Får lete etter olje i fjæra i Nordland

INNENRIKS

For første gang har en privatperson i Norge fått tillatelse til å bore etter olje i havet. Pastor Arne Lund fra Sarpsborg skal bore to grunne brønner i fjæra utenfor Meløy i Nordland.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:17

To brønner

Informasjonssjef Jan Hagland i Oljedirektoratet sier til NTB at tillatelsen gjelder to brønner til 200 meters dybde, boret fra en lekter på havdyp ikke større enn 25 meter.

- Vi har ikke vurdert geologien i området, kun de juridiske sidene av en slik tillatelse. Eventuelle funn av spor etter olje vil ikke automatisk gi rett til utvinning, sier Hagland.

Arne Lund håper å komme i gang med leteboringen i løpet av høsten.