Avslører stor kompetanse-variasjon i kommunene

UTØYA: Dette bildet ble tatt i forbindelse med årets minnemarkering på Utøya, fire år etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Krister Sørbø , VG

22. juli-rapport: Har for store forventninger til helsehjelp

Folk kan ha for store forventninger til helsetjenestene etter store traumatiske hendelser, mener Helsedirektoratet, og ber myndighetene bli tydeligere på hva slags hjelp man kan få.

Artikkelen er over fire år gammel

Direktoratet er nå ferdige med sluttrapporten om helsetjenestenes oppfølging etter 22. juli. Helsevesenet står i dag bedre rustet til å håndtere en alvorlig hendelse enn før terrorangrepene, lyder konklusjonen.

– Mange av dem som ble rammet, mener at de fikk god hjelp. Noen sliter fortsatt med å mestre hverdagen, og det er forståelig. Vi må lære av dem som opplevde at hjelpen ikke strakk til, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Variasjon

Helsedirektoratet påpeker at det har vært for stor variasjon i kompetansenivået i kommunene og i omfanget av hjelpen til de berørte. Samtidig er det grunn til å tro at noen sliter med problemer som ikke lar seg løse av bedre helse- og omsorgstjenester.

– Det kan også ha oppstått for store forventninger til effekten av helsehjelp. Ved senere kriser bør myndighetene og helsetjenestene forklare tydeligere hva slags hjelp de berørte vil få og hvilke resultater de kan forvente, heter det i rapporten.

Lie påpeker at man i større grad har tatt i bruk de regionale kompetansesentrene for vold og traumatisk stress for å bøte på ulikhetene.

Leste du denne? Vil ha gransking av 22. juli-millioner

Vilje til læring

Evne og vilje til å lære av erfaringene trekkes fram som en nøkkelårsak til forbedring innen helsevesenet og kommunene. Hvor god beredskapen er, kan man ikke vite før det skjer en ny stor hendelse.

– Terrortrusselen sommeren 2014 lærte oss at helsetjenesten kontinuerlig må være årvåken og forberedt på nye utfordringer. Helsetjenestens viktigste suksessfaktor i beredskapssituasjoner er ikke enkelttiltakene som er omtalt i rapporten, men at helsepersonell er dedikert, handlekraftig og vant med store og små krevende situasjoner i hverdagen, sier direktøren.

Noen forbedringsområder

Støttegruppen for 22. juli-hendelsene har pekt på noen områder som kunne vært håndtert bedre:

* Noen som takket nei til hjelp i første omgang, fikk ikke tilbud på nytt senere.

* Det har vært vanskelig å få spesialisthelsetjenesten og kommunene til å forstå at mange har hatt behov for langsiktig hjelp.

* Samarbeidet på tvers av sektorer fungerte ikke alltid godt nok. Særlig i forbindelse med at unge flyttet for å ta utdanning og manglet tilbud på sitt nye bosted.

* Psykolog eller psykiater har ikke vært tilgjengelig for alle berørte.

Sendte brev: Støre krevde svar

Tiltak gjennomført

Lie sier kommunene har lagt vekt på å styrke kommunikasjonen, slik at folk ikke faller gjennom når de flytter til et nytt sted.

– Samtidig er det en balansegang. Noen ganger kan det være greit å gi slipp fordi den berørte selv tenker: Dette mestrer jeg. Men andre ganger kan det være grunn til å holde litt ekstra oppmerksomhet om det går bra også når det har gått noe tid, sier han.

I tillegg er det satt i gang en tilskuddsordning for å få ansatt flere psykologer i kommunene.

Etter Gjørv-kommisjonens rapport ble det satt i gang en hel rekke forbedringstiltak. De spenner over en rekke områder, som psykososial oppfølging, teknisk infrastruktur, planverk og akuttmedisinsk fagutvikling.

Ifølge rapporten er så godt som alle tiltakene enten gjennomført, pågående eller igangsatt. Rapporten overleveres mandag til Helse- og omsorgsdepartementet.

I helgen skrev VG at Støttegruppa etter 22. juli-hendelsene ber Helsedepartementet gjennomføre en nasjonal kartlegging av hvordan kommunene brukte 22. juli-midlene. De ønsker også at de berørte brukerne blir spurt om tilbudet de har mottatt.

Les også

 1. Vil ha gransking av 22. juli-millioner

  TROMSØ (VG) Støtteforeningen for Utøya-overlevende vil ha en nasjonal gjennomgang av kommunenes bruk av 22. juli-midler.
 2. Skandalen i Karasjok

  Karasjok kommune med 3000 innbyggere hadde hele tolv ungdommer på Utøya den 22. juli 2011.
 3. Overlevende: - Utøya føles normal igjen

  UTØYA (VG) Niclas Tokerud (25) overlevde angrepet. Nå er han tilbake på første sommerleir siden 2011.
 4. Nå er AUF-leiren tilbake på Utøya

  UTØYA (VG) – Noen av de vakreste blomstene er borte. Mange vokser fortsatt.
 5. Regjeringen ber om at 22. juli-oppfølgingen ikke svekkes

  Regjeringen minner om at det offentlige hjelpeapparatet er pålagt ved lov å «holde trykket oppe» i oppfølgingen av dem…
 6. 22. juli-penger ikke delt ut – kommunene søkte ikke

  Dermed ble 32 millioner stående urørt.

Mer om

 1. 22. juli
 2. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn

Flere artikler

 1. Støttegruppen bekymret for 22. juli-hjelp: – Mange varsellamper som lyser

 2. Utøya-overlevende savner et fleksibelt helsevesen: – Ikke alle passer inn i A4-systemet

 3. Støttegruppen med råd til berørte som vurderer å se 22. juli-filmer

 4. Må i retten for underslag av 22/7-penger

 5. 22. juli 2011: Hvordan gikk det etterpå?

Fra andre aviser

 1. 22. juli-rapport advarer mot for store forventninger til helsehjelp

  Aftenposten
 2. 22. juli-rapport advarer mot for store forventninger til helsehjelp

  Fædrelandsvennen
 3. Kun halvparten av 22. juli-rammede fornøyd med hjelpen de fikk

  Bergens Tidende
 4. Kun halvparten av 22. juli-rammede fornøyd med hjelpen

  Fædrelandsvennen
 5. Skivebom om hjelp til Utøya-rammede

  Aftenposten
 6. Etterlatte mødre uten jobb etter 22. juli

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder