næringsområdet i Nordland. Vi vil styrke Norge som havnasjon, og satse mer på havnæringene. Da kan vi ikke gå inn i det med at et område på størrelse med Østlandet vernes. Vi skal selvsagt utvikle områdene på en bærekraftig måte, men det er langt derfra til vern. Ingen er tjent med at folk forlater områdene fordi vi ikke kan drive verdiskaping, det må bo folk i husene, sier han.

Konflikt om komité

Som VG tidligere har omtalt, var det ikke fritt for konflikt da valgkomiteen skulle settes.

Da partiledelsen i januar skulle lage forslag til hvem som skal sitte i valgkomiteen foran årets landsmøte, ble det på ny konflikt rundt Giske og hans støttespillere:

Da en av Trond Giskes nærmeste allierte ble foreslått inn i Aps mektige valgkomité, skal nestleder Hadia Tajik ha forlangt plass også til en av sine egne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder