0900-1500: Fagforbundsleder Mette Nord sier 6-timersdag vil gjøre det lettere for spesielt kvinner å jobbe heltid og at familielivet vil bli lettere hvis arbeidsdagen reduseres. Hun har fem andre hovedargumenter. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Åpner for 0-oppgjør: LO-gigant krever at du skal få 6-timersdag

GOL/OSLO (VG) Leder av LOs desidert største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, sier de for alvor vil løfte kampen for sekstimers dag i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Arbeidstiden i Norge har ikke vært endret siden 1986, da vi gikk fra 40 timer i uken til 37,5 timer; 7,5 timer pr. dag.

– Mener alvor

– Det er så mange gode argumenter for å innføre sekstimersdag, at vi har innledet et arbeid som gjør at vi kan løfte det inn i hovedoppgjørene de neste årene, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund, Fagforbundet.

– Vi har hatt dette som mål i mange år, men det er først nå vi for alvor mener det er på tide å sette på dagsordenen, sier hun til VG.

– Kontroversielt, sier leder Stein Lier Hansen i Norsk Industri (NHO).

– Det har ikke industrien råd til, sier leder Jørn Eggum i LOs nest største forbund, Fellesforbundet.

For første gang siden Nord overtok som leder i Fagforbundet etter mektige Jan Davidsen for to år siden, går hun på barrikadene – for å kjempe frem en ny stor reform:

Arbeidstiden skal reduseres fra 7,5 til seks timer.

– Ikke alt i ett jafs

– Vi skal ikke ta alt i et jafs; det bør skje over tid, men målet er å få til sekstimers dag i løpet av 2020-2022. Vi er overbevist om at det er riktig veien å gå for Norge. Vi vil begynne arbeidet i hovedoppgjøret neste år, men iverksettelse er trolig realistisk fra 2018 og fremover, fordi vi må få på plass pensjon først.

Aktuelt: Hver tredje jobb skal bort i Norge

– Betyr det at dere vil godta nulloppgjør eksempelvis i 2018?

– Det må vi være åpne for, så får vi heller komme tilbake til hva som konkret kreves for å få implementert en slik reform. Å få på plass pensjon kan ta tid, men det er viktig å løfte 6-timersdagen nå, fordi vi må drøfte hvordan vi skal balansere sysselsetting, forbruk og fordelingspolitikk, sier Nord

– Vil bli lyttet til

Hun understreker at det ikke er snakk om å få null, men at økningene i kroner og øre blir tatt ut i lavere arbeidstid: Moderasjon er LOs og de ansattes bidrag for å få ned arbeidstiden.

Nord leder LOs overlegent største forbund, med over 340 000 medlemmer. Til sammenlikning har LOs nest største forbund, Fellesforbundet, 149 000 medlemmer.

– Vi er store, og jeg regner med at vi blir lyttet til når vi på vegne av våre medlemmer foreslår en så omfattende reform.

Hovedargumentene

Les også: Kampen om makten i LO

De Grønne har også gått inn for 6-timersdag, men uten lønnskompensasjon.

– Vi vil ha full lønnskompensasjon, men skjønner at vi må gi noe, og at ordningen derfor må fases inn gjennom flere moderate oppgjør.

Nord trekker frem seks hovedargumenter for at 6-timersdagen er fremtiden.

1. – Miljøargumentet er ett av de viktigste. Ifølge perspektivmeldingen vil forbruket og inntektene bli tredoblet fremover mot 2060. Det er det ikke bærekraft i. Noe av den velferdsveksten kan bremses med redusert arbeidstid, sier hun og fortsetter:

2. – Så ser vi en stigende ledighet som følge av oljeomstillingen Norge står foran: Kortere arbeidstid gjør at flere kan få jobb.

3. Hun sier at det også kan gjøre at flere vil velge heltidsjobb.

– Kortere arbeidsdag vil gjøre det lettere for mange som i dag går i redusert stilling, å si ja til full stilling. Det vil bidra til å skape trygghet om arbeidssituasjonen. Det er behov for veldig mange flere hender i arbeid: Eldrebølgen slår for fullt inn i årene fremover og kortere arbeidstid

vil gjøre det mer attraktivt å søke seg til pleie- og omsorgsyrkene. Vi trenger anslagsvis 100000 nye stillinger for å gi folk en verdig alderdom de neste tjue årene.

Les også: LO-Gerd vil avskaffe aupair-ordningen

Innvandrere

4. Hun sier at seks timers arbeidsdag også vil kunne bidra til å få folk står lenger i jobb.

– Pensjonsreformen forutsetter at folk skal jobbe lenger. Redusert arbeidstid vil gi mindre belastning i det daglige, slik at folk i 60-årene kan stå lenger i jobb. Det vil også påvirke særaldersgrensene.

5. Det neste argumentet hun trekker frem, er innvandrerbølgen.

– Vi er nødt til å bygge et samfunn som gjør at de raskest mulig integreres i samfunnet. Sekstimersdag vil gjøre det lettere for våre nye landsmenn å få seg jobb.

6. Det siste argumentet, gjelder familien:

– I et familie- og kvinneperspektiv er det også viktig å legge til rette for at begge kan være i jobb. Sekstimersdag er en veldig god familienyhet.

Les også: Millionlønn for fagforeningsledere

– I en tid hvor renten er på vei mot null og ekspertene spår tunge økonomiske kår i veldig mange år; blir det ikke helt feil å jobbe mindre?

– Nei, vi er nødt til å heve blikket for å se hva slags samfunn vi skal ha i fremtiden. Verken Norge eller verden har ut i fra et miljøperspektiv råd til å øke forbruket så

mye som vi gjør. Spesielt nå, foran FNs klimatoppmøte i Paris, må vi stanse opp og se hva vi som nasjon må gjøre for å bidra til å redde klimaet. Da er sekstimersdag en veldig god vei å gå, som både vil sikre velferden og at flere får jobb, sier Nord som i dag deltar på LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Hun leder en hær av offentlig ansatte – blant annet barnehageansatte, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

– Mange jobber deltid

– Mange går i reduserte stillinger, fordi de opplever at jobbelastningen er for stor hvis de skal gå i full stilling. Med redusert arbeidstid er jeg overbevist om at flere av dem vil si ja til heltidsstilling. Det vil være et stort pluss, sier hun.

– Du sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet. Har du støtte der?

– Jeg representerer i denne sammenhengen forbundet mitt, men det pågår også arbeider i partiet og jeg er sikker på at vi sammen skal greie å finne praktiske løsninger for å nå målet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder