PRIORITERES: Bjørn-Erik Ludvigsen mener nedlastere som har tilgang på barn blir prioritert i Kripos' etterforskning. Foto: THERESE ALICE SANNE , VG

Etterforsker: 8 av 10 nedlastere kan begå egne overgrep

Nærmere 80 prosent av nedlasterne kan begå fysiske overgrep, mener en irsk etterforsker.

Artikkelen er over fire år gammel

– Spørsmål et er ikke om nedlasterne kommer til å begå overgrep. Spørsmålet er hvorvidt de allerede har gjort det, mener irske Joe Sullivan.

Han er en av Europas mest anerkjente eksperter på risikovurdering av overgripere, og har arbeidet med temaet de siste 20 årene, blant annet for det britiske svaret på Kripos, National Crime Agency.

I første del av VGs dokumentarserie «Nedlasterne» forteller han om sitt arbeid. Han mener at åtte av ti som er dømt for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale, også vil innrømme at de har begått fysiske overgrep mot barn.

– Myndighetene må se i hvilken grad nedlasterne har hatt kontakt med barn gjennom årene, det er en stor mulighet for at de allerede har begått overgrep, sier Sullivan.

En sammenheng

Her til lands er også Kripos klar på at det er en sammenheng mellom nedlasting av overgrepsmateriale og selv å begå overgrep. Leder for seksuallovbrudd i Kripos, Lena Reif, forteller at 30 prosent av personene de kjenner til som har lastet ned overgrepsbilder, også har begått fysiske overgrep.

– Det er ikke sikkert at man først laster ned for så å begå overgrep, men det kan virke som om mange bruker nedlasting av overgrepsbilder for å normalisere sine egne fantasier, sier Reif.

ETTERFORSKER OVERGREP: Bjørn-Erik Ludvigsen jobber ved Kripos' avdeling for seksuallovbrudd. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Internett inneholder enorme mengder av overgrepsmateriale, og midlene til etterforskning av disse sakene er begrenset. Når Kripos etterforsker nedlasting av overgrepsmateriale, må de derfor prioritere hardt og prøve å finne dem det er mest nærliggende kan begå fysiske overgrep.

#nedlasterne: Her bor mennene

– Men det er en vanskelig og krevende jobb å prioritere blant personer som bidrar til å misbruke de mest sårbare i samfunnet, sier Reif.

– For å kunne begå overgrep mot et barn, må du være i en posisjon hvor både barnet og omverdenen har tillit til at du kan være alene med barnet. Når overgrepet er begått, må du også være i en posisjon som får barnet til ikke å fortelle om det, mener politioverbetjent ved seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen.

Bedriftseier til VG: – Det er ikke kult å bli konfrontert med hva jeg har lastet ned

Lena Reif forteller at Kripos alltid prioriterer de mest alvorlige sakene innen nedlasting av overgrepsmateriale. I denne prioriteringen vektlegger de dem som står i fare for å begå overgrep høyt, og da er det en rekke kriterier som legges til grunn.

– Tilgang til barn, både egne og stebarn, verv i idrett, korps og lignende, gjør at de blir høyt prioritert, opplyser hun.

Flere gjengangere

Ludvigsen mener at overgrep vil forebygges om nedlasterne blir oppdaget og ser at konsekvensene ved å bli tatt er store. Det gjelder både i form av rettslig straffereaksjon, men også den sosiale fordømmelsen de blir gjenstand for.

Les også: «Hadde jeg ikke fått hjelp, er jeg redd jeg ville ha gjort det igjen»

– Da velger de kanskje ikke å gå videre til fysiske overgrep, noe de kunne ha gjort om de ikke ble tatt. Så lenge folk er tatt, blir datamaskinen inndratt og personen havner kanskje i fengsel, de er da fysisk ikke i stand til å fortsette forbrytelsene sine, sier han.

NORMALISERES: Kripos mener nedlasting av overgrepsmateriale kan føre til at overgrep mot barn normaliseres. Denne skjermdumpen er hentet fra et forum for pedofile. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Det er likevel ikke alle som avskrekkes av å bli tatt, og Kripos ser gjengangere når nye nedlastingssaker dukker opp hos dem.

Ekspert svarte: Overgrep mot barn er et folkehelseproblem

– Noen blir skremt bort i kortere eller lengre perioder, men de aller fleste vil fortsette. Dette gjelder både overgripere og dem som laster ned, sier Lena Reif.

Hun mener at straff kun har en viss forebyggende effekt, og at det trengs ytterligere faktorer for å øke den preventive effekten.

Verdenskart: Her ser du 95.000 nedlastede av overgrep

– Kanskje må det være et større fokus på å hjelpe personen som er avslørt. Få ham ut av det og til ikke å fortsette i de samme banene. Der tror jeg det er mye potensial, sier hun.

Tvilsom sammenheng

Forsker og spesialist i klinisk sexologi, Knut Hermstad, har jobbet med behandling av overgripere i en årrekke. Han mener det ikke er grunnlag for å si at det er en sammenheng mellom å laste ned overgrepsbilder og selv begå overgrep. Han stiller seg kritisk til irske Sullivans forskning som sier at opptil 8 av 10 nedlastede selv begår eller har begått overgrep.

#nedlasterne: Dette vil politikerne gjøre

– Det er en alminnelig antagelse at nedlasting henger sammen med høy risiko for å begå overgrep selv, men vi har ikke nok forskningsmessig belegg for å konstatere det, mener han.

Han forteller at det likevel kan være en sammenheng om det dreier seg om personer som laster ned tungt og grovt overgrepsmateriale. Han mener man kan sammenligne pedofile med heterofile i den forstand at begge grupper i stor grad styrer sin seksuelle praksis ut fra moralske retningslinjer og holdninger i det miljøet de tilhører.

Barneministeren: – Barn lyver sjelden om overgrep

– Å ha en legning betyr ikke det samme som å utføre den i praksis, at de kommer til å begå overgrep. I virkelighetens verden klarer de fleste folk å skille godt mellom fantasi og realitet.

– Moralsk panikk

Hermstad mener overgrepssamtalen i det offentlige rom er preget av det han betegner som moralsk panikk.

Les også: Hvordan snakker du med barn om overgrep?

– Når personer blir tatt for å besitte overgrepsmateriale, bres det en panikk om at alle disse er i en høyrisikogruppe for å begå seksuelle overgrep. Debatten dreier seg i hovedsak om at folk mener disse farlige personene må bli tatt slik at samfunnet kan bli trygt for alminnelige folk. Vi trenger å forholde oss mer kunnskapsbasert til dette, sier han.

– Men du sier vi ikke har nok kunnskap og forskning?

– Da er det viktig at dem som sitter i en posisjon hvor man treffer beslutninger som omhandler barn tilegner seg kunnskapen. Ikke alle som laster ned slikt materiale vil selv begå overgrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder