TRE BRØDRE PÅ TOLGA: Bakgrunnen for granskingen som nå er igangsatt er VGs artikler om brødrene (f.v.) Arvid (35), Lars Peder (32) og Magnus Holøyen (25). Foto: Krister Sørbø, VG

Han skal granske Tolga-saken: - Uholdbart at vi har et system som ikke er robust nok

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld vil trolig dra til Tolga for å finne svar på hva som skjedde da brødrene Holøyen ble registrert som psykisk utviklingshemmede og senere satt under vergemål.

– Ja, jeg holder det for nokså sannsynlig at vi vil dra til Tolga i forbindelse med informasjonsinnhenting og for å snakke med aktuelle personer og etater i kommunen, sier Rune Fjeld til VG.

Den 15. oktober ble Fylkesmannen i Hordaland om å granske alle sider av Tolga-saken. I tillegg vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha undersøkt om noen kommuner misbruker ordningen som gir dem ekstra midler for psykisk utviklingshemmede.

Bakgrunnen for granskingen er VGs saker om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen.

Tre brødre på Tolga

I starten av oktober i år avslørte VG at Tolga kommune hadde registrert Lars Peder (35), Arvid (32) og Magnus Holøyen (25) som psykisk utviklingshemmede i flere år. Nye tester fra i år viser at to av brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet. Diagnosene ga mer penger til kommunen, og ble også brukt til å sette brødrene under personlig og økonomisk vergemål.

– Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sa kommunalminister Monica Mæland til VG i midten av oktober.

SKAL GRANSKE: Rune Fjeld har fått jobben med å granske alle sider av Tolga-saken. Den erfarne juristen er assisterende fylkesmann i Hordaland. Foto: FYLKESMANNEN I HORDALAND

Hun slo samtidig fast at det er begått alvorlige feil i Tolga-saken.

– Vi kan jo slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen har fått et vergemål de ikke skulle hatt. Så vi kan slå fast at denne saken er alvorlig.

Den erfarne juristen Rune Fjeld, som jobber hos Fylkesmannen i Hordaland, har fått jobben med å lede granskningen. Han sier at det skal foretas en såkalt lovlighetskontroll av om de bestemte avgjørelsene som ble tatt i Tolga kommune, var lovlige. Også saksbehandlingen hos Fylkesmannen i Hedmark skal granskes.

– Vi skal søke å avklare om vedtakene var lovlige, om saksbehandlingen var i orden og om vedtakene ble fattet av riktig organ. Blant annet skal vi undersøke alle årsbudsjetter og årsregnskaper i Tolga siden 2013, sier Fjeld.

Lokalpolitikere landet rundt krever svar etter Tolga-saken: – Blir bekymret

Han sier at hele Tolga-komplekset skal under lupen, og at det i tillegg til Tolga kommunes behandling av brødrene Holøyens saker er to andre sentrale problemstillinger som peker seg ut. Det ene er problemstillinger knyttet til vergemål, og det andre er problemstillinger knyttet til diagnostisering.

– Vergemålsdelen skal Statens sivilrettsforvaltning undersøke, mens det som dreier seg om diagnostisering skal Statens helsetilsyn se på. Fylkesmannen i Hordaland skal koordinere arbeidet, sier Fjeld.

Han mener det er svært viktig å gjøre gjennomgangen som regjeringen nå har besluttet å iverksette.

– Umiddelbart virker dette som en svær belastning for dem som ble rammet. To av brødrene hadde jo ikke diagnosen psykisk utviklingshemming, og vergemålene for alle tre er nå opphevet. Det er klart at det som har skjedd er ytterst beklagelig, og det er uholdbart at vi har et system som ikke er robust nok til å hindre at en slik situasjon oppstår.

Rune Fjeld sier han gjorde seg flere tanker da han leste om det som hadde skjedd med brødrene Holøyen.

– Som assisterende fylkesmann har jeg arbeidet mye med praktiseringen i den nye vergemålsloven. Jeg var også involvert i Justisdepartementets implementering av loven i sin tid. Generelt vil jeg si at loven gir rom for tolkning på noen områder, for eksempel hvilke krav som stilles til samtykke. Men dette er et komplisert og vanskelig område, sier Fjeld.

Fjeld ønsker ikke å uttale seg om VGs avsløringer om konsulentfirmaet Sødermann, som har tilbudt seg å hjelpe norske kommuner med å øke antall psykisk utviklingshemmede, noe som igjen vil øke kommunenes inntekter.

– Jeg vil bare vise til det kommunalminister Monica Mæland har sagt. Jeg er fullt ut enig med de karakteristikkene hun har gitt, sier Fjeld.

Etter VGs avsløringer har flere offentlige instanser satt i gang undersøkelser.

Helse- og omsorgsdepartementet har nylig bedt Helsedirektoratet om å prioritere arbeidet med å sørge for og tydeliggjøre kriteriene for å stille diagnosen psykisk utviklingshemmet, og bedt om at disse kriteriene gjøres godt kjent for helse- og omsorgstjenesten. I tillegg har departementet bedt om en vurdering av behovet for nasjonale faglige retningslinjer på området.

Tolga feilinformerte to av brødrene om når de først ble registrert som utviklingshemmede

En omfattende kartlegging VG har gjort, viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer i perioden 2008–2017.

Denne økningen mener Helse- og omsorgsdepartementet det er grunn til å se nærmere på, og Helsedirektoratet er bedt om å levere en oversikt over praksisen for utredning og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemming.

– I denne forbindelse ønsker vi direktoratets mulige vurdering av årsaker til økningen i antall personer med denne diagnosen, heter det i tildelingsbrevet.

MÅ SVARE: Tolga kommune vil etter alt å dømme få besøk av granskerne fra Fylkesmannsembetet i Hordaland, opplyser granskingsleder Rune Fjeld til VG. På bildet ser vi kommunehuset i Tolga. Foto: Krister Sørbø

Departementet ber også Helsedirektoratet om å bidra overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet med hensyn til en gjennomgang av prosessen med innmelding av antall personer med psykisk utviklingshemming fra kommunene.

Kommunalministeren har tidligere uttalt at det skal undersøkes om det er grunn til å tro at det som skjedde i Tolga kan ha foregått andre steder.

– Det skal vi gjøre gjennom stikkprøver, sa Mæland på en pressekonferanse 15. oktober.

Tilbyr kommuner hjelp for å øke tilskudd for psykisk utviklingshemmede

Ifølge Fjeld er det Statens helsetilsyn som skal undersøke om andre kommuner enn Tolga har gitt personer feilaktige diagnoser. Helsetilsynet har fått frist til 1. desember med å beskrive tilsynsopplegget, opplyser informasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens helsetilsyn til VG.

I en pressemelding skriver Helsetilsynet at det i tilknytning til «Tolgasaken» har kommet opplysninger og påstander om mulig mangelfull og sviktende utredning og diagnostisering av personer med psykisk utviklingshemming i flere kommuner.

– Helsetilsynet ser alvorlig på slike påstander, og ser behov for en tilsynsmessig oppfølging som favner bredere enn Tolga kommune.

Denne tilsynsmessige oppfølgingen vil måtte skje i samarbeid med fylkesmennene, heter det i pressemeldingen.

Granskingen som ledes av Rune Fjeld skal etter planen være ferdig den første uken i februar neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder