OSLO SENTRUM: Her brøytes det på Jernbanetorget i Oslo etter nok et snøfall i januar. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Vegvesenet tester brøyteførerne, men det gjør ikke Oslo kommune

Alle som brøyter snø på vegne av Statens vegvesen i Oslo, må bestå en test. Det må de ikke dersom de brøyter for Oslo kommune.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Rundt 350 maskiner brøyter og rydder snø på en snørik vinterdag i Oslo.

De fleste er i jobb for Oslo kommune. Én av disse ble involvert i en dødsulykke i Oslo tirsdag forrige uke.

Rundt 40 er ute på oppdrag for Statens vegvesen, som har ansvar for å brøyte riksveier i Oslo, inkludert E6, Ring 1 og Ring 3.

Men mens vegvesenet tester brøyteførernes kunnskap om vinterdrift, gjør ikke Oslo kommune det samme.

På spørsmål om hvilke krav kommunen stiller til førerne, svarer Bymiljøeetaten:

– Kravet er at de skal ha sertifikat for de maskinene de kjører.

På samme spørsmål svarer Statens vegvesen:

  • Gyldig HMS-kort
  • Gjennomført sikkerhetsopplæring og førstehjelpskurs
  • Trafikksikkerhetsopplæring
  • Bestått kompetansetest for vinterdrift

Vegvesenets test skal blant annet måle kunnskapen om god brøytepraksis og hvordan man tar hensyn til trafikanter. Den er basert på vegvesenets kompetansekrav til vinterdrift, som også krever kunnskap om tolkning av værprognoser, hvordan man måler friksjon, hvilket utstyr som brukes under de ulike føreforholdene og innstillinger av plog og skjær

– Minimumsnivå

Testen ble innført i i 2013. Føreren må svare riktig på minst 75 prosent av 40 spørsmål for å bestå.

– Det er ikke et lovmessig krav. Det er en erkjennelse fra vår side om at vi ønsker å ha et minimumsnivå på dokumentert kunnskap blant dem som utfører arbeid for oss. Hvorfor Oslo kommune ikke har gjort det, må du spørre Oslo kommune om, det vil jeg ikke spekulere i, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Dagfin Gryteselv.

– Er det en betydelig forskjell i hva slags oppgaver vegvesenets og Oslo kommunes brøytesjåfører utfører?

– Nei, i hovedsak er det det samme. De kan ha litt ulike krav til når de skal starte, men i hovedsak er det likt: det brøytes, det fjernes snø, det strøs og det tas ned snøkanter. Men det er kanskje litt ulik frekvens ut fra hvilke krav som er stilt.

Anser lovverket som tilstrekkelig

Bymiljøetaten sier at de ikke stiller krav til sjåførene, men til entreprenørene.

– Vi anser lovverket som tilstrekkelig for å gjennomføre trygg vinterdrift av Oslo by. I lovverket ligger sertifikatkrav og dokumentert kunnskap om utstyret du bruker, utdyper kommunikasjonsdirektør Richard Kongstein.

For å bli godkjent som leverandør av tjenester til kommunen, må selskapene også ha et godkjent HMS-regime og følge skatte- og arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også underleverandører.

Oslo kommune stiller ikke krav om at sjåførene må ha HMS-kort, førstehjelpskurs eller bestått kompetansetest for vinterdrift.

Men Kongstein mener det er forskjell mellom å brøyte for Statens vegvesen og kommunen.

– En brøytebil på en fylkesvei kjører i 50-70 km/t mens en traktor på kommunal vei har mindre utstyr og lavere fart.

Kongstein opplyser at kommunen vurderer om de skal starte egne bydriftskurs for brøytesjåførene. I dag stiller kommunen ingen konkrete krav i anbudene om hva slags kunnskap sjåførene skal ha ut over det som fremgår av lovverket.

Han ønsker ikke å kommentere forrige ukes dødsulykke ut over at kommunen har stilt sin bedriftshelsetjeneste til disposisjon for sjåføren og at bydelen følger opp familien til kvinnen som omkom.

– Foreløpig vet vi ikke hva som har skjedd. Vi avventer etterforskningen.

Fikk førerkort beslaglagt

Det var tobarnsmoren Maria Svaland (45) som døde i ulykken tirsdag. Den 19 år gamle traktorføreren er siktet for brudd på veitrafikkloven.

Politiet har ikke ønsket å si noe om hendelsesforløpet av hensyn til etterforskningen, og har sagt at de er usikre på om Svaland var på sykkelen eller om hun trillet da hun ble påkjørt.

BRØYTETRAKTOR: Traktoren var på vei til oppdrag i Oslo da ulykken skjedde tirsdag forrige uke. Foto: Fredrik Solstad Foto: Solstad, Fredrik

Politiadvokat Eric Lindset sier til VG mandag at de vet en del, men at det ikke er så mye de ønsker å gå ut med. Statens vegvesens tekniske gjennomgang gjenstår også.

– Vi har erfaring med at den grundige tekniske gjennomgangen av sykkel og traktor tar tid, sier Lindset.

Sjåføren har fått beslaglagt førerkortet inntil videre.

Traktorføreren jobber for en underleverandør av Vaktmesterkompaniet som brøyter og rydder snø i Oslo på vegne av Bymiljøeetaten.

– Dette er en tragisk ulykke, og våre tanker går først og fremst til de pårørende. Siden hendelsen har vi fokusert på å ivareta sjåføren og sørge for at han får god oppfølging. Vi har også vært opptatt av å ivareta våre egne ansatte, skriver Tomas Bratterud, daglig leder i Vaktmesterkompaniet, i en e-post til VG.

Han opplyser at ulykken skjedde på vei til et brøyteoppdrag for Bymiljøetaten.

Bratterud opplyser at alle deres sjåfører oppfyller til enhver tid gjeldende krav fra myndighetene.

– Det inkluderer ulike førerkortsklasser og aktuelle kurs, slik som 50 km/t- kurs for traktor, skriver han.

Avtaler verdt hundrevis av millioner

I tillegg til Vaktmesterkompaniet har Oslo kommune inngått avtaler med to andre selskaper om drift og vedlikehold av veier, inkludert brøyting og rydding og snø.

De fire år lange avtalene er verdt opptil 160 millioner kroner, ifølge konkurransegrunnlaget.

Vaktmesterkompaniet er også Statens vegvesens hovedentreprenør. Denne avtalen har en varighet på fem år med en totalsum på omtrent 364 millioner kroner.

Vaktmesterkompaniet hadde i 2016 en omsetning på 473 millioner kroner. De overtok avtalen som ble gitt til ISS Facility Service i 2013. ISS hadde i 2016 en omsetning på 4,8 milliarder kroner.

I 2016 døde 27 såkalt myke trafikanter - syklister, fotgjenger og akende - på norske veier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder