Påpeker svikt på svikt

Like før jul - den 22. desember i fjor - tilkaller Solveig Skinnarland nattevakten for å få hjelp til å skifte tøy klokken 02.30.

Hun ber om at den spesielle gåstolen hennes blir plassert slik at hun kan komme ut av sengen kl. 06.30. Men ingen ser innom før langt ut på morgenen neste dag etter at hun nok en gang ringer for stellehjelp klokken 09.35.

Fylkeslegens granskning konkluderer med at manglende imøtekommelse av Skinnarlands uttrykte behov er uforsvarlig pleie og omsorg.

Lørdag 18. januar i år må Skinnarland våt og frossen gjennom natten vente til klokken 09.50 før hun får stell. Fylkeslegen: Uforsvarlig pleie og omsorg.

Tirsdag 21. januar blir Solveig Skinnarland stelt klokken 08.30. Deretter får hun til tross for smerter og urolig hjerte ikke tilsyn hele dagen før pleier kommer klokken 16.30. Fylkeslegen: Ut fra pasientens situasjon må det anses å ha foreligget en situasjon som innebærer uforsvarlig pleie og omsorg.

Lørdag 25. januar ber Solveig Skinnarland nok en gang om sykepleiertilsyn på grunn av sine sterke bloduttredelser og ødemer på kroppen. Hun får melding om tett oppfølging ut over natten, ifølge dagboken. Men tilsyn uteblir. Fylkeslegen: Uforsvarlig pleie og omsorg.

Søndag 26. januar gjentar det manglende tilsynet seg. Ingen blodprøve tas. «Jeg har store ødemer og urinmengden er nesten null,» heter det i dagboken. Fylkeslegen: Det manglende tilsyn må anses å innebære uforsvarlig pleie og omsorg.

Torsdag 13. februar øker blåfargen nedover armen hennes. «Store smerter, ingen gjorde noe,» konstaterer Solveig selv i dagboken. Fylkeslegen sammenholder dagboken med sykepleierrapporten og konkluderer nok en gang med uforsvarlig pleie og omsorg på grunn av manglende oppfølging.

Det samme gjentar seg søndag 16. februar - én uke før Solveig dør. Morgenstellet uteblir. Blåfargen, smertene og bloduttredelsene blir stadig verre. Til tross for at hun sier ifra til vakthavende om at hun må bli sett på av kompetent medisinsk person, skjer det ikke noe. - Manglende stell og oppfølging må anses å innebære uforsvarlig pleie og omsorg, gjentar fylkeslegen i sin rapport.

Helsetilsynet i Akershus er også spesielt kritisk til måten daglig leder ved Risenga, personlig håndterte pasienten Solveig Skinnarland på.

På ettermiddagen fredag 14. februar møter Solveig selv opp hos daglig leder for å ta opp det hun mener er manglende legetilsyn. Både Solveig og en pleier som er til stede, oppfatter daglig leder dit hen at hun bagatelliserer Solveigs situasjon. Pleieren skriver til fylkeslegen at daglig leder karakteriserte «det med Skinnarlands arm» som ufarlig.

Fylkeslegen skriver: - Daglig leder anses ved denne anledning å ha opptrådt i strid med kravet om forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Ved et tilfelle har Helsetilsynet i Akershus også reagert på at ventetiden fra anrop til hjelp var så lang at det vurderes som uforsvarlig.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder