SELSKAPENES ANSIKTER: Seks menn leder de seks delvis statseide selskapene som hver på sitt vis har havnet i trøbbel. Oppe fra venstre: Eldar Sæthre i Statoil, Walter Qvam i Kongsberg-gruppen og Sigve Brekke i Telenor. Nede fra venstre: Svein Richard Brandtzæg i Hydro, Svein Tore Holsether i Yara og Rune Bjerke i DNB. Foto: VG og SCANPIX

Disse statlige topplederne
gjør politikerne flaue

DNB - Telenor - Yara - Hydro - Statoil - Kongsberg

Høyt betalte toppledere i de seks største statseide selskapene må nå stå til rette mot anklager om korrupsjon og skatteplanlegging. – Jeg blir flau, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er også flaut at vi har fått et «jeg visste ikke»-sjefssjikt i Norge, legger Gunnar Gundersen, Høyres fremste næringspolitiker, til.

– Og jeg beklager virkelig at næringsministeren, som en av de viktigste til å skaffe landet nye arbeidsplasser, må bruke all sin tid til å rydde i korrupte statsselskaper, sier Trine Skei Grande.

Den siste avsløringen av DNB i Luxembourg som tilrettelegger av selskaper i skatteparadis, er en ny avsløring i serien dårlige nyheter som rammer Norges største selskaper.

Fra før står Telenor, Yara, Hydro, Statoil og Kongsberg i skammekroken etter alvorlige korrupsjonssaker.

Se oversikt: Her er skandalene i de statseide selskapene

Illsinte toppolitikerne gir nå klar beskjed om at selskapene ikke har mer å gå på:

– Neste gang ringer de eieren før sakene kommer i media, formaner Gunnar Gundersen.

SKREMT: Venstre-leder er flau og skremt over ukulturen som hun mener han vokst frem i statseide selskaper. Foto: Frode Hansen VG

Her kan du lese om skandalene i hvert enkelt av de seks selskapene.

Etiske forbilder

De har det til felles at staten eier store aksjeposter. Stortinget har har ikke bare pålagt dem å følge lover og regler, men krevd at de skal være etiske forbilder og fyrtårn i ansvarlig og rederlig forretningsdrift.

Det har åpenbart ikke selskapene brydd seg om.

– Dette er selskaper vi eier felles. Her er det bedriftskulturer det må røskes opp i. Jeg trodde nesten ikke det var mulig da Yara nok engang har pådratt seg en korrupsjonssak, etter kjempeboten og rettsakene mot ledelsen, sier Trine Skei Grande.

– Det er skremmende å se hvilke kulturer som har fått lov å vokse fram under ledere som åpenbart ikke har peiling på hva som skjer i selskapene deres. Toppledelsen kan ikke ha oversikt over alt til enhver tid, men det er deres ansvar og plikt å dyrke fram lederkulturer som skal gjenspeile verdiene selskapene er pålagt å følge, legger Venstre-lederen til.

Hans Olav Syversen, KrFs parlamentariske leder, sier han er dypt skuffet over selskapene:

SPURTE NÆRINGSMINISTEREN: Parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen. Foto: Therese Alice Sanne VG

– Alle disse selskapene har nå dype riper i lakken. Fellesnevneren er at de er statseid. Mange har trodd at det å være statseid har vært en garanti mot ulovligheter. Men nå tror jeg mange har fått en aha-opplevelse. Det var ingen garanti, sier Syversen til VG.

– Det verste med at de statseide selskapene holder på med dette, er at de bruker av våre felles ressurser til å investere i råtne strukturer. Tvert imot skulle disse selskapene være idealer som andre selskaper skulle strekke seg mot. Jeg blir flau over at vi eier deler av disse selskapene. Jeg eier ingen aksjer, men om jeg hadde vært privat aksjonær i noen av dem, så hadde jeg solgt aksjene nå, sier Grande til VG.

Ikke mye høytlesing

Syversen filleristet statsselskapene i Stortingets spørretime sist onsdag. Han leste høyt fra statens prinsipper for god eierstyring:

«Selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar».

– Det kan ikke ha vært mye høytlesing av eierskapsprinsippene til staten i disse selskapene, sier Syversen.

– Dette viser hvor farlig det er å ha en kultur blant næringslivstopper hvor de rekrutterer hverandre til toppjobbene, og ikke slipper til flinke folk utenfra , og spesielt ikke damer, legger Trine Skei Grande til.

Tydelig forventning

Gunnar Gundersen (H) er helt enig med Venstre-lederen:

FLAUT OG PINLIG: Gunnar Gundersen (H) er nestleder i Stortingets næringskomite. Foto: Stortinget

– Ja dette er flaut og pinlig. Det er en tydelig forventning til disse selskapene hvor staten er stor eier, om å ligge i forkant. Det er på tide med en holdningsendring. Skulle det oppstå problemer internt, må styrene være pro-aktive og varsle sine eiere, sier han.

Gundersen legger til at skandalene som nå er avslørt, ligger noen år tilbake i tid. Han tror mye har skjedd med etikken de siste årene.

Regjeringen har bedt revisjonsselskapet PWC sjekke hvordan norsk lovgivning står seg mot britiske og amerikansk selskapslovgivning, land hvor bøtenivået er skyhøyt for korrupsjon. Høyre har også lagt inn forslag i Stortinget om å skjerpe selskapenes kontroll av mellommenn for å forebygge korrupsjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder