MØTTE PÅ STORTINGET: Bettina Lindgren (t.h) kom til Stortinget i oktober sammen med Nina Bakkefjord og Helle Cecilie Palmer fra Facebookgruppen og for å få statsministeren med på å endre den vedtatte pleiepengeordningen. Foto: Mona Langset VG

Delvis seier for pleiepengeaktivister

Med onsdagens budsjettforlik fikk KrF gjennomslag for at pleiepenger ikke skal kuttes til 66 prosent etter et år, slik det ble innført fra 1. oktober i år. Nå får foreldre til alvorlig syke barn beholde 100 prosent pleiepenger i fem år.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

For Facebookgruppen som har jobbet for å endre den vedtatte pleiengeordningen, er kampen likevel ikke over.

– Vi er fornøyd med den jobben KrF har gjort. Men fortsatt faller foreldrene til barn med langvarig sykdomsbilde og behandling utenfor. Tidsbegrensningen på fem år må bort. Vi trenger også en unntaksbestemmelse i graderingsregelen, sier Bettina Lindgren på vegne av gruppen.

Les mer om budsjettforliket: Dette har de blitt enige om

I oktober var hun sammen med to andre fra aksjonsgruppen på Stortinget for å fortelle statsminister Erna Solberg og andre politikere hvordan endringene i pleiepengeordningen fra 1. oktober rammer familiene til de alvorligst syke barna.

Regjeringen har innført en endring som riktig nok gjør at dobbelt så mange som før omfattes av pleiepengeordningen, og dermed kan være hjemme fra jobb og pleie barna over tid mens de er alvorlig syke.

Men en ny tidsbegrensning gjorde at lønnskompensasjonen skulle reduseres til 66 prosent etter et år, og etter fem år var det helt stopp. Ved gradering av pleiepengene, kombinert med jobb, kunne lønnskompensasjonen strekkes ut til ti år.

Les også: Sindre (7) har kreft – morens hans kan få kraftig lønnskutt

KrF kjempet mot tidsbegrensing

VIKTIG SAK FOR KRF. Leder i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Kristelig folkeparti stemte mot da dette ble vedtatt i fjor. Det var Høyre, Venstre og Frp som sørget for flertall for det som ble vedtatt. KrF sa fra dag én at vi ville kjempe imot tidsbegrensning og reduksjon til 66 prosent, sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad (KrF)

Hun understreker at dette har vært en viktig sak for KrF, fordi foreldrene gjør en viktig jobb for samfunnet ved å passe egne alvorlig syke, og kronisk syke, barn. Derfor kan ikke ordningen sidestilles med sykepenger og kuttes ned til 66 prosent etter et år.

– Disse foreldrene har også mer enn nok bekymringer fra før, om de ikke skal ha økonomiske bekymringer i tillegg, sier hun.

Like ille for de aller svakeste

Men de økonomiske bekymringene ble ikke borte for foreldrene til de aller sykeste barna, og døende barna påpeker Bettina Lindgren i Facebookgruppen.

– De aller sykeste barna har ofte et ustabilt, tilbakevendende sykdomsbilde som krever langvarig og intensiv behandling lenger enn fem år. Barna som skal dø kan heller ikke være prisgitt at foreldrene har god nok økonomi til å være hjemme dersom de skulle gå ut over tidskvoten på fem år – eller 2,5 hvis begge er hjemme. For vi må huske på at det telles to dager av kvoten hver dag når begge foreldrene mottar pleiepenger. Da spises kvoten dobbelt så raskt opp, sier Lundgren.

– Det er også et stort problem at unntaksregelen som gir noen foreldre mulighet til å motta pleiepenger ut over hovedregelen på fem år, ikke omfatter varig syke barn. Dermed faller de fleste utenfor, påpeker hun.

Politisk kamp: Både SV og KrF ville endre den vedtatte pleiepengeordnigen

ENGASJERT: Bettina Lindgren, som selv har alvorlig syke barn, snakker på vegne av Facebookgruppen som vil endre pleiepengeordningen. Her i møte med Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Jobber videre

Ifølge Olaug Bollestad i KrF blir tidsbegrensningene deres neste kamp.

– Ved neste års budsjett vil vi kjempe for foreldrene som har barn med alvorlig sykdom som varer ut over fem år, sier hun.

Bettina Lundgren setter likevel sin lit til SV, som allerede to ganger har fremmet lovforslag som blant annet innebærer at pleiepengeutbetalingen ikke tidsbegrenses.

Begge gangene ble lovforslaget nedstemt.

Nå er SVs lovendringsforslag til behandling i arbeids- og sosialkomiteen, og 11. desember blir det ny avstemning på Stortinget.

Audun Lysbakken (SV) mener også at onsdagens budsjettforlik var et godt skritt i riktig retning, men at det fortsatt står noen ting igjen.

– Vi må forbedre ordningen slik at ikke kronisk syke barn blir kastet ut av ordningen selv om det er medisinske grunner til at de må pleies av sine foreldre. Hvis KrF stemmer sammen med oss på det i desember, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemmer det samme, får vi tettet dette hullet i loven, sier Audun Lysbakken.

Olaug Bollestad sa tidligere til VG at de nye pleiepengereglene kun ville gjelde for nye pasienter. Dette stemmer ikke. De aller fleste må følge den nye ordningen, med unntak av de som har barn med svært alvorlig progedierende sykdom, som fikk innvilget pleiepenger før 1. oktober. De får følge gammel ordning til barnet er 18 år.

Aldersgrensen for pleiepenger er som en hovedregel frem til barnet er 18 år. Men i budsjettforliket fikk KrF gjennomslag for en unntaksregel for foreldre til psykisk utviklingshemmede. De kan få pleiepenger også etter at barnet har fylt 18.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder