Five: – Færre på flukt om flere hadde gjort som Tunisia

OSLO RÅDHUS (VG): Kaci Kullman Five, Nobelkomitéens nye leder, brukte sin første tale til å mane til kamp for Tunisias skjøre nye demokrati. Prisen ble delt ut til stående applaus og vill jubel.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det er Dialogkvarteten fra Tunisia som vinner årets fredspris for sin rolle i å bygge demokrati i landet etter den arabiske våren.

De mottok diplomet og medaljen til stående applaus og stormende jubel, og løftet prisen opp som seierherrer da de kom opp på scenen.

Les historien om vinnerne: Dette er Dialogkvarteten

– Det er en stor ære for oss, den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog, å motta Nobelprisen 2015, som kommer som kulminasjonen av den lange kampen på veien til nasjonal frigjøring, demokratisk oppbygging og opprettholdelse av universelle verdier og prinsipper, sier Houcine Abassi, generalsekretær i den nasjonale fagforeningen i Tunisia, i talen sin etter pristutdelingen.

Fredsprisvinnerne trekker også frem terrorangrepene som har rammet Midtøsten, Europa og Afrika det siste året i Tunisia, Beirut, Paris, Sharm el-Sheikh og Bamako.

– En dialog mellom sivilisasjoner, og å kunne leve sammen selv om vi er forskjellige, er meget nødvendig, sier fredsprisvinnerne.

Kvarteten understreker at terrorismen må bekjempes og at det er tvingende nødvendig å gjøre mer for å finne løsninger raskt for verdens konfliktområder. De trekker spesielt frem den palestinske saken, og mener at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse på sitt eget land, og at de må få danne sin egen stat.

Fredsprisvinnerne understreker at den nasjonale dialogen ikke var en enkel prosess, og at den til tider lå stille.

– Enighet krever gode forberedelser og en ekte vilje til dialog, og kontroll over avtalte rammeverk og være innenfor synspunktene blant de forskjellige politiske partiene, sier fredsprismottakerne.

Mer arbeid gjenstår

De understreker at det fremdeles kreves mye arbeid for å sikre en trygg og fri fremtid i Tunisia.

– Vi er fullt klar over utfordringene som ligger fremfor oss. Vi er alle villige til å overkomme disse vanskelighetene, og vi ser frem til å støtte våre venner over hele verden, og vi sier til de som hadde troen på Tunisia at vi vil fortsette å arbeide for vårt land og vi vil fortsette å satse på dialog og konsensus som en vei for å overkomme vanskeligheter.

– Takk skal dere ha, og måtte dere alltid være tilhengere av frihet og fred, asvlutter Ouided Bouchamaoui, leder av Tunisias største arbeidsgiverorganisasjon.

– Nobelprisverdig

– Årets pris er i sannhet en pris for fred, gitt mot et bakteppe av uro og krig, sier Den norske Nobelkomitéens leder, Kaci Kullmann Five fra scenen i Oslo rådhus før prisutdelingen.

Det er første gang den tidligere Høyre-politikeren og mangeårige medlemmet av Nobelkomitéen holder talen til ære for mottakerne av Nobels fredspris.

– Mine damer og herrer, dette er en beundrings- og nobelprisverdig innsats!

Kvartetten har vært med på å legge grunnlaget for en nasjonal forbrødring i Alfred Nobels ånd, forklarer Five. Komiteen Kvartetten vil tjene som et eksempel til etterfølgelse også i andre land og derigjennom være fredsfremmende

Trekker fram flyktningkrisen

– Vi lever i turbulente tider. I Nord-Afrika, Midtøsten og Europa er millioner av mennesker på flukt fra krig, undertrykkelse, nød og terror. Flyktningkrisen har mange og kompliserte årsaker, og følgelig ingen enkle løsninger. Men én ting kan vi slå fast: Hadde alle land gjort som Tunisia og lagt til rette for dialog, toleranse, demokrati og like rettigheter, ville langt færre mennesker blitt drevet på fluktsier Nobelkomité-lederen.

I talen trekker Five fram Tunisia som et godt eksempel på at islamistiske og sekulære politiske bevegelser kan forhandle med hverandre og finne løsninger til alles beste.

Må stå sammen mot terrortrusselen

Nobel-lederen går deretter inn på Tunisias sikkerhetsutfordringer, som hun karakteriserer som påtrengende.

– Vi kjenner dem bare så altfor godt. De likner våre egne. De er våre egne. I terrorens tid er truslene mot Tunisia og det tunisiske folk ikke til å skille fra truslene mot andre land, sier hun.

Hun mener at dette et riktig tidspunkt for å mobilisere støtte til Tunisia og forsøke å bidra til at demokratiseringsprosessen videreføres og sikres.

– Det betyr blant annet også støtte til økonomisk utvikling og samarbeid. Verdenssamfunnet må kjenne sitt ansvar og investere i Tunisia, understreker Nobelkomitéens leder.

Hun avslutter med å uttrykke håp om at de millioner av barn og unge som i dag opplever at de famler i blinde, uten fremtidstro og håp, snart får fjernet bindet fra øynene og ser en lysere fremtid i fred og frihet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder