EKSPORTFORBUD: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie strammer inn reglene for å ta med trygd til utlandet. Foto: Helge Mikalsen

Nå skal Hauglie stanse trygdeeksport til utlandet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremmer forslag som skal hindre at trygdemottakere får med seg flere trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene.

– Vi vil innføre eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til ytelser fra NAV: Vi ønsker å begrense trygdeeksporten. Vi gjør det ved å nekte at kone og barn til trygdede skal få barne- og ektefelletillegg hvis de ikke bor i Norge, sier Hauglie.

les også

Dette er NAV-reglene du bør kjenne til

Pluss content

Etter dagens regler kan det gis barne- og ektefelletillegg for barn/ektefelle som ikke bor i Norge, og som heller aldri har vært i landet.

- Regjeringen mener at legitimiteten til trygdesystemet kan svekkes dersom slike tillegg gis til personer med liten eller ingen tilknytning til Norge, sier hun.

– Må være bosatt i Norge

Fullt barnetillegg for uføre er 38.753 kroner pr. barn. Fullt ektefelletillegg for alderspensjonister utgjorde per 1. mai 2018 46.742 kroner pr. år.

– Det betyr at en ufør mann som reiser til Thailand og får seg kone og to unger der, får 77.506 kroner for de to barna i året. Vi ser ingen grunn til at folk som bor i Thailand skal få disse pengene. Vi krever at de skal bo i Norge for at disse tilleggene skal utløses, sier Hauglie.

Det betyr altså ikke at de 334.200 uføre og 927.600 alderspensjonistene i Norge, som flytter ut, mister uføre- eller alderspensjonen sin. Der vil dagens regler fortsatt gjelde. Men at de ikke får barne- og ektefelletilleggene, hvis de og deres famile ikke bor i Norge:

– Eksportforbudet innebærer at både den trygdede selv, og barna/ektefellen som det mottas tillegg for, må være bosatt i Norge, sier hun.

les også

Frp-Siv i strupen på Ap-Jonas: - Det du holder på med, er galskap

Ikke EØS

De som rammes er de som oppholder seg i utlandet i mer enn tre måneder i løpet av en 12-månedersperiode.

Regjeringen vil fredag sende et forslag på høring om at «barne- og ektefelletillegg til en rekke ytelser fra NAV ikke skal utbetales dersom mottakeren eller barn/ektefelle er bosatt eller oppholder seg i utlandet».

Innstrammingen vil i hovedsak gjelde land nordmenn drar til utenfor EU; i hovedsak Thailand, Filippinene, Marokko og Pakistan.

les også

Tajik utfordrer arbeidsministeren om unge uføre: Dette må du bare fikse!

Det vil ikke gjelde trygdede som oppholder seg i EØS-land og land som Norge har trygdeavtale med.

Det dreier seg i dag om rundt 800 trygdede.

– Og deres nye koner og barn. I dag utgjør disse tilleggene 32 millioner kroner, men vi ser for oss at dette vil kunne øke i årene fremover. Vi ser ingen grunn til at Norge skal finansiere dette i fremtiden, sier Hauglie.

– Utformet for norske forhold

Hun gir to faglige argumenter:

– Disse tilleggene er utformet med sikte på norske forhold, blant annet ut fra inntekts- og kostnadsnivået i Norge. Det er derfor ikke rimelig at de kan eksporteres til land med et helt annet kostnadsnivå enn i Norge.

– Og: Barne- og ektefelletillegget til alderspensjon og uføretrygd er behovsprøvet, og muligheten for å kontrollere at vilkårene for å få tilleggene er oppfylt, er vesentlig vanskeligere i utlandet.

les også

Gun Marie (25) går i minus av å jobbe: Tjener 28 kroner i timen

I forbindelse med høringsforslaget er det en gruppe til som regjeringen vil ramme: Blant annet foreldre som sender barna sine til koran-skoler i utlandet.

– Regjeringen ønsker med forslaget å stramme inn på offentlig stønad til foreldre som sender barn og unge under 18 år på utenlandsopphold mot sin vilje, mens foreldrene blir igjen i Norge. Forslaget kan bidra til å hindre at barn sendes til religiøse skoler i utlandet som praktiserer tvang og vold mot elevene, sier hun.

Positive Ap-signaler

Aps arbeids- og sosialpolitiske talsperson, nestleder Hadia Tajik, gir positive signaler.

– Det er bra at regjeringen deler Arbeiderpartiets engasjement for at offentlige ytelser ikke skal utnyttes eller eksporteres unødvendig. Hovedlinjene i det Hauglie skisserer kjenner vi igjen fra vår egen politikk, sier hun.

– Når forslaget er lagt frem for Stortinget vil vi få anledning til å gå inn i det i større detalj. Da vil vi være opptatt av at det treffer riktig, og oppleves som rimelig og rettferdig. Vi ser i alle fall at forslaget også kan ha noen uforutsette konsekvenser, for eksempel der utenlandsoppholdet er medisinsk begrunnet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder