Geologer har gjort kritiske funn ved ti eiendommer i boligfeltet på Osterøy der en kvinne mistet livet i et jordskred i desember i fjor. Kvinnen omkom i dette huset på Votlo. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Geologer fant kritiske forhold i rasområde på Osterøy

Geologer har gjort funn de betegner som kritiske ved ti eiendommer i boligfeltet på Osterøy der en kvinne mistet livet i et jordskred i desember i fjor.

  • NTB

Etter ulykken i kommunen i Hordaland ble det utført en faresonekartlegging av boligområdet på Votlo. Den viste at til sammen elleve bolighus ligger utsatt til for enten jordskred eller steinsprang, skriver Bergens Tidende.

Nå presenterer kommunen en utvidet kartlegging som omfatter hele boligfeltet på Votlo. Den avdekker en rekke alvorlige forhold ved ti av eiendommene i den stedvis bratte bebyggelsen.

Familien takker redningsmannskapene: – Gjorde alt de kunne

Kommunen har sendt brev til innbyggerne med innholdet i gjennomgangen, som er utført av konsulentselskapet Sweco.

Ti eiendommer er plassert i faregrad 3, som er den mest alvorlige. Det betyr ifølge konsulentselskapet at forholdene er kritiske og bør detaljvurderes og utbedres, og at tiltak sannsynligvis må iverksettes.

– Det er altfor tidlig å uttale seg om dette nå. Den enkelte grunneier har knapt fått fordøyd notatet. Jeg har ikke fordøyd det selv heller, sier Dag Sveinung Åsheim, som har vært talsmann for beboerne.

Nye tall: Skader og mangler på over 2000 bro-rekkverk

Gjennomgangen tar for seg både naturlige forhold og tiltak som huseiere har utført på eiendommene, som fyllinger og graveskråninger. Formålet har vært å avdekke akutte stabilitetsproblemer på eiendommene.

Osterøy kommune har gitt de berørte huseierne en måneds frist til å informere om de påviste forholdene. De ber også innbyggerne si ifra om hvilke tiltak som må gjøres for å redusere risikoen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder