FORNYER LÆREPLANENE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte mandag morgen endringene som er gjort i læreplanene for norske skoler. Foto: Gisle Oddstad, VG

Nye læreplaner: Mer lek for de minste elevene – mer dybdelæring for de største

De nye læreplanene skal gjøre elevene mer kreative, mer kritiske og mer utforskende, forventer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Nettvett og personlig økonomi skal inn i skolen.

For de minste elevene blir det mer læring gjennom lek, viser læreplan-forslagene.

– Elever, lærere og skoleforskere mener dagens læreplaner inneholder for mye, og at det fører til for mye overflatelæring. Samfunnet vårt er i stadig endring, og skolen må endre seg i takt med det samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Han peker på endringer som følge av ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer.

– Flere fag blir mer praktiske og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative, fortsetter Sanner.

Kritisk tenkning

Digitale ferdigheter har fått en større plass i de nye læreplanene enn tidligere. Dømmekraft, kritisk tenkning og digital sikkerhet er blant eksempler på ferdigheter som elevene skal læres opp i.

Elever på 7. trinn skal for eksempel kunne bruke dømmekraft, beskytte eget digitalt utstyr, og handle i tråd med retten til privatliv, personvernregler og opphavsrett på nett.

les også

Elever om metoo i skolen: «Hore» er blitt hverdagslig

Regjeringen har i lengre tid jobbet med å fornye en del av innholdet i skolen, men uten å kalle det en ny læringsreform. De nye læreplanene skal nå ut på offentlig høring, før de skal endelig fastsettes til høsten.

Mer læring gjennom lek

Sanner har lagt merke til at det har vært mye debatt, blant annet i VG, om overgangen fra barnehage til skole er godt nok ivaretatt i skolen i dag.

les også

Skolestatsråd Sanner (H): Må være rom for lek i skolen

I forslaget til nye læreplaner er det lagt inn mer læring gjennom lek på de første trinnene.

– For å få en bedre overgang fra barnehage til skole og legge bedre til rette for de yngste barna i skolen, blir det mer utforskning og læring gjennom lek. Når læreplanene nå sendes på høring vil vi også spørre høringsinstansene om vi ivaretar de minste barna godt nok, understreker kunnskapsministeren.

Fagene skal jevnt over bli mer utforskende og praktiske, blant annet skal entreprenørskap inn – og elevene skal få opplæring i personlig økonomi.

– Det er også tydelig i kompetansemålene i eksempelvis kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse at dette er praktiske fag der elevene skal være aktive og skapende, sier Sanner.

I tillegg til de nye læreplanene vil regjeringen også til høsten legge frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og grunnskole.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder