MIDLERTIDIGE P-PLASSER: Nye innfartsparkinger skal etableres ved Vinterbro (ca. 400 ved Tusenfryd og 100 nye ved Vinterbro senter) og Hvam (300 ved Plantasjen og 100 ved Olavsgård). Foto: ,

Rehabiliteringen av Tunnel-Norge fortsetter. Nå står Brynstunnelen for tur: Her kan du parkere når E6 strupes

Regn med kø og kaos på E6 og Ring 3 i Oslo fra lørdag kveld. Da strupes Brynstunnelen frem til neste sommer.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Selve tunnelen er hverken lang eller imponerende, men i rushtrafikken mellom klokken 16 og 17 sluker den vanligvis rundt 6000 biler. Nå blir kapasiteten mer enn halvert. Og morgenrushet rammes like hardt.

Og dette går ikke bare ut over Oslotrafikken, men også tungtransport og gjennomfartstrafikk på E6 på vei til Sverige eller Alnabru.

– Vi tror det blir ganske ille. Tunnelen har over 30 prosent mer trafikk enn Smedstadtunnelen. Vi er svært bekymret denne gangen siden Brynstunnelen har mye større grad av gjennomgangstrafikk og det er vanskeligere å få folk som skal langt over på kollektivtransport, sier prosjektleder Hilde Ulvik til VG.

Ifølge Statens Vegvesen er det rundt 200 tunneler som ikke tilfredsstiller EUs nye sikkerhetskrav og må gjøres noe med innen 1. april 2019. Vegvesenet har beregnet at det vil koste rundt syv milliarder kroner å innfri Tunnelsikkerhetsforskriften.

I GANG: Her på Hvam skal det bli plass til 300 flere pendlerbiler. Mandag begynte jobben med å sette området i stand. Fra v. Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelrehabiliteringer i Statens vegvesen. Foto: Foto: Øystein Dahl Johansen/Ruter ,

Her kommer 900 nye p-plasser

Nå setter Statens vegvesen sin lit til at fire innfartsparkeringer skal lette på trykket.

Disse midlertidige parkeringsplassene, som vil være gratis så fremt du har gyldig Ruter-billett, åpner 29 februar. Det vil si en uke etter at Brynstunnelen har begynt å operere med to felt mot dagens fire.

Les også: 42 høyrisiko-tunneler i Norge

I tillegg innfartsparkeringene, etableres det midlertidig kollektivfelt mellom Hvam og Karihaugen, samt inn mot Oslo sydfra på strekningen Nøstvedt-Klemetsrud.

Fra lørdag klokken 22 og frem til mandag morgen 22. februar er forøvrig hele tunnelen stengt i forbindelse med omleggingen fra fire til to felt.

Her kan du se hele planen for oppgradering av tunnelene i Oslo-området:

Fikk du med deg?Må oppgradere tunneler, får kritikk av Vegtilsynet

Ved Tusenfryd vil pendlerne kunne sette fra seg rundt 400 biler når fornøyelsesparken er stengt og 250 når den er åpen, bortsett fra i ferien i uke 27 til 31, som er høysesong for Tusenfryd.

På Vinterbro vil parkeringen utvides med 100 plasser, mens Plantasjen ved Hvam får rundt 300 plasser og bak hotellet på Olavsgård blir det ca 100 nye p-plasser.

Ulvik opplyser at Ruter fra disse parkeringene setter inn ekstra rushtidsbusser som veivesenet betaler for. Ruter vil også opprette en rushtidslinje fra Vestby (590E).

– Det vil gå en til to busser i kvarteret, sier Øystein Dahl Johansen, kommunikasjonsrådgiver hos Ruter til VG.

Her kan du lese mer om Ruters tilbud.

NAF jubler

NAF er meget fornøyd med innfartsparkeringene som nå lanseres.

SVÆRT FORNØYD: Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal. Foto: NAF ,

– I dag jubler vi. Vi har fått bevis for at årevis med masing gir resultater, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal til VG.

NAF har i mange år vært en pådriver for at hovedstaden skal få flere innfartsparkeringer med gode kollektivtilbud videre inn til sentrum.

– Nå håper vi at innfartsparkeringene blir brukt, og at dette blir permanent, sier Sagedal.

Hun krysser også fingrene for at det blir hyppige nok bussavganger.

Les også: Her kan du kjøre - selv med dieselforbud

– Frykter du kaos når rehabiliteringen av Brynstunnelen starter?

– Ja. Det er all grunn til å frykte kaos. Dette er noe annet enn Smedstadunnelen og Granfosstunnelen fordi det er E6. Dette er ufordrende. Vi ønsker at dette skal gå så smidig som mulig, men dette kommer til å bli kjempekrevende og vil uten tvil prege folks hverdag, mener Sagedal.

Hun råder folk til å høre med naboen om de kan kjøre sammen, reise kollektivt eller sette seg på sykkelen nå som det går mot vår.

Husker du? Slik gikk det da man begynte rehabiliteringen av Smedstadtunnelen

Gode råd

Statens vegvesen ber alle som har andre muligher til å benytte seg av disse slik at de som gjennom Brynstunnelen får plass.

– Vi anbefaler de som må kjøre bil enten velger Mosseveien eller kjører av på Ryenkrysset og tar Svartdalstunnelen og Vålerengtunnelen, sier prosjektleder Ulvik som håper de som kan, reiser kollektivt og sykler eller går hvis de ikke skal så langt.

For de som ikke må innom Oslo er riksvei 22 og riksvei 23 Oslofjordforbindelsen en mulighet.

Å bruke lokalveiene for å slippe unna kø i tunnelen, fraråder Statens vegvesen på det sterkeste.

– Dette anbefaler vi virkelig ikke siden det ligger åtte barneskoler i nærområdet. Det lokale veinettet er ikke egnet til å ta imot riksveitrafikk i det hele tatt, sier Ulvik.

Også de som skal på vinterferie til helgen bør skrive seg bak øret at Brynstunnelen er stengt fra lørdag klokken 22 til mandag morgen, slik at de enten kjører før dette tidspunktet eller bruker Vålerengtunnelen.

Dette skal gjøres i tunnelen

Det er mye å gripe fatt i i Brynstunnelen som er fra 1970.

– Det er ingenting som fungerer, sier Ulvik tørt.

– Vi skal ta alt; tak, vegger, gulv, nytt vann- og avløpssystem samt brannsikring av tunnelen. Den står jo helt fint i dag, men har ikke annet enn lys og er ikke koblet opp mot Vegtrafikksentralen, sier Ulvik og forteller at de nå må stenge den for å hakke ned istapper fra taket flere ganger i døgnet.

Oppe på det åpne rommet over tunnelen, mot Brynsenteret, skal det komme et teknisk bygg som skal styre tunnelen.

Her kan du lese mer om rehabiliteringen av Brynstunnelen.

Arbeidene skal etter planen være ferdige før sommeren 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder