MØTER PÅ NY: Finansminister Siv Jensen (Frp) på høringen om SSB-striden med kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget
MØTER PÅ NY: Finansminister Siv Jensen (Frp) på høringen om SSB-striden med kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Foto: Vagenes, Hallgeir, VG

Siv Jensen må møte i ny SSB-høring med kontrollkomiteen

INNENRIKS

Stortinget er ennå ikke fornøyde med svarene finansminister Siv Jensen (Frp) har avgitt i forbindelse med striden som endte med at SSB-sjef Christine Meyer gikk av.

Publisert: Oppdatert: 13.02.18 18:08

Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget besluttet tirsdag ettermiddag at de ønsker at finansminister Siv Jensens (Frp) møter til ny høring om SSB-striden.

Det besluttet komiteen som følge av at Finansdepartementet gjorde nedtegninger på dokumenter som ble sendt til Sivilombudsmannen, som Dagens Næringsliv omtalte tirsdag.

– Nå har dette blitt så spesielt at vi ser grunn til å stille spørsmål og be om forklaring. Det er interessant å finne ut av prosessen som ledet frem mot dette, sier Dag Terje Andersen (Ap), som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, til VG.

Ifølge DN ble de hemmeligholdte notatene redigert og påført «forklarende merknader» fra to dager før de ble sendt fra Finansdepartementet til Sivilombudsmannen, som trengte å se dem etter en klage fra VG, som var blitt nektet innsyn.

Gjorde nedtegnelser i ettertid

Dokumentene det dreier seg om, er notater fra møter mellom departementet og SSB-ledelsen. De er unntatt offentlighet, men etter en klage fra VG slo Sivilombudsmannen fast at de er å betrakte som sakspapirer og at Stortinget dermed kunne få se dem.

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer måtte gå av i november i fjor, etter at hun ikke lenger hadde finansminister Jensens tillit.

Meyer har hevdet at hun hadde ryggdekning for en omorganisering i etaten, mens Jensen har hevdet at det ble advart allerede fra januar i fjor.

De hemmelige notatene er nedtegnelser departementets folk gjorde under og etter møter med SSB-ledelsen 13. januar, 26. januar og 19. september i fjor.

– Det er en ganske alvorlig situasjon, rett og slett. Vi kommer til å ha en kontrollhøring som knytter seg direkte til dette, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Først i et nytt brev seks dager senere opplyste Finansdepartementet at notatene var påført ekstra merknader i ettertid.

Høyre og Frp uenige

Regjeringspartiene Høyre og Frp har gått mot en ny runde med høring.

– Vi stemte mot å ha denne grunnløse høringen da det ikke har noe med saken som ligger til behandling i komiteen. FrP har stilt seg bak alle spørsmål som er sendt av komitén, vi var med på å åpne sak og avholde høring, og vi stilte oss bak innsynsbegjæringen om de interne nedtegningene i departementet fordi det hadde relevans for saken, sier Frps Mazyar Keshvari.

Han sier at opposisjonen åpenbart ikke har funnet noe å kritisere statsråden for «i noe av dette», og at de sporer av og ønsker høring om noe som er avklart av Sivilombudsmannen, og som Finansdepartementet har oppklart klart og tydelig i følgebrevet.

– Dette blir bare spill for galleriet og overspilling fra opposisjonens side som vi ikke kan være med på, slår han fast.

Helomvending

Torsdag i forrige uke gjorde Jensen helomvending og ga kontroll- og konstitusjonskomiteen innsyn i notater fra tre møter mellom Finansdepartementet og SSB, som hun hele tiden har ment er interne og ikke å regne som dokumenter i saken.

En vurdering fra Sivilombudsmannen førte imidlertid til at Jensen likevel sendte over dokumentene, samtidig som hun fastholdt at de er unntatt offentlighet. Det er med andre ord bare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som får se dem.

Her kan du lese mer om