FYSISK OG PSYKISK VOLD: Svaksynte Hawkilara Kathrine Axelsen hevder hun ble utsatt for seksuelle overgrep av en mann over en lang periode. Foto: Therese Alice Sanne VG

Forsker: – Blinde og svaksynte kvinner nesten dobbelt så utsatt for overgrep

TRONDHEIM/OSLO (VG) Blinde og svaksynte kvinner opplever nesten dobbelt så mange seksuelle overgrep som andre kvinner.

Artikkelen er over to år gammel

– Det første møtet jeg hadde med seksuell trakassering var da jeg var 14 år gammel. En jente spurte om jeg var jomfru, og jeg svarte ja. Jeg var jo bare 14 år. Da svarte hun at hun skulle ordne noen som kunne ligge med meg, forteller Hawkilara Kathrine Axelsen til VG.

25-åringen ble født svaksynt og skrev nylig et debattinnlegg i det feministiske tidsskriftet Under Arbeid, der hun problematiserer seksuell trakassering og overgrep mot funksjonshemmede.

Hawkilara Kathrine Axelsen legger ikke skjul på at hun har hatt vanskelig for å få venner, og sier at hun ble mobbet over flere år, fordi hun var sterkt svaksynt. Hun hevder også å ha blitt offer for overgrep, og har anmeldt voldtekt, men saken ble henlagt.

I en pågående undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og Traumatisk stress (NKVTS) og Norges Blindeforbund, oppgir 18 prosent av kvinnene at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, mens to prosent av mennene oppgir det samme.

Trond Heir, professor i psykiatri ved NKTVS og Universitetet i Oslo, opplyser overfor VG at ti prosent av kvinner i den øvrige befolkningen oppgir at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– Dermed kan man se at blinde og svaksynte kvinner er nesten dobbelt så utsatt for å oppleve overgrep som kvinner i resten av befolkningen, sier Heir til VG.

Les mer: Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha et bedre tilbud til trakasseringsofre

TRENGER STOKK: For å ferdes trygt i hverdagen bruker Hawkilara Kathrine Axelsen en stokk, eller får hjelp av en ledsager. Her ved stien nedenfor huset på Risvollan i Trondheim. Foto: Therese Alice Sanne VG

– Forferdelige forskjeller

– Jeg synes denne statistikken er veldig nedslående. På dette feltet er det så lite kunnskap, og jeg tror det har noe med fordommer å gjøre, og at noen kanskje tenker at de kan gå løs på funksjonshemmede fordi de har mindre mulighet til å beskytte seg, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund, til VG.

– Dette er virkelig en grunn til å rope varsku. Vi vet også fra den pågående undersøkelsen at de som har blitt utsatt for overgrep i denne gruppen har mindre mulighet til å bearbeide traumer i etterkant. Mange vet ikke hvor de skal oppsøke hjelp, understreker hun.

Politidirektoratet opplyser overfor VG at de ikke har statistikk på hvor mange mennesker med funksjonshemninger som anmelder overgrep og seksuell trakassering.

– Det i seg selv er helt forferdelig. Det sier noe om hvor lite prioritert dette feltet er, politi og helsemyndigheter må faktisk ta inn over seg at dette skjer, sier Ljøner Hagen.

Les også: Støttekontakt dømt til fengsel i fem måneder

– Tror de slipper lettere unna

De siste tre årene har Hawkilara Kathrine Axelsen bodd i Trondheim, og er uføretrygdet, men aktiv i frivilligarbeid for Norges Handicapforbunds Ungdom og Norges Blindeforbunds Ungdom.

– Alle de negative opplevelsene har gjort at jeg har vanskelig for å stole på folk, spesielt menn, forteller hun.

I dag savner 25-åringen konkrete tiltak som kan hindre at funksjonshemmede blir utsatt for seksuelle overgrep og trakassering.

– Vi må slutte å le når funksjonshemmede ungdommer rekker opp hånda i naturfagstimen og spør om de kan få barn, eller om de kan ha sex. Vi trenger en mer mangfoldig seksualundervisning. Vi må snakke om at funksjonshemmede har en seksualitet, sier hun.

Ljøner Hagen i Blindeforbundet mener selve funksjonshemningen får for mye oppmerksomhet hos norske helsemyndigheter, og at politikerne ikke tar på alvor at blinde og svaksynte også opplever overgrep, og sliter med andre ting enn dårlig syn.

– Spesielt kvinner er utsatt i denne gruppen. Overgriperen tror kanskje de slipper lettere unna fordi blinde og svaksynte i en del tilfeller ikke kan identifisere gjerningsmannen på samme måte i ettertid, sier hun.

– Vi er bekymret

Anna Bjørshol, direktør for likestillingsavdelingen i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er ikke overrasket over det som kommer frem av undersøkelsen til NKVTS.

– Nei, vi er ikke overrasket. Jeg har ikke lest hele rapporten, men vi er bekymret. Vi trenger gode indikatorer og mer forskning for å kunne følge utviklingen på dette temaet over tid, sier hun.

Les mer: Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne

Hun oppfordrer mennesker med funksjonsnedsettelser som blir utsatt for seksuelle overgrep eller trakassering til å være trygge på at det blir tatt på alvor når de anmelder overgrep, eller søker hjelp på krisesentre.

– Det vi vet er at overgrepene i denne gruppen varer over lengre tidsrom enn for andre. Mange er i et avhengighetsforhold, enten det er nær familie, hjelpeapparatet eller andre. Dette gjør at noen kan komme i en spagat mellom ønsket om å stoppe overgrepet og å anmelde en person man er avhengig av:

– Du vil jo at overgrepene skal stoppe, men mange kan da være redd for å miste nære relasjoner eller hjelp, det er en vanskelig situasjon, understreker Bjørshol.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder