Gunn Imsen mener målstyrings-systemet ignorerer praktiske fag

Eks.skolebyråd Anniken Hauglie (H) tar til motmæle

ENGSTELIGE ELEVER: Både elever og lærere blir preget av prestasjonsangst på grunn av Osloskolens test- og prøveregime, mener professor Gunn Imsen. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Skoleforsker: – Oslo-skolens prøveregime er angstfremkallende

Pedagogikkprofessor Gunn Imsen mener Oslo-skolens system med 273 målindikatorer og høy prøvetetthet er angstfremkallende for både elever, lærere og skoleledere.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over fire år gammel

I tillegg mener hun vektleggingen av kjernefagene norsk, matte og engelsk i det detaljerte målstyringssystemet er så stor at praktiske fag og samfunnsfag blir ignorert.

Mandag kunne VG vise hvordan Osloskolene i flere år har blitt styrt av et system der elevenes prøveresultater, mål, måloppnåelse og rapportering havner som 273 målindikatorer i barneskolen og videregående skole.

Les også: Kommentar: Målemani i Osloskolen

Tidligere er det kjent at noen Oslo-skoler har arrangert øveprøver og generalprøver før kartleggingsprøver til tross for at både Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret advarer mot dette.

GA RÅD TIL JENS: Professor Gunn Imsen (til venstre) ved NTNU var med som rådgiver for daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og tidligere kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) da de ville styrke kvaliteten i skolen sammen med landets fremste utdanningsforskere for syv år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Professor Gunn Imsen mener de ansvarlige for styringen av Oslo-skolen nå må innse at målstyringssystemet er gått for langt.

Prestasjonsangst

Paradoksalt nok skulle hun gjerne sett at også elever- og læreres prestasjonsangst ble målt i Oslo-skolen.

Les også: Derfor sluttet vi som lærere i Oslo-skolen

– Elevundersøkelsen spør dessverre ikke om elevenes prestasjonsangst. Men ut fra enkelthistorier er det grunn til å anta at en del elever gruer seg til alle disse prøvene. Når prøvene tillegges en styringsfunksjon som i Oslo-skolen, er det alltid er noen over deg som sjekker at du når de fastsatte målene. Over elevene står lærere. Over lærerne står en rektor. Over rektor står en områdedirektør, og over dem står utdanningsdirektøren, illustrerer Imsen.

På toppen finner hun politikere som er redde for ikke å ha gode testresultater å skilte med.


– Det er bygget inn en angst i systemet hele veien. Jeg savner mer fokus på elevers evne til skapertrang, selvstendig kritisk tenkning og vektlegging av kreativitet. Dette fanges ikke opp av et prøvebasert styringssystem, sier Imsen

Hun kaller det et dypt demokratisk problem at skolen styrer elevenes læring så detaljert som den gjør i Oslo.

FÅR KRITIKK IGJEN: Astrid Søgnen, leder for Utdanningsetaten i Oslo. Foto: Kristian Helgesen , VG

Professorveteranen uttrykker likevel stor tilfredshet med at utdanningsdirektør Astrid Søgnen med støtte i bakkant fra ny kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil fjerne en del av målindikatorene i 2016.

Blant annet blir kartleggingsprøvene i 1.–4. klasse tatt ut av målindikator-listen.

– Prøveresultater har tatt av

– Det ser jeg på som positivt. Selv om flere av prøvene som Oslo bygger sitt detaljerte målstyringssystem på, er pålagt av staten, så trenger ikke resultatene inngå i et styringssystemsystem slik de gjør i Oslo. Osloskolens oppmerksomhet på prøver og prøveresultater har jo tatt helt av, vurderer Imsen.

Hun minner om at kvalitet i skolen er noe vesentlig mer enn prøveresultater, og viser til skolens formålsparagraf. Denne inneholder blant annet en vektlegging av grunnleggende verdier, gode holdninger, brede kunnskaper, historisk og kulturell innsikt, medansvar og medvirkning.

– Den undergraves av for mye testing, mener Imsen.

BLE SKIFTET UT: Tidligere utdanningsbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), måtte ut av kontoret etter kommunevalget. Her fra et besøk i et klasserom på Grünerløkka skole. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hun har også merket seg at målindikatorene i Oslo-skolen i høy grad dreier seg om resultater og mål i kjernefagene norsk, matte og engelsk. Fag som Mat og helse, samfunnsfag, kroppsøving og kunst og håndverk nevnes knapt.

Svekket allsidighet

– Testregimet prioriterer teorifagene på bekostning av de praktisk-estetiske fagene og samfunnsfag. Dette er velkjent fra internasjonale undersøkelser. Helt siden innføringen av skolereformen «Kunnskapsløftet», har det vært et press i skolen mot større fokus på basisferdighetene lesing, skriving og regning. Dette er selvsagt viktige fag, men det går ut over den allsidigheten som skolen skal ivareta, kritiserer Imsen.

Hun peker på den omfangsrike og detaljerte listen over Oslo-skolens målindikatorer og mener den vitner om et altfor smalt syn på hva som er skolens oppgaver.


– Jeg synes nedprioriteringen av de praktisk-estetiske fagene er veldig uheldig, konkluderer pedagogikk-professoren.

VG har forelagt Utdanningsetaten et ønske om å svare på kritikken som Gunn Imsen reiser mot Oslo-skolen. Men etatens informasjonsavdeling svarer følgende på vegne av utdanningsdirektør Astrid Søgnen i en sms:

– Det er læreplanene som ligger til grunn for opplæringen i Oslo-skolen i praktisk-estetiske fag, som i andre fag. Professor Imsen må gjerne ta kontakt for å bli orientert om det pedagogiske arbeidet i Osloskolen.

Ikke bekymret for angst

Nylig avgått utdanningsbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), er ikke bekymret for hverken engstelige elever eller at fokus på kjernefagene fortrenger de praktiske fagene.

– Imsen er en forsker med mange synspunkter, som mange andre. Her er vi uenige. Jeg mener tett oppfølging av barna og god oversikt over deres utvikling skaper trygghet for elever og foreldre. Oslo-skolen har høye ambisjoner på elevenes vegne og forventer mye av sine ansatte. Derfor følges de også tett opp med blant annet personalpolitiske virkemidler, skriver Hauglie i en e-post til VG.

Hun viser til at medarbeiderundersøkelser viser høy trivsel i Oslo-skolen, og mange ønsker å jobbe der.

Hauglie som overtok jobben som skolebyråd etter Torger Ødegård (H), fortsatte å legge vekt på først og fremst at elevene skulle lære å skrive, lese og regne – fremfor mer praktiske fag. Hun tror ikke den prioriteringen var feil.


– Jeg ser ingen motsetning mellom å kunne lese, skrive og regne og de praktisk-estetiske fagene. Snarere er det gjerne en forutsetning. Min erfaring er at de andre fagene ikke fortrenges, ifølge Hauglie.

Hun bekrefter overfor VG at det er utdanningsdirektør Astrid Søgnen som nå har fjernet mange av målindikatorene fra styringssystemet i Oslo-skolen, blant annet resultatene på kartleggingsprøvene som målindikatorer.

– Jeg kjente til gjennomgangen, men var ikke involvert i detaljene. Dette er delegert til etaten.

Les også

 1. Målemaniet i Oslo-skolen

  Skolesjefen i Oslo har hatt et kontroll- og belønningssystem med nærmere 300 styringsmål.
 2. Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål

  Nå er det dokumentert: Resultater på prøver som egentlig skal kartlegge hvilke seksåringer som trenger ekstra hjelp, er…
 3. Valgt til leder for 166.000 lærere og barnehagelærere: Utdanningsforbundets nye leder til kamp mot avskilting av lærere

  Steffen Handal (46) ble som ventet valgt til ny leder for Utdanningsforbundets 166.000 medlemmer tirsdag ettermiddag.
 4. Redaktør: – Krampekult av voksne å snakke om «kidsa»

  Bruken av ordet «kids» eller «kidsa» blant godt voksne nordmenn, irriterer både gamle og unge.
 5. Skole-Torbjørns formidable utfordring: Skal lære flyktningbarna å lese norsk
  - 1 av 2 innvandrerelever sliter fra før

  Tilstrømmingen av barn og unge flyktninger gir også kunnskapsministeren en formidabel lekse: 15.000-20.
 6. KrF krever 1000 nye lærerstillinger i 1.-4. klasse

  KrF slår pekestokken i kateteret og krever 1000 nye lærerstillinger i sitt alternative statsbudsjett.
 7. Elever kan bli erstattet av flyktninger i konkursrammet skole

  Torsdag ble 82 elever kastet ut av den nylig konkursrammede videregående Steinerskolen i Røyken.
 8. Flinke piker kan også bli «dropouts»

  Den nye fraværsgrensen på videregående skole kan virke mot sin hensikt.
 9. Odins mamma i ny bok:  - Måtte ha hjelp for å holde meg på bena

  Katrine Olsen Gillerdalen (39) mener det trengs mer kunnskap  om hvordan det er å miste et barn.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst

Flere artikler

 1. Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål

 2. Undersøkelse: 32 Oslo-skoler bryter reglene

 3. Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver: Forsker: - Kritisk og katastrofalt

 4. Lærere fikk nok av prøvepress - sluttet i Oslo-skolen

 5. Fylkesmannen bekymret for prøvebruk i Oslo-skolen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder