HODEBRY: Flere av Siv Jensens begrunnelser for hvorfor Christine Meyer måtte gå av som SSB-sjef, blir nå kraftig utfordret. Foto: Hallgeir Vågenes VG

SSB-bråket: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer

Forklaringen til finansminister Siv Jensen (Frp) om hvorfor SSB-sjef Christine Meyer måtte gå, er i ferd med å slå sprekker.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tirsdag sendte Jensen et 60 sider langt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om den betente SSB-saken.

– Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Christine Meyer i en uttalelse.

Fikk du med deg: SSBs superveteran slakter kollegas innvandringsregnskap

Til tross for de mange sidene med svar til Stortinget etterlater Siv Jensens redegjørelse fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål.

VG har foretatt en gjennomgang av alle tilgjengelige dokumenter og kilder i SSB-saken. Klikk deg igjennom vår tidslinje nederst i saken og les dokumentene selv.

1. Meyer lyttet til signaler fra Jensen

En sentral påstand fra Jensen er at Meyer ikke lyttet til advarslene og bekymringene fra Finansdepartementet, men, til tross for dette, satte igang en omstridt omorganisering av forskningsavdelingen.

Til VG viser Meyer til to konkrete episoder som dokumenterer at SSB-sjefen gjorde endringer etter innspill fra Siv Jensen.

– Utvalget som så på hvordan Forskningsavdelingen i SSB burde organiseres, Bye-utvalget, foreslo at denne avdelingen skulle reduseres til 25 personer. I møter med Finansdepartementet fikk jeg signaler om at dette var for drastisk. Det lyttet jeg til, og i mitt forslag til organisering foreslo jeg en betydelig moderasjon med dobbelt så mange ansatte - altså 50 personer, sier Meyer.

Jensens eget SSB-utvalg: Ingen støtte for Jensens SSB-forklaring

Hennes andre eksempel handler også om oppfølgingen av Bye-utvalgets rapport. Etter at prinsippene fra forskningsavdelingen var vedtatt, gjorde Meyer og SSB sonderinger om noen av modellene kunne flyttes til statistikkavdelingen.

– Utvalget ønsket opprinnelig at arbeidet med de økonomiske modellene som SSB bruker til å produsere en del data skulle tas ut av Forskningsavdelingen. Finansdepartementet ga signaler om at de var negative til dette, og jeg valgte derfor ikke å gå videre heller med dette forslaget. Det er ikke sånn at jeg ikke har tatt signaler fra Finansdepartementet, tvert imot: Vi beholdt alle modellene i Forskningsavdelingen, og vi passet på at de var godt bemannet med 50 forskere, sier Meyer.

2. Menn og modeller ble ikke splittet

Jensen hevder at en av hovedutfordringene med Meyers omorganisering var at den ville føre til at de økonomiske modellene SSB bruker til å produsere analyser ville bli skilt fra personene som opererte disse. De fryktet at det ville svekke SSBs leveranser til departementet, Stortinget og partene i arbeidslivet.

Siv Jensen mener hun advarte Meyer flere ganger: Da jeg ikke ble hørt var det naturlig å gripe inn

Ifølge brev til Stortinget skriver Jensen at nøkkelpersonell skulle ut av avdelingene, mens modellene skulle bli i forskningsavdelingen, uten at det forelå konkrete planer for å lære opp nye medarbeidere i disse modellene.

I tirsdagens brev til Stortinget bekrefter Jensen at hennes departement diskuterte enkeltansattes arbeidsforhold i en telefonsamtale med Meyer 29. oktober. Departementet fryktet for omplasseringen av nøkkelpersonene Erling Holmøy, Nils Martin Stølen og Birger Strøm. Christine Meyer slår fast overfor VG at dette var en ubegrunnet bekymring.

– Modellen det har vært spesielt stor oppmerksomhet rundt, Demec-modellen, var det en annen person enn Erling Holmøy som var operatør på. I den planen for omorganisering, som Kjetil Telle hadde ansvaret for, ble denne operatøren værende igjen i Forskningsavdelingen, med ansvar for å være operatør på Demec-modellen, sier Meyer, som legger til at hun ikke kan huske noen diskusjon om Birger Strøm eller forskningsmodeller da hun ble ringt om Holmøy.

Hemmelig telefonsamtale mellom Meyer og finansdepartementet: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Operatøren var Birger Strøm, som er kjent som den kontroversielle innvandringsforskeren Erling Holmøys makker. Sammen har de to blant annet produsert det mye omtalte innvandringsregnskapet.

Her annonserer Siv Jensen at hun ikke lenger har tillit til Christine Meyer

I tillegg viser en oversikt VG har fått tilgang til, at Meyer i sin plan for omorganiseringen hadde planlagt å sette inn flere ressurser til å jobbe med de økonomiske modellene i Forskningsavdelingen.

Da kriteriene for hvilken personer som skulle hvor, foreslo Telle sju rådgiverstillinger som utelukkende skulle jobbe med modellene. Disse rådgiverne (modelloperatørene) skulle samarbeide med forskere om vedlikehold, utvikling og leveranser.

Meyer sier hun advarte Jensen om forsker-flytting: Fikk ingen respons

– Det er helt feil at man ikke kan skille menn og modeller. Det kan man godt gjøre. Men dette er ikke akkurat noe «rocket science». Det går fint an at flere personer jobber med de modellene, sier Meyer til VG.

Hun legger til at det er viktig at flere kan dekke opp flere av modellene, slik at en blir mindre sårbar for enkeltpersoners kompetanse.

Les SSBs innplasseringskriterier her.

3. Mandatet til Statistikklovutvalget

I en rekke intervjuer og i brevet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen påstår Siv Jensen at utvalget som skal lage forslag til ny lov for SSB, også skulle utrede hvordan forskningsvirksomheten i SSB bør være.

Solberg sier innvandring ikke kostet Meyer jobben: Hemmelig dokument viser at innvandring var tema

En sentral grunn til at Meyer måtte gå av, er fordi hun ikke ventet på konklusjonene fra lovutvalget før hun satte igang omorganiseringen.

«Du kan ikke planlegge en slik omorganiseringen all den tid vi har et statistikklovutvalg. Et av oppdragene til dette utvalget er å se på forskningsavdelingen», sa Jensen i intervju med VG.

Men, som VG omtalte mandag kveld er det ingen i det aktuelle utvalget at Jensen har rett når hun hevder at Statistikklovutvalgets mandat innebar å se på organiseringen av Forskningsavdelingen.

Les mandatet til Statistikklovutvalget her.

AVGÅTT: Christine Meyer forlot posten som SSB-sjef 12. november. Nå slår hun tilbake mot Siv Jensens forklaring på hvorfor hun måtte gå. Foto: Tore Kristiansen VG


4. Manglende referater

I brevet fra Jensen viser hun til fire møter mellom departementet og SSBs daværende administrerende direktør Christine Meyer. I disse møtene skal Meyer ha fått til dels svært eksplisitte advarsler mot å gjennomføre omorganiseringen i SSB som planlagt. Det er to møter i januar, ett i april og ett i september i år.

Meyer mottok trusler: Ble drapstruet

Men, i motsetning til flere andre møter Jensen refererer til i brevet, har ikke Frp-finansministeren klart å legge frem ett eneste notat eller referat fra disse møtene.

VG har også fått avslått en begjæring om innsyn i flere av referatene fra disse møtene.

5. Har ingenting med innvandring å gjøre

Onsdag forrige uke hevdet statsminister Erna Solberg at SSB-bråket «overhodet ikke» har noe med spørsmål knyttet til innvandring å gjøre.

Men, som VG omtalte søndag kveld var Meyers ulike uttalelser i mediene om innvandring et tema i et av de aller siste møtene mellom Siv Jensen og Christine Meyer. Da hadde Finansdepartementet over mange måneder uttrykt misnøye med Meyers uttalelser.

Christine Meyers advokat, Dag Steinfeldt, fikk mye oppmerksomhet for denne opptreden.

Jensen: Skal svare Stortinget

Finansdepartementet er kjent med påstandene i VGs sak. I en e-post svarer Siv Jensen slik på VGs sak:

– I dag har jeg sendt et omfattende svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor jeg redegjør grundig for hvordan Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB. Jeg vil selvfølgelig svare på alle de spørsmål som kommer fra komiteen fremover også, skriver Jensen i en epost.

Dette er erstatteren: Birger Vikøren erstatter Christine Meyer

Hun legger til:

Dette er en stor og viktig sak, og det er grunn til å minne om at det har kommet sterk motstand fra mange samfunnsaktører gjennom hele prosessen. Motstanden og bekymringene tiltok ytterligere da SSB-ledelsen meldte at de ønsket å iverksette omorganiseringen. Finansdepartementet har hele veien vært opptatt av at SSB må være i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt og at omorganiseringen ikke må forskuttere Statistikklovutvalget, skriver Jensen til VG.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har nytt møte onsdag klokken 17.00.

Les også

 1. Her er Siv Jensens advarsler til Christine Meyer

  Tirsdag fikk kontrollkomiteen på Stortinget Siv Jensens svar på spørsmålene de har stilt om Statistisk sentralbyrå.
 2. Bråket i avdeling 500

  Hvem skulle tro at nedbemanningene i en avdeling i Statistisk sentralbyrå skulle bli storpolitikk?
 3. SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap»

  Den mest internasjonalt anerkjente forskeren i SSB, Rolf Aaberge (68), mener at «innvandringsregnskapet» til kollega…
 4. Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

  Ingen av medlemmene i finansminister Siv Jensens eget SSB-utvalg vil støtte hennes forklaring på hvorfor Christine Meyer…
 5. Erna avviste at innvandring kostet Meyer jobben – nytt dokument avslører at innvandring var tema

  34 timer før finansminister Siv Jensen (Frp) mistet tilliten til Christine Meyer, så SSB-sjefen seg nødt til å forsvare…
 6. SSB-direktøren: Ble drapstruet

  Tidligere administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, mottok flere ubehagelige meldinger…
 7. Meyer sier hun advarte Siv Jensen om Holmøy-flytting – fikk ingen reaksjon

  Finansminister Siv Jensen (Frp) hevder hun reagerte umiddelbart da hun fikk vite at SSB-direktøren flyttet forskere ut…
 8. Steinfeld beklager kommentarer til journalister

  Advokaten til den nylig avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer, Dag Steinfeld, beklager i et Facebook-innlegg kommentarer…
 9. Birger Vikøren erstatter Christine Meyer

  Stabsdirektør i Norges Bank, Birger Vikøren, er ansatt som midlertidig administrerende direktør i Statistisk…
 10. Toppbyråkrat i Finansdepartementet: – SSB lånte sitt varemerke til noe som var «helt vilt»

  Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har bestilt forskning for å låne Statistisk sentralbyrås troverdighet, ifølge…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder