OPPTATT: Mange i pressen ønsket å snakke med Meyer etter onsdagens høring.
OPPTATT: Mange i pressen ønsket å snakke med Meyer etter onsdagens høring. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Intern strid om Meyer i SSB-styret

Publisert:
INNENRIKS

Statistisk sentralbyrås styreleder Morten Reymert sa at Christine Meyer ikke hørte på sitt eget styre under onsdagens åpne høring på Stortinget. Nå tas hun i forsvar av andre styremedlemmer.

Styreleder Morten Reymert og nestleder Jan Qvigstad sa begge til kontrollkomiteen på Stortinget at Meyer ikke fulgte styrets vedtak da hun gikk videre med sin plan for Forskningsavdelingen i byrået. Det valget førte til en offentlig ordkrig med Siv Jensen, Meyers avgang i fjor og stortingshøring onsdag.

– Jeg kan ikke gi noen forklaring på hvorfor hun har uttalt seg slik, sa Reymert om Meyers inntrykk av at styret støttet henne.

Ansattrepresentant Berit Emberland gikk også hardt ut mot Meyers lederstil under høringen.

Nå reagerer flere andre medlemmer av styret.

– På styremøtene har det som rimelig er i en slik stor sak vært mange diskusjoner. Men Meyer er ikke blitt bedt om å stanse. Dette kommer frem når man ser på protokollene fra styremøtene, sier vararepresentant Gunvor Strømsheim til VG.

Overdrives

Reymert og Qvigstad viste flere ganger til styremøtet 26. april, hvor styret ber Meyer om å ta hensyn til arbeidet i Statistikklovutvalget.

– Det er mye snakk om protokollen fra styremøtet i april, men den syns jeg brukes for mer enn den er verdt. Jeg opplevde at det var bred enighet om innholdet i vedtaket. Jeg ble derfor veldig forbauset da styreleder og nestleder under høringen sa at dette var et stoppsignal til Christine Meyer som hun ikke fulgte opp, sier hun.

Meyer har tatt hensyn til lovutvalget ved å kutte antallet årsverk som skulle flyttes fra Forskningsavdelingen, påpeker Strømsheim.

Ble overrasket

– Det har i hvert fall ikke skjedd i styremøtene, sier Strømsheim om det har kommet stoppordre til Meyer.

– Hva styreleder har sagt til Meyer utenfor møter vet jeg ikke, fortsetter hun.

Strømsheim er ikke alene om å gå ut med sitt syn på forholdet mellom Meyer og styret.

– Som det fremgår av offentlige protokoller fra styremøtene har styret gitt SSB-ledelsen støtte til å jobbe videre med moderniseringsarbeidet. Styret har vært enig om at det er styreleder som eventuelt utdyper dette, sier styremedlem Anne-Sissel Skånvik til VG.

VG har vært i kontakt med styremedlemmene i SSB som ikke var til stede under høringen. Tom Scharning og Ragnhild Balsvik har vist til Reymert. Ingrid Finboe Svendsen og Per Johan Lillestøl har ikke svart.

– Jeg mener at jeg fulgte styrets vedtak og at septembermøtet ikke ga meg noen indikasjon på noe annet, sier Meyer til VG.

Det er det siste styremøtet før striden om byrået brøt ut i oktober.

Viste til forhold

SSBs styreleder Morten Reymert skriver i en e-post til VG at han under høringen ble spurt om han oppfattet det slik at Meyer hadde fulgt opp styrets vedtak:

– Jeg viste da til styrets vedtak fra april hvor det var spesielle forhold som særlig måtte hensyntas. Det gjaldt forholdet til modellapparatet og samfunnsoppdraget generelt. Videre viste jeg til under mitt svar i høringen at det i finansministerens brev til Stortinget fra november var nettopp disse forholdene som eier mente ikke var ivaretatt. På bakgrunn av dette var det min vurdering at intensjonene i styrets vedtak ikke var blitt fulgt.

Han legger til at vanlig behandling av bekymring om et vedtak blir fulgt opp eller ikke er at det blir tatt opp i et styremøte.

– Det ble også avtalt med Christine Meyer en behandling av Forskningsavdelingen på styremøte 30. november. Men hun sa som kjent opp sin stilling 12. november.

Reymert påpeker at protokoller viser at SSB-ledelsen har støttet videre arbeid med moderniseringsarbeidet.

– Styrets holdning til omorganisering av forskningsvirksomheten, modernisering mv. fremkommer for øvrig av styreprotokollene som er offentlige tilgjengelige. Utover det ønsker jeg ikke å diskutere med styremedlemmer og varamedlemmer i pressen.

Her kan du lese mer om