TIL ANGREP: Kari Elisabeth Kaski under Oslo SVs årsmøte på Tøyen. Foto: Mikal Hem

SV til angrep på regjeringen: – Kommer med løgn om innvandring

Hun anklager regjeringen for å fare med usannheter når finansminister Siv Jensen (Frp) i forrige uke pekte på innvandring som «elefanten i rommet» i debatten om ulikhet.

– Venstresiden sier de vil bekjempe ulikhet og barnefattigdom, men vil ikke gjøre noe med det som er den største driveren av dem alle, nemlig innvandring. De har en naiv tilnærming til de store utfordringene vi står overfor, sa Jensen før helgen.

les også

Frp-Siv om årsaken til økt barnefattigdom og ulikhet: – Innvandring

– Løgn

– Regjeringen kommer med løgn om at innvandring er hovedårsaken til ulikhet i Norge. Innvandring er en del av bildet. Men det er ikke den somaliske kvinnen på Tøyen som er hovedårsaken til ulikhet. Det er viktigere å se på arbeidsinnvandring, svarer Kaski.

Les finansminister Siv Jensens svar lenger nede i saken.

Hun har skrevet «SVs plan for å redusere ulikhet i Norge», som skal legges frem for SVs landsmøte i slutten av mars.

INNVANDRING: Finansminister Siv Jensen mener at innvandring er hovedårsaken til å ulikheten øker i Norge. Foto: Mattis Sandblad

1. mars la regjeringen frem stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft», kalt ulikhetsmeldingen.

«De senere tiårene har den økonomiske ulikheten avtatt mellom land, men samtidig økt noe innad i mange utviklede land. Det gjelder også Norge», slår ulikhetsmeldingen fast.

les også

Regjeringen pynter på virkeligheten

Vil ha debatt

Kaski understreker at man må jobbe for å hindre at familier med innvandrerbakgrunn ikke blir en underprivilegert gruppe over tid, og etterlyser en større diskusjon av skattepolitikken.

– Regjeringen slår fast at skatt er viktig for omfordeling, men har ikke noe skattekapittel i ulikhetsmeldingen, sier Kaski.

En av skatteendringene SV ønsker er å gjeninnføre arveavgiften.

– Vi ser en stadig større oppsamling av formue som går i arv. Det skal lønne eg å arbeide, ikke å arve.

Finansminister Siv Jensen svarer slik på Kaskis påstander.

– Jo, det er et problem at så få somaliske kvinner er i normal jobb. Innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i lavinntektsfamilier. Halvparten av lavinntektsfamilier er nå familier med innvandrerbakgrunn. Det må venstresiden snart erkjenne.

Hun legger til:

– Kaski bør snakke med innestemme. Ulikhetene var like store i 2017 som de var i 2000. Vi er blant landene i verden med lavest ulikhet, tar vi med skatt og offentlige velferdsgoder så bortimot halveres ulikheten i Norge. Ulikheten økte også om lag like mye de siste fire rødgrønne år som den har gjort fra 2013-2017 og de med mest penger betaler fremdeles like stor andel av skattene i Norge som de gjorde da SV satt i regjering. Slik skal det også være.

VIL OMFORDELE: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil ha høyere skatt på formue, arv, utbytte og eiendom. Foto: Mikal Hem

les også

Villedende fra Siv Jensen

Andre tiltak Kaski foreslår er økt barnetrygd, heldagsskole og en tannhelsereform. Ifølge Kaski er det tannhelse noe mange med dårlig råd dropper.

– Det er en synlig markør, som vi er nødt til å ta tak i, sier Kaski.

– Ingenting av det som blir foreslått i planen er vel ny SV-politikk?

– Dette er en god oppsummering av det vi ønsker å gjøre. Dette er planen vår. Dette er det vi vil gjennomføre hvis vi får makt. Samtidig håper vi å få en diskusjon om hva som skal gjøres for å få ned forskjellene.

les også

Høyre avviser Støres fattigdoms-grep: - Gjør ingen forskjell

Kaskis plan

Dette er noen sentrale punkter i SVs plan for å bekjempe ulikheter i Norge.

Nye velferdsreformer: Økt barnetrygd, heldagsskole og en tannhelsereform er hovedpunktene. SV vil også stanse all profitt innen alle offentlig finansierte velferdstjenester.

Omfordelende skattesystem: Ifølge Kaski er dagens skattesystem tilpasset en udefinert «økonomisk elite». SV vil ha høyere skatt på formue, arv, utbytte og eiendom.

Mer demokrati: SV vil flytte beslutninger nærmere folk, blant annet ved å erstatte EØS-avtalen med en annen avtale med EU. SV ønsker også et sterkt offentlig eierskap i sektorer som defineres som viktige for samfunnet.

Et trygt og organisert arbeidsliv: «Vi må skape et trygt arbeidsliv, der fast jobb er hovedregelen, og midlertidig jobb er unntaket», står det i planen. SV mener også at arbeidsinnvandrere må ha samme lønn og vilkår som norske arbeidere.

Integrering: SV ønsker å satse på «kompetansehevende tiltak som språkopplæring og fagskolene». For å styrke innvandrernes tilknytning til arbeidslivet vil SV gjøre det lettere for innvandrere å kartlegge sin kompetanse og fylle hull i utdannelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder