KrF: - Viktig at fastleger ikke blir tvunget til å handle i strid med sin egen samvittighet

INNENRIKS

KrF-nestleder Dagrun Eriksen og Olaug Bollestad er sikre på at de vil komme frem til en ny løsning som vil ivareta både pasientenes rettigheter og fastlegenes samvittighetsfrihet.

Publisert: Oppdatert: 25.04.14 12:10

Det kommer frem under en pressekonferansen etter regjeringens reservasjons-nei fredag.

- Det kommer til å være to hensyn som skal tas, det ene er pasientrettighetene og det andre en samvittighetsfrihet hvor leger ikke presses til å handle mot sin samvittighet, sier Eriksen.

- Det er viktig at vi klarer å sikre at fastleger ikke blir tvunget til å handle i strid med sin egen samvittighet, sier Eriksen.

Hensyn til begge

Hun forteller at det nå jobbes med en løsning som tar hensyn til begge.

- Vi er sikre på at dette skal vi klare, men vi vil ikke skissere noen løsning nå i dag, sier Bollestad.

Landsstyret settes etter pressekonferansen, også med resvervasjonsretten vil være tema. Fredag formiddag ble det kjent at KrF-leder Knut Arild Hareides tale til landsstyret utgår av private grunner.

Under en pressekonferanse fredag formiddag annonserte helseminister Bent Høie at det ikke lenger er aktuelt å innføre reservasjonsrett.

Helseministeren kunne samtidig informere om at et ny løsning allerede er på trappene, og det er kun detaljer igjen før forslaget er klart.

Uvisst om det blir lovendringer

Høie kunne fredag morgen ikke svare på om den nye løsningen krever endringer i lover eller forskrifter.

- Det er fortsatt noen detaljer som ikke er på plass. Så det kan jeg ikke svare på nå. Det kommer an på nivået endringene må skje på, sier han til VG.

- Men fastlegene vil ikke kunne reservere seg på noen områder?

- Det er riktig. Men det har de heller ikke i dag. Den nye løsningen skal beste situasjonen både for kvinnene og for legene, det kan jeg være tydelig på.

- Så avtalen med KrF revnet i møtet med virkeligheten ?

- Det jeg i alle fall er glad for, er at jeg bestemte meg for at dette skule vi ikke bare forhandle ferdig med KrF og Legeforeningen, men det skulle ut på en skikkelig offentlig høring. Så viser det seg at motstanden er så stor at forslaget ikke lar seg gjennomføre. Så lærdommen er at slike saker må forberedes ordentlig gjennom åpne prosesser for å sikre gode resultater.

Høie snur etter at forslaget om reservasjonsrett har møtt massiv motstand fra flere hold.

Han kalte pressen inn til hastemøte dagen etter at at KrF-leder Knut Arild Hareide åpnet for å se på alternativer til regjeringens forslag.

- KrF kan se på andre løsninger hvis både hensynet til kvinnen og legen blir ivaretatt. Hvis ikke ligger reservasjonsmuligheten der, sa Hareide til Vårt Land torsdag.

Regjeringens snuoperasjon blir tatt i mot med jubel fra blant annet mammablogger og hovedmotstander Susanne Kaluza.

Her kan du lese mer om