TAR GREP: Nå har tiden kommet for å rydde opp i problemene med barnehusene, sier helseminister Bent Høie (H). Foto: Roger Neumann VG

Bent Høie om barnehusene: – Vi har et ansvar for å rydde opp

Barnehusene ble etablert raskt. Så raskt at ikke alle retningslinjer og regler var på plass, sier helseminister Bent Høie (H). Nå lover han å rydde opp.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mandag skrev VG at antallet helseundersøkelser som blir gjennomført ved Statens Barnehus er urovekkende lavt. Flere av landets fremste barneleger advarer om at bevis kan gå tapt og overgripere gå fri om ikke legeundersøkelser av barn prioriteres.

– Jeg forstår frustrasjonen hos Barneombudet og barnehusene. Jeg lover at jeg skal gjøre alt jeg kan for å følge opp dette. Vi har et ansvar for å rydde opp, sier Bent Høie til VG.

– Alle skal få tilbud om undersøkelse

Helseministeren sier at målet for 2016 var at alle barn som blir avhørt på barnehusene også skulle få tilbud om legeundersøkelse. Slik er det ikke i dag. Høie erkjenner at flere utfordringer står i veien.

– Derfor har justisministeren og jeg satt ned en arbeidsgruppe, ledet av politiet, slik at vi kan få dette på plass. Arbeidet skal være ferdig ved årsskiftet, sier Høie.

I tillegg til dette arbeidet, er det tre ting som må avklares for at barnehusene skal fungere optimalt, mener Høie:

1) Betalingsordningen:

I dag varierer ordningen fra region til region. Noen steder betaler politiet per rettsmedisinske undersøkelse, mens andre steder, som i Oslo, betaler politimesteren en sum i måneden til barnehuset.

– Det er grunn til å tro at dette påvirker omfanget av helseundersøkelsene. Jeg vil derfor kreve at helseregionene må komme til en enighet seg imellom om en felles ordning. Dette må på plass. Min tålmodighet begynner å ta slutt, sier Høie.

Les også: – Vold mot barn er et samfunnsproblem

2) Utbygging av kapasitet:

– Barnehusene ble etablert veldig raskt. Man har derfor ikke hatt veiledningen helt klar og utviklingen på helsesiden har kanskje hengt etter, sier Høie.

Hovedproblemet er mangelen på sosialpediatrisk kompetanse – noe også leder for Barnelegeforeningen Ingebjørg Fagerlie har påpekt ovenfor VG. Høie erkjenner at det er vanskelig å ansette nok leger på feltet, delvis fordi det er krevende psykisk arbeid. Han sier vi må akseptere en trinnvis opptrapping.

– Ved for stor belastning kan vi få et gjennomtrekk, derfor må vi skape et mer samlet fagmiljø og fordele oppdragene på flere. Dette er dessverre ikke noe vi klare å gjøre fra et år til et annet.

Fagerli i Barnelegeforeningen mener Høie må øremerke midler for å løse problemet. Det er helseministeren uenig i. Han sier det er helseforetakene sitt ansvar å prioritere en økt kapasitet.

– Da blir det en kamp om ressursene, og det er ikke alltid vilje til å prioritere dette området. Dermed forblir antallet medisinske undersøkelser lavt, mener Fagerli.

Les også: Overlege slår alarm om filleristing av barn

3) Definere en ny type medisinsk undersøkelse:

Ifølge helseministeren bør barnehusene ha to forskjellige typer legeundersøkelser. En rettsmedisinsk, som er den politiet begjærer om etter avhør, og en vanlig helseundersøkelse.

Helseundersøkelse er det ikke politiet som skal betale for, det er helsetjenestens ansvar, sier Høie.

Høie til KrF: Ta det med til budsjettforhandlingene

Kjell Ingolf Ropstad (Krf) er skuffet over regjeringen. Han mente Barnehusene burde få 50 millioner i statsbudsjettet for 2017.

De fikk 15 millioner.

– 15 millioner vil ikke løse kapasitetsutfordringen og det vil føre til fortsatt brudd på den lovpålagte fristen, dårligere oppfølging av barna og i verste fall færre saker som ender med domfellels, sier Kjell Ingolf Ropstad.

På kritikken svarer Høie:

– Barnehusene har fått mye penger i tidligere Statsbudsjett og nå får de ytterligere 15 millioner. Hvis Krf ønsker å øke beløpet får de ta med seg argumentene til budsjettforhandlingene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder