Jensen-forsvarernes nye strategi: – Alt skal frem

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensens forsvarere mener de hadde for stor tro på frifinnelse når saken ble behandlet i tingretten.

– Eirik Jensen har bedt om å få et offensivt forsvar, vi må være mer offensive. Vi har fått beskjed om at vi må imøtegå det som kommer og vi må føre egne bevis, sier forsvarer John Christian Elden i sitt innledningsforedrag.

les også

Jensen om tingrettssaken: – Hadde ikke hodet på rett plass

– Grunnen er visstnok at vi hadde for stor tro på at mangelen på bevis for skyld skulle være grunnlag for å ikke felle, fortsetter Elden.

Følg rettssaken i vårt direktestudio her!

Advokaten sier at forsvarerteamet mener at de i forrige rettsrunde ikke var «obs på den menneskelige hjerne».

les også

Jensen før anken: – Tror saken vil fremstå i et annet lys

– Når man får masse puslespillbiter er det lett å ønske å sette dem sammen. Man lager et bilde, kanskje for raskt. Vi aksepterte at det var punkter det ikke var bevisførsel på, prosjekter som ikke ble presentert, sladdede dokumenter, sier Elden.

– Det kommer vi ikke til å akseptere nå. Alt skal frem.

I RETTEN: Tiltalte Eirik Jensen sammen med sin forsvarer John Christian Elden. Foto: Tore Kristiansen

Elden sier at Eirik Jensen kommer til å forklare seg fritt fra torsdag av, men at han ikke vil svare på spørsmål fra partene før etter at Gjermund Cappelen har forklart seg.

– Han vil svare først etter at han har hørt anklagen slik den nå fremstår, sier forsvareren.

Etter lunsj onsdag drøftet lagmannsretten hvorvidt Jensens frie forklaring skal gå for åpne eller lukkede dører, eller en mellomting. Dette fordi Spesialenheten mener det er opplysninger i Jensens forklaring som ikke kan gå for åpent rett.

Lagmannsretten kommer til å avgi en kjennelse med sin avgjørelse torsdag morgen.

Kritisk til aktors innledningsforedrag

Elden er også kritisk til Spesialenhetens innledningsforedrag, som startet tirsdag og ble avsluttet onsdag formiddag. Han mener aktor Guro Glærum Kleppe ikke holdt seg innenfor rammene.

– Aktor skal i innledningsforedraget forklare tiltalen og kort nevne de bevisene som vil bli ført. Man skal gi oversikt over saken. Kort og konsist og absolutt objektivt, sier Elden.

– Man skal ikke ha noe oppfatning om at dette er nok et bevis som trekker i en retning av om man er skyldig eller ikke, fortsetter Elden.

– Når dere starter denne saken og tar imot Jensens forklaring, så er utgangspunktet det som står i grunnloven: Enhver er uskyldig til det motsatte er bevis.

– Mitt mål så langt er å få dere tilbake dit. Husk det utgangspunktet.

Mener Cappelen-dommene er uvesentlige

Statsadvokat Lars Erik Alfheim som er den som har tatt ut tiltalen mot Cappelen. Også han holdt innledningsforedrag onsdag.

les også

Disse avgjør Eirik Jensens skjebne

Der forklarte han for juryen hvorfor han mener bevisførselen rundt Cappelens narkotikavirksomhet er avgjørende når de skal ta stilling til om Jensen er skyldig eller ikke.

– Er alt sammen bare oppspinn fra Gjermund Cappelens side? Så lengde den anføres at Cappelen ikke har drevet stort innen narkotika, så må denne bevisførselen inngå, sier Alfheim.

Juryen skal ikke ta stilling til om Cappelen er skyldig eller ikke. Han er allerede kjent skyldig og har kun anket straffeutmålingen.

Jensens forsvarer John Christian Elden understreket at han mener de tidligere dommene mot Cappelen ikke er av betydning for denne saken.

– Det sier seg selv, hva en annen domstol har kommet til, der Jensen ikke har vært part, der han ikke har hatt noen forsvarer til stede, det spiller ingen rolle for oss, sier Elden.

Eirik Jensen starter etter planen sin forklaring torsdag. Rettssaken mot Jensen og Cappelen startet tirsdag og er berammet frem til 1. februar neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder