Laila Mjeldheim leder det Norske Kartselskapet. Firmaet som driver med salg har fått mye kritikk den siste tiden på grunn av sine salgsmetoder. Arbeidstilsynet har også hatt tilsyn i bedriften. Foto: Geir Olsen

Dropper omstridt terapi i arbeidstiden

Det Norske Kartselskapet, ledet av Laila Mjeldheim, går bort fra å blande addictologi-læren inn i arbeidstiden til sine selgere. Det har firmaet forsikret overfor Arbeidstilsynet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Arbeidstilsynet har nylig fått svar på alle de varslede påleggene de ga selskapet da de var på uanmeldt tilsyn der i desember i fjor.

– Det vi har konkludert med er at Det Norske Kartselskapet har utkvittert alle de varslede påleggene. De har fått systemer på plass, blant annet hva gjelder arbeidsorganisering, arbeidstidsordninger og lønnssystemer, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

Reagerte etter VG-avsløring

Arbeidstilsynet gikk raskt til tilsyn hos salgsbedriften Det Norske Kartselskapet AS (DNKS) før jul i fjor i forbindelse med VGs artikler om bedriftens tette samarbeid med terapeuten Espen Andresen.

I rapporten fra tilsynet beskrives den nære forbindelsen til Andresens enmannsbedrift Addictologi Akademiet AS. Arbeidstilsynet pekte på at bedriften hadde overlappende verdisyn som også finnes i Addictologi-læren. Ifølge Arbeidstilsynet bidro dette til sterk sosial kontroll på arbeidsplassen.

Laila Mjeldheim har i en årrekke samarbeidet tett med terapeuten Espen Andresen som driver Addictologi Akademiet. Laila Mjeldheim har tidligere fortalt at firmaet hennes overfører 80.000 kroner i måneden til Andresen for hans tjenester. Foto: Caroline Bremer

les også

Arbeidstilsynet varsler flere pålegg mot Det Norske Kartselskapet

I tilsynets skriv til Det Norske Kartselskapet, fremkommer det også at addictologi ikke kan erstatte noen arbeidsmiljøregler.

I svarene fra Det Norske Kartselskapet, kommer det nå frem at forholdet til Addictologi-læren, blir begrenset i hverdagen til de ansatte.

– Har satt grenser

– Virksomheten har i avklaringsmøte med Arbeidstilsynet så sent som i vår vist til at addictologilæren ikke skal sammenblandes med helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, eller erstatte krav som arbeidsmiljøloven og annet regelverk stiller til personalarbeid og oppfølging av ansatte, står det i tilsynets rapport.

– I tilbakemeldingen fra kartselskapet ser vi at det er satt grenser mellom de ansattes private tid og arbeidstid. For eksempel at coaching skjer på kveldstid utenfor arbeidstid, sier Kjerstad Larsen til VG.

Laila Mjeldheim har tidligere presisert overfor VG at de allerede i fjor høst tok ut kravet om obligatoriske kurs i Addictologi som en del av arbeidskontrakten for ansatte i firmaet.

les også

Med kart, uten moralsk kompass

Firmaet har også fått eget verneombud, som har startet på kurs i arbeidsmiljø hos Arbeidsmiljøhuset A/S.

– Virksomheten har blant annet gått bort fra roterende lederskap, som var viktig for oss. De har også utarbeidet rutiner og tiltak for å motvirke turnover, sier Kjerstad Larsen til VG.

Arbeidstilsynet mener det er litt tidlig å konkludere med etterlevelsen til Det Norske Kartselskapet.

– Vi tenker derfor å gjennomføre et oppfølgingstilsyn på slutten av året eller tidlig neste år, sier Kjerstad Larsen.

Avslørte salgsmetoder

VG har denne våren skrevet flere kritiske artikler om Det Norske Kartselskapet. Siden 2007 har firmaet hatt inntekter på over 140 millioner kroner. Flere av kundene VG har intervjuet beskriver hvordan de opplever å ha blitt overfakturert og lurt. Fra det offentlige forteller rådmenn, barnehagebestyrere og oppvekstsjefer at de opplever sinne og frustrasjon over at fellesskapets midler har blitt lurt fra dem gjennom det de beskriver som spekulative og pågående salgsmetoder.

les også

Slik blir kartselskapets kunder GPS-lurt

Firmaet som leverer karttjenesten Det Norske Kartselskapet bruker, har brutt samarbeidet fra og med 1. juni.

– Vi har besluttet å avslutte leveransene til DNKS (kartselskapet, red.anm.). Innsikten og informasjonen vi har fått gjennom det som har kommet frem i VG har vært en del av beslutningsgrunnlaget, sa Kari Mette Toverud, kommunikasjonsdirektør i Norkart til VG tidligere i vår.

Utfordringer fra media

I svarene til Arbeidstilsynet mener DNKS at media representerer en krevende utfordring for arbeidsmiljøet i salgsfirmaet.

– For å motvirke og forebygge mot negative økonomiske og psykososiale belastende konsekvenser som rammer bedriften med negativ oppmerksomhet fra media har DNKS gjort ekstra tiltak, det er engasjert eksterne medierådgivere, etterforskere og advokater. Det er åpenhet i organisasjonen, og kommuniseres på alle nivåer for å skape trygghet, står det i rapporten.

VG har tatt kontakt med Laila Mjeldheims advokat Pål Sverre Hernæs og bedt om hennes kommentar til Arbeidstilsynets rapport, og selskapets svar, men ikke fått svar.

VG har også rettet en henvendelse til Espen Andresen i Addictologi Akademiet. Han har ikke svart på VGs henvendelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder