Oppdratt til å leve på trygd

Barnevernet tillot at gutten skulle få drive «normal kriminalitet», bruke nødvendig vold og utvikle seg til en «effektiv og redelig trygdemottager».

 • Alexander Øystå
 • Katrine Lia

Artikkelen er over 15 år gammel

Målsettingen for utvikling av gutten «Nils» ble utarbeidet av et team med miljøarbeidere på Sørlandet og godkjent av barnevernet.

Næromsorg er den nye omsorgsformen som skal fange opp barn og unge som har begått kriminalitet, har rusproblemer eller har opplevd omsorgssvikt - dem som faller inn under lov om barnevernstjenester.

I næromsorg skal miljøarbeidere følge ungdommene i flere timer pr. dag, ofte døgnet rundt, og det bør være minst to miljøarbeidere som deler på jobben.

De siste to årene er denne typen omsorg for barn og unge mer enn fordoblet. Bare i Akershus har denne typen oppfølging økt fra 54 i 2001 til 125 i fjor.

Mål for «Nils»

Fagpersonene som behandlet ungdommen «Nils» fra en kommune på Sørlandet, ble enige med ham om følgende mål for hans videre utvikling:

* Han skal få anledning til å bli en effektiv og redelig trygdemottager med egenverdsopplevelse i rollen som trygdet.

* Hans voldsbruk skal begrenses til det nødvendige og ikke-planlagte.

* Hans rusbruk skal bringes under kontroll av ham selv. Hans kriminalitet skal skje innen rammen av det normale for kulturen på bostedet.

Kostnadene for «Nils» sitt behandlingsopplegg ble i en rapport beregnet til rundt 1,3 millioner kroner.

Bernt Hovind, helse- og barnevernssjef i Vestby kommune, som har vært med på å skrive rapporten, forstår at målsettingene kan virke provoserende for folk flest:

- Ja, de virker sannsynligvis voldsomt provoserende på folk flest. Men selv om vi har formulert målsettinger som dette, betyr ikke det at vi tillater at ungdom ruser seg, eller slår. Eksempelvis sier vi til ungdommene at vi ikke synes noe om det når de ruser seg, sier Hovind.

Ifølge helse- og barnevernssjefen nytter det ikke å beordre ungdommene til å slutte.

- Det er viktigere å etablere en målsetting om at nå må de først og fremst få rusbruken under kontroll, og redusere misbruket. Så kan vi konkludere med at dette er et bra stykke arbeid, og etablere en ny målsetting med ny reduksjon av misbruket, sier Hovind.

- Men hvordan kan dette være gode målsettinger?

- Når det gjelder denne ungdommen, ønsket man å gi ham egenverdi når han skulle gå på trygdekontoret. Han skal ikke gå dukknakket dit og synes synd på seg selv, og heller foretrekke å begå kriminalitet. Vi ønsker selvfølgelig at disse ungdommene kommer i lønnet arbeid. Men noen av dem er veldig skadet, og vil kanskje aldri komme ut i en vanlig jobb, sier Hovind.

Ifølge barnevernsmyndighetene er den nye omsorgsmetoden med miljøarbeidere et alternativ til institusjon, og ordningen skal være opptil 2000 kroner rimeligere pr. døgn i forhold til en plass på barnehjem.

Flere artikler

 1. Beskriver barnevernet som rusmareritt

 2. Fanger ikke opp stupfull ungdom

 3. Barn som trenger helsehjelp må bo isolert i barnevernet

 4. Barn med psykiske problemer blir oversett

 5. - Kan ikke akseptere at 14-åringer selger narkotika på gaten

Fra andre aviser

 1. Han ble fratatt barna sine under ledelse av en omstridt barnevernssjef. Nå går det mot ny gransking.

  Bergens Tidende
 2. Dopdebuterer på barnehjem

  Bergens Tidende
 3. – Sjokkert

  Bergens Tidende
 4. Her er grafene som viser at ungdommen er bedre enn sitt rykte

  Aftenposten
 5. Har lært alt om dop i barnevernet

  Bergens Tidende
 6. Slik svarer Andersland

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder