Varslersakene i Høyre: Har fått inn 21 varsler fordelt på 12 personer

På en pressekonferanse søndag kveld sier statsminister og Høyreleder Erna Solberg at hun burde vært informert tidligere av eget parti om Riise-saken og varslene om seksuell trakassering.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Statsminister Erna Solberg og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset redegjør på en pressekonferanse søndag kveld om varslene mot Kristian Tonning Riise og arbeidet mot seksuell trakassering i Høyre.

De opplyser at det siden torsdag 11. januar 2018 er kommet inn 21 varsler fordelt på 12 personer. Ti av varslene er på Kristian Tonning Riise.

Under pressekonferansen på Høyres hus innrømmer de at konkrete varsler ikke har blitt fulgt opp, skriftlig informasjon ikke har blitt delt og at gjentatte konfrontasjoner ikke har fått konsekvenser. De sier at partiet har sviktet medlemmer når de har trengt dem som mest.

– Vi har ikke stilt spørsmål knyttet til bekymringsmeldinger og rykter. Man har vært så redd for denne type informasjon at man ikke har turt å skrive det ned, og derfor har ikke informasjonen gått videre, sier generalsekretæren.

– Varslingsrutiner har ikke blitt godt nok kjent, og opplæringen i varslingsrutiner har ikke vært god nok.

Krypterte tips til VG

Solberg: – Burde vært informert tidligere

Statsministeren sier at kulturen og forståelsen for den har ikke vært god nok.

Hun mener at hun selv som partileder burde vært informert tidligere, og samtidig med da parlamentarisk leder Trond Helleland ble informert i god tid før jul.

– Jeg burde vært informert tidligere om dette - da vår parlamentariske leder, Trond Helleland ble informert, sier Solberg.

– Saken vi har nå, og varslene vi har, viser at vi har sviktet. Vi har ikke klart å fange opp oppførsel som burde vært stoppet på et mye tidligere tidspunkt. Regler er ikke nok, det må være en kultur som følger opp reglene, legger hun til.

– Vi trenger å gjøre en ryddejobb, og den ryddejobben skal jeg sørge for at vi gjøre skikkelig fremover, sier Solberg som innkalte sentralstyret i Høyre til et møte om utviklingen i saken søndag.

ALVOR: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og generalsekretær John-Ragnar Aarset. Foto: Frode Hansen

Kontakter ikke politiet

– Vi tar alle varsler på alvor, og behandler alle fortrolig og konfidensielt. Sakene er bare kjent for noen veldig få av oss i en klart definert gruppe. Alle får tilbud om psykologisk og juridisk bistand for å få vurdert innholdet i sakene sine, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset på pressekonferansen.

I pressemeldingen fra Høyre står det at alle varslere blir fulgt opp minst to ganger, også med tilbud om profesjonell helsehjelp og juridisk bistand.

– Sakene deres skal konkluderes, i samråd med varslerne. Nærmeste overordnede vil involveres, sier generalsekretæren.

Høyre skriver at de av hensyn til tillitsforholdet med varslerne, og ønsket om at det skal være en lav terskel for å varsle, ikke vil kontakte politiet, men understreker at politiet kan åpne etterforskning på selvstendig grunnlag. Alle varslerne kan også selv anmelde sakene. Alle varslerne har fått tilbud om uavhengig juridisk bistand.

– Vondt å erkjenne

– Vi har som organisasjon et ansvar for at alle som er aktive i vårt parti opplever å være trygge. De siste ukene har avdekket at ikke alle har vært det. Vi har sviktet medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest. Dette er vondt for Høyre og Unge Høyre å erkjenne, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Det har stormet i Høyre siden Kristian Tonning Riise gikk av som Unge Høyre-leder 10. januar. Da sa han at han hadde fått en oppvekker av metoo-kampanjen, men at det ikke var kommet varsler om ham.

Siden har det kommet minst ti varsler om Riise, i tillegg til flere varsler på andre i Unge Høyre og Høyre. Et av varslene om Riise omhandler en episode der han hadde seksuell omgang med en svært beruset 16 år gammel jente i 2014.

– Generelt har det siden 2013 vært rykter og bekymringer i Unge Høyre knyttet til Riises pågående sjekking, alkoholkonsum og manglende rolleforståelse, sier Aarset på pressekonferansen.

Ingen har hatt oversikt

– Selv om mange signal ikke er fulgt opp, og at flere ting har gått galt, er det også flere ting som er håndtert bra. Flere saker om seksuell trakassering er håndtert, og flere saker er håndtert, sier Aarset.

– Vi spør oss likevel: Hvordan har Kristian Tonning Riise kunnet holde på i så mange år uten konsekvenser?

Statsministeren sier at de har er følelse av at de har trodd at ting har vært bedre enn de var – fordi partiet har hatt et regelverk.

– Vi har ikke stilt spørsmål knyttet til bekymringsmeldinger og rykter. Informasjon har ikke vært skriftliggjort eller delt, og gjentatte konfrontasjoner har ikke fått konsekvens, sier Erna Solberg.

– Ingen har hatt oversikt over hele bildet. Nære relasjoner mellom folk i organisasjoner kan ha vært en årsak. Høyt alkoholkonsum har også  vært en årsak.

Statsministeren: Vi har sviktet

– Reglene og rutinene vi har har ikke fungert. Selv om vi har hatt retningslinjer, så viser denne saken og antallet varsler at vi har sviktet. Dette burde vært stoppet på et mye tidligere tidspunkt, sier Erna Solberg.

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår. Jeg mener dette er så viktig at jeg vil invitere de andre partilederne til et møte.

– Vi har sviktet i arbeidet med å skape et trygt politisk miljø. Åpenhet er grunnleggende for å få tillit. Vi har vært åpne om de feilene vi har begått uten å bryte tilliten varslerne har gitt oss, sier Solberg og legger til:

– Åpenhet kan være svært ubehagelig, men også nødvendig.

Tonning Riise får ikke innsyn

Generalsekretæren forteller at det er viktig for partiet å ivareta Kristian Tonning Riise som person.

– Vi har forsikret oss om at han hele tiden har personer rundt seg som tar vare på ham, og at han har tilgang på hjelp. Det er åpenbart at han er i en tøff og krevende situasjon.

– Når ble det tydelig at han burde gå av?

– Det ble tydeliggjort i de siste samtalen vi hadde på nyåret. Han fikk råd fra sitt eget sentralstyre og sin egen generalsekretær tirsdag 9. januar, sier Aarset.

Aarset forteller at det er ulik alvorlighetsgrad på varslene.

– Alle varslene går på ulike former av seksuell trakassering, altså uønsket seksuell oppmerksomhet, sier han.

– Kristian Tonning Riise får ikke tilgang eller innsyn i de varslene som har kommet inn. Vi har inngått et fortrolighetsforhold med de enkelte varslerne, og derfor får han ikke det.

BEKLAGET: Erna Solberg har fra før av lagt seg flat på grunn av Høyres håndtering av saken. Foto: Frode Hansen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder