PROTESTERTE: 1. mai 2018 mobiliserte folk i Brevik mot at giftig avfall lagres i gruvegangene. 

PROTESTERTE: 1. mai 2018 mobiliserte folk i Brevik mot at giftig avfall lagres i gruvegangene. Foto: Roger Neumann

Fylkesledere: Støtter krav om at Venstre må vurdere å gå ut av regjering

Flere fylkesledere i Venstre mener partiet bør vurdere å forlate regjeringen dersom det blir gitt klarsignal for et avfallsdeponi i Brevik i Telemark.

I et intervju med VG søndag sa stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) at Venstre må vurdere om partiet kan fortsette i regjering dersom regjeringen åpner gruvene under Brevik i Telemark for spesialavfall.

– Det kommer til å bli vårt største tap noensinne, og i en slik situasjon mener jeg at Venstre må vurdere vår deltagelse i regjeringen, legger han til.

Mener Venstre må vurdere regjeringsposisjonen: – Frykter farlig avfall i Brevik-gruvene

VG snakket søndag med 13 av partiets 14 fylkesledere. To fylkesledere støtter Carl-Erik Grimstad, blant dem leder i Hedmark Venstre, Sjur Skjævesland.

Han sier han deler Carl Erik Grimstads oppfatning om at Venstre må vurdere å gå ut av regjeringen dersom det blir gitt klarsignal til etablering av et avfallsdeponi i Brevik.

– Ja, jeg er enig med Grimstad. Jeg mener denne saken er så alvorlig at regjeringsdeltagelsen står på spill, sier Skjævesland.

KRITISK: Sjur Skjævesland er leder i Hedmark Venstre. Foto: Hedmark Venstre.

Han mener saken i Brevik skiller seg ut fra gruvesaken i Kvalsund i Finnmark, der det foreligger planer om å dumpe store mengder gruveslam i Repparfjorden.

– Repparfjord-saken var avgjort før Venstre gikk inn i regjering. Brevik-saken er ikke realitetsbehandlet i regjeringen ennå. Det er en helt annen sak hvis regjeringen planlegger å godkjenne et deponi vi mener er uforsvarlig.

Frykter Norge kan stå uten deponi for farlig avfall om fire år: – Det begynner virkelig å haste nå

Også leder i Vestfold Venstre, Karin S. Frøyd, støtter Grimstad.

– Ja, jeg er enig med Grimstad i at Venstre må vurdere å gå ut av regjeringen dersom det blir vedtatt å legge deponiet til Brevik. Vi setter imidlertid vår lit til at regjeringen klarer å finne en løsning på saken som ikke får et slikt utfall med deponi i Brevik og som gir så store negative miljømessige konsekvenser.

Frøyd sier hun også er enig med Grimstad i at Venstre vil tape troverdighet i klima- og miljøspørsmål om deponiet blir lagt til Brevik.

– Men vi vet at både klima- og miljøministeren og Venstres stortingsgruppe jobber hardt for å unngå dette, sier hun.

ADVARER: Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) frykter det verste for Venstre dersom regjeringen åpner for avfallslager i Brevik. Foto: Patrick da Silva Sæther Foto: Patrick da Silva Sæther

Fylkesleder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, sier at partiet må vurdere videre regjeringsdeltagelse dersom partiet går på nederlag i store og viktige miljø- og klimasaker.

– Venstre får til veldig mye innen miljø og klima i regjeringen. Vi har fått til tidenes mest miljøvennlige regjeringsplattform. Men hvis vi får store vanskelige saker som ikke vi får gjennomslag på eller får påvirket godt nok i regjering, må vi vurdere om det er verdt å fortsette i regjering.

– For Norge sin del bør det finnes en bedre løsning for miljøet enn å lagre gift i nærhet av et tett befolket område. Det er bra at Venstre både lokalt og nasjonalt arbeider hardt for å unngå det.

Må vurdere løpende

Leder i Troms og Finnmark Venstre, Irene Vanja Dahl, mener som Lunde at det er naturlig at man løpende vurderer regjeringsdeltagelse ut fra både graden av gjennomslag og tap.

– Jeg er glad både stortingsgruppen og miljøministeren jobber med å finne bedre løsninger enn å lagre gift i et tett befolket område i Norge.

– Klima- og miljøpolitikken må ses i et helhetlig perspektiv. På grunn av Venstre har vi en regjering som fører en offensiv klima og miljøpolitikk, som blant annet har vedtatt den mest ambisiøse reduksjonen i klimagasser noensinne.

KREVER GJENNOMSLAG: – Skal Venstre sitte i regjering, må vi få et betydelig gjennomslag på klima- og miljøfeltet, sier fylkesleder Petter Toldnæs i Agder Venstre. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Fylkesleder i Agder, Petter Toldnæs, vil ikke gå så langt som Grimstad, Skjævesland og Frøyd.

– Jeg er vokst opp i Grenlands-området, og har stor forståelse for at folk ikke vil ha et giftdeponi der. Prinsipielt mener Venstre at det er svært problematisk å legge et deponi i et så tett befolket område, sier Toldnæs, som også er sentralstyremedlem i Venstre.

Lokalbefolkningen enig med Støre: Vil ikke ha giftdeponi i Brevik

Han mener det vil være uklokt å stille ultimatum om regjeringsdeltagelse, om regjeringen skulle velge å gi klarsignal til deponiet i Brevik.

– Men skal Venstre sitte i regjering, må vi få et betydelig gjennomslag på klima- og miljøfeltet. I Venstre går diskusjonen fortløpende om hva vi får til, og hva vi ikke får til.

les også

La oss dumpe gift i havet – for miljøets skyld

Skjønner frustrasjonen

Fylkesleder i Oslo, Espen Ophaug, sier dette:

– Jeg vil være veldig forsiktig med å stille ultimatum. Men jeg skjønner frustrasjonen til Carl-Erik Grimstad, at det føles litt tungt når Venstre må ta ansvar for saker vi har kjempet imot.

Han er enig med Grimstad i at et klarsignal til Brevik-deponiet kan svekke Venstres troverdighet på miljøfeltet, men tror ikke det vil komme noe godt ut av at Venstre går ut av regjeringen.

– Vi er et lite parti, og det kan være tungt å stå oppreist i stormen. Men jeg tenker at vi må prøve å gjøre ting så bra som mulig i regjering, sier han.

Bjørn Rune Gjelsten: Fikk drapstrusler etter deponisaken

Torgeir Fossli, fylkesleder i Telemark, sier han er sikker på at det ikke blir noe avfallsdeponi i Brevik.

– Jeg er optimist, og tror det går bra.

– Men hvis det blir deponi?

– Da får vi vurdere den situasjonen når den kommer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder