STRID: Finansminister Siv Jensen og tidligere SSB-sjef Christine Meyer var i åpen konflikt tidligere i måneden. Nå undersøker kontrollkomiteen saken. Foto: Frode Hansen VG

Jensen: Mulig å legge om SSB uten å komme i veien for utvalg

Finansminister Siv Jensen har sagt at Christine Meyers omorganisering av SSB måtte stoppes fordi den ville foregripe arbeidet til Statistikklovutvalget. Men til Stortinget sier hun at det kunne vært mulig å legge om.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I et brev publisert på Finansdepartementets nettside, redegjør finansminister Siv Jensen onsdag for sin versjon av hva som har skjedd i dramaet om Statistisk sentralbyrå (SSB) den siste måneden.

Kontrollkomiteen på Stortinget har stilt en rekke spørsmål til finansministeren om saken, og vil vurdere hva de skal gjøre videre på et møte neste tirsdag.

Bakgrunn: De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

Mulig å gjennomføre endring

Et av de viktige spørsmålene i saken har handlet om mandatet til Statistikklovutvalget, som har blitt vist til som en av årsakene som kostet Meyer jobben.

«Du kan ikke planlegge en slik omorganiseringen all den tid vi har et statistikklovutvalg. Et av oppdragene til dette utvalget er å se på forskningsavdelingen. Da er det rart at det skjer en endring når vi har et offentlig utvalg som ser på nettopp det», har Jensen sagt i et intervju med VG tidligere.

Les også: Siv Jensen om SSB-sjefen: – Jeg advarte henne mange ganger

Men i svaret til Stortinget sier Jensen at det kunne vært mulig å gjennomføre.

«Jeg har ikke lagt til grunn at utvalget skal ta stilling til selve organiseringen av forskningsvirksomheten. Dermed har jeg ansett det som mulig å gjennomføre organisatoriske endringer, uten å foregripe utvalget», skriver Jensen, men mener slike endringer ikke kunne være for store.

Meyer sier at hun har vært fleksibel når det gjelder omorganiseringen av byrået.

– I det første møtet med finansministeren sa jeg meg villig til å skyve på organiseringen av Forskningsavdelingen, men sa samtidig at det ville være krevende å endre på innplasseringen. Så vidt jeg kan vurdere er det innretningen av avdelingen lovutvalget nå skal ta stilling til, sier hun.

Ikke avhengig av tillit

I svaret avviser Jensen at Meyer var avhengig av hennes tillit.

FERDIG: Christine Meyer sluttet som SSB-sjef 12. november. Foto: Tore Kristiansen VG

«Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit», står det.

Likevel gikk Jensen ut på en pressekonferanse 10. november og sa at hun ikke hadde tillit til Meyer, og ba henne vurdere det nøye.

I svaret forklarer Jensen hvorfor hun mistet tilliten, og sier at situasjonen tilspisset seg i august.

Bakgrunn: Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

– Finansdepartementets bekymringer steg betraktelig da vi i slutten av august ble klar over at ledelsen i SSB var i ferd med å ta omorganiseringen i den retningen vi hadde advart mot. Vi ba da om et eget møte med SSB om saken, hvor vi stilte flere spørsmål og advarte enda kraftigere enn tidligere. Til tross for dette tok SSB, i slutten av oktober, prosessen over i en implementeringsfase uten å endre hverken retning eller takt. Da ble det helt tydelig for både oss og andre samfunnsaktører hvilken vei dette bar, og mange ga uttrykk for sterk uro og bekymring. Slik situasjonen var, måtte jeg gripe inn, sier Jensen i en pressemelding.

Meyer reagerer

Christine Meyer reagerer på flere deler av svaret til Jensen.

– Det ene er at jeg har et sterkt stillingsvern og selv valgte å si opp min stilling. Jeg ble presset til å si opp min stilling gjennom at finansministeren valgte å ikke stille seg bak omstillingen i SSB, som var godt forankret i Finansdepartementet, og offentlig stilte tvil i en lenger periode om jeg var den rette til å lede SSB videre, sier Meyer.

Hun viser til pressekonferansen der Jensen sa at hun ikke hadde tillit til Meyer.

Hun mener også at det er feil at departementet ikke har hatt meninger om hvor enkeltpersoner i SSB har jobbet.

– I samtalen jeg hadde med Finansdepartementet 27. oktober kom de med klare anbefalinger om å flytte en bestemt person tilbake til Forskningsavdelingen (Erling Holmøy, journ. anm.). I tillegg ba de spesifikt om at to navngitte personer fikk med seg sine arbeidsoppgaver til Statistikkavdelingen (Holmøy og Nils Martin Stølen, journ. anm.)

Meyer sier også at hun sa til departementet at en slik flytting ville gjøre at man ikke fikk den ønskede forbedringen av kvalitet som det var planer om. Det skal departementet ha vært inneforstått med, sier Meyer.

VG har gått gjennom tilgjengelig informasjon om saken:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder