FÅR FORSLAGET: Finansdepartementet, her representert ved Finansminister Siv Jensen, får i dag forslaget om å slå sammen en rekke skattekontorerer. Bildet er tatt i forbindelse med at regjeringen la fram statsbudsjettet 7. oktober i fjor. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Foreslår å kutte halvparten av alle skattekontorer

Skatteetaten vil slå sammen dagens skattekontorer slik at det blir 53 større kontorer, ned fra dagens 107.

  • Stella Bugge

Artikkelen er over fire år gammel

Forslaget leveres i dag til Finansdepartementet som vil vurdere det sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvis regjeringen støtter forslaget, vil Stortinget bli orientert.

564 ansatte berøres

– Forslaget til ny kontorstruktur innebærer at 564 ansatte får nytt tjenestested. Dette tilsvarer 8,4 prosent av alle ansatte i etaten, heter det i rapporten som offentliggjøres i dag. De ansatte blir nå i morgentimene orientert om forslaget.

Av de ansatte som må flytte på seg, vil 261 som kan bruke offentlig kommunikasjon få en reisetid på over en time en vei. Tar de bilen, vil 104 ansatte få reisetid på mer enn en time hver vei.

Det er i dag 107 skattekontorer fordelt på fem regioner.

Her kan du se hvilke kontorer man vil beholde.

Men det har over tid skjedd store endringer i Skatteetatens kontorstruktur. For bare 15 år siden var det hele 436 ligningskontor.

Les også: Folk snoker mye mindre i skattelistene

– Skatteetaten foreslår at kontorstedene som skal avvikles, stenges for publikum 1. juni 2017, heter det i rapporten.

Såfremt det tas en beslutning i år, legges det til grunn at alle ansatte og oppgaver skal være flyttet innen utgangen av 2019.

Forslaget innebærer at en del må belage seg på å ukependle eller flytte.

Ingen kontorer er foreslått slått sammen med Oslo.

Skattekontorene er statlige, men selve skatteoppkrevingen er kommunal.

Husker du? Skepsis til plan om å gjøre skatteoppkreving statlig

En digitalisert etat

Skateetaten mener omleggingen er en naturlig utvikling av digitaliseringsprosessen og at det ikke lenger er like viktig å være fysisk tilstede for å gi informasjon og veiledning samt kontrollere skatteyterne.

Egentlig hadde det, i Skatteetatens øyne, holdt å ha 40 kontorer.

– Når forslaget omfatter 53 kontor, er det fordi det er tatt flere hensyn enn det som er effektivt for etaten isolert sett, heter det i rapporten.

Skatteetaten regner med å spare i underkant av 10 prosent av dagens kostnader når det gjelder husleie og drift av eiendomsporteføljen hvis forslaget gjennomføres.

Mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Sp-Vedum: Regjeringen et sentraliserings-maskineri

  2. Fanden og futen

  3. Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo

  4. Reagerer på flytting av syv ansatte: – Vanskelig å hevde at det er viktig distriktspolitikk

  5. Jensen kom forberedt på Vedum-kritikk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder