SISTE MØTE: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fra Oslobyrådet snakker med pressen før partene skulle gjøre ferdig avtalen om Oslopakke 3. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Slutt på gratis Tesla-passering: Oslo innfører elbil-bompenger

Om ett år er det slutt på gratis bompassering for Tesla og andre nullutslippsbiler i Oslo. Fra mars 2017 vil det koste ti kroner å passere bomringen rundt hovedstaden i rushtiden.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det går frem av utkastet til avtale om ny E18. Etter det VG får opplyst legges avtalen frem mandag.

I kveld skriver representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne den siste avtaleteksten. Avtalen er mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten.

– Det er fortsatt litt igjen å ferdigstille i avtaleteksten, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg idet hun går inn i møtet i Oslo sentrum.

Hun har tidligere vært kategorisk på at det ikke skal bygges mer vei.

Enighet om ny E18: MDG-Lan sier likevel ja til «monstervei»

NTB melder at kapasiteten på E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer i form av et vekslingsfelt i tillegg til to vanlige bilfelt, et bussfelt og en egen sykkelvei.

– De meterne vei er viktige for Akershus. Jeg sitter ikke i byrådet som bygde mer vei, jeg sitter i byrådet som begrenset utbyggingen av E18 dramatisk, noe ingen trodde var mulig, sier Nguyen Berg og legger til.

– Denne avtalen kommer til å gjøre det mye bedre for syklister og kollektivtransport.

BLIR NY: Motorvei E18, her fra Vækerø inn mot Oslo. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Alle må være med å betale

I dag er elbiler fritatt for moms og engangsavgift. I tillegg har de gratis offentlig parkering, bomring og ferge, lav årsavgift, halv firmabilskatt og høyere kilometergodtgjørelse.

Mens antall elbiler har økt på veiene, har det fra regjeringspartiene Høyre og Frp blitt varslet at avgiftsfritaket må opp til ny vurdering neste år.

Ifølge et utkast til avtale for ny E18, faller nå fritaket for betaling i bomringen.

• Fra 1. mars neste år vil det koste 10 kroner å passere bomringen rundt Oslo med elbil mellom klokken halv sju og ni om morgenen, og mellom klokken tre og fem på ettermiddagen. Ellers er det gratis.

• Fra nyttår 2018 vil prisen øke til 20 kroner for passering med elbil i rushtiden.

• Fra nyttår 2020 blir det betaling også for passering utenom rushtiden: Da vil det koste 20 kroner å kjøre gjennom bomringen rundt Oslo. Prisen for å kjøre i rushtiden øker til 30 kroner, ifølge utkastet.

Miljøbyråden kommenterer bompengeavgiften for elbiler slik:

– Alle må være med å betale. Det vesentlige er at det skal være mye dyrere å kjøre bensinbiler, sier Lan Marie Nguyen Berg.

VG mener: Omlegging vil ha merkbar miljøeffekt

Dyrest for dieselbil

Dette er likevel langt billigere enn prisen bensinbiler og dieselbiler må betale for å passere bomringen, ifølge avtalen:

• For dieselbilister som kommer vestfra inn i Oslo vil de i rushtiden for en personbil betale 58 kroner i bomringen, og i tillegg 16 kroner i bærumsbommen, tilsammen 74 kroner.

• For bensinpersonbiler vil rushtidssatsen være 48 kroner, pluss 16 kroner i bærumsbommen, tilsammen 64 kroner for å kjøre inn i oslo.

Denne prisen vil, ifølge avtalen VG har sett, være uendret perioden igjennom.

Elbiler har i dag også fri tilgang til kollektivfeltene, bortsett fra i Oslo. I kollektivfeltet på E18 og Mosseveien må det være minst to personer i bilen, for at en elbil skal få kjøre i feltet i rushtiden.

Slik gikk det i London: Fikk 30 prosent trafikkreduksjon med rushtidsavgift

Nytt bomsystem

Dagens møte mellom partene i forhandlingene om en ny E18 og Oslopakke 3 ventes kun å bli samtaler om mindre justeringer i avtalen, får VG opplyst.

I store trekk er avtalen om ny E18 og bompengene slik VG har beskrevet lørdag og søndag.

Samtidig er det klart at det skal lages et helt nytt bomsystem rundt hovedstaden.

Dersom en reduksjon i biltrafikk på 15 prosent ikke oppnås med økte bompenger og rushtidssatser, så vil nye økninger i bompengene bli vurdert.

Slik subsidieres Tesla-eierne: SSB-forsker mener Finansdepartementet sponser privat luksus

Rask opptrapping

KRITISK: Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, sier hun tror elbileiere er klare til å være med å betale noe.

– Spørsmålet er om forskjellen er stor nok opp til dieselbiler. Trolig er opptrappingen også litt vel rask, sier Bu til VG.

– Fritak for bompenger, ved siden av fritak for moms, er årsaken til at folk kjøper elbil, oppgir en stor andel av kjøperne. En ganske stor andel av dem sier også at de ikke ville ha kjøpt elbil om det ikke var et fritak for bom, sier Bu og viser til en undersøkelse de har foretatt blant elbileiere.

I dag går det 83.000 elbiler på norske veier. I alt er det 2.6 millioner personbiler i Norge.

Les: Bråstopp for Tesla-salget i Norge

Med E18-avtalen, blir Oslo den første byen i Norge som innfører bompenger for elbil. Det er derfor trolig at andre byer vil ta etter, mener Bu.

– Dette setter en standard. Derfor er det viktig at politikerne er tydelig på at det skal være en stor differanse til dieselbiler, sier Bu.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder