Trippeldrapet på Orderud gård: De ubesvarte spørsmålene

I 1999 ble et gammelt ektepar og deres datter brutalt skutt og drept på Orderud gård i Sørum. 19 år har gått, men fremdeles står flere sentrale spørsmål ubesvart.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er mye som var og er uavklart. Mange spørsmål fikk vi ikke svar på den gang og har heller ikke fått svar i dag. Det store uløste spørsmålet er selvfølgelig hvem som skjøt.

Det sier advokat Cato Schiøtz, som forsvarte den trippeldrapsdømte bondesønnen Per Orderud da saken gikk for retten på begynnelsen av 2000-tallet.

ALT OM TRIPPELDRAPET: Sporene, aktørene og åstedet

Om formiddagen første pinsedag 1999 ble ekteparet Kristian (80) og Marie (83) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) funnet skutt og drept i en kårbolig på Orderud gård. På få timer ble den til da ukjente gården i Sørum åsted og gjenstand for det som skulle bli en av vår tids største kriminalsaker.

DREPT: Marie og Kristian Orderud ble sammen med deres datter Anne Orderud Paust funnet drept på Orderud gård våren 1999. Foto: Privat

Fire personer ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha medvirket til de brutale drapene, ekteparets sønn Per Orderud, hans kone Veronica, hennes halvsøster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød. Men ingen har blitt dømt for fysisk å ha begått drapene.

– Det betyr at hovedspørsmålet i Orderud-saken er like gåtefullt i dag som det var pinsen 1999, sier Schiøtz.

Hvem avfyrte de dødelige skuddene?

Samtlige av de fire hovedforsvarerne for de dømte er i dag forent om at dette er det store spørsmålet som aldri ble gitt noe svar.

Advokat Tor Kjærvik, Kristin Kirkemos forsvarer, ser tilbake på Orderud-saken som en usedvanlig spesiell sak.

Les også: Dette er de involverte i Orderud-saken

– Det var en helt spesiell sak, med tanke på de familiære forholdene og dem som ble tiltalt og senere dømt for dette. Det allmennheten savner å få vite, er hvem som avfyrte skuddene. Samtidig tror jeg at vi aldri vil få vite svaret, så lenge folk ikke åpner seg, mener han.

MANGE SPØRSMÅL: Fremdeles er det flere ubesvarte spørsmål i Orderud-saken. Det største er: Hvem avfyrte skuddene. Her ser du Tor Kjærvik, som forsvarte Kristin Kirkemo, og Cato Schiøtz, som forsvarte Per Orderud, da ankesaken til Kirkemo ble behandlet i Høyesterett i 2002. Foto: Espen Sjølingstad Hoen/VG

I dommen fra lagmannsretten ble det lagt til grunn at årsaken til at de tre ble drept, var en iskald arvestrid om bondegården på Sørumsand. Der ble det slått fast at det var odelsgutten Per Orderud som var initiativtager til drapene på sine egne foreldre og søster, og at også hans kone Veronica med overlegg medvirket til at de skjedde.

les også

Per og Veronica Orderud: Dette skjedde i juleselskapet

Pluss content

Les også: Dette felte de fire dømte

Retten mente imidlertid at de to fikk andre til å gjennomføre dem.

Det heter også at både Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød hadde en klart mer begrenset rolle enn ekteparet. Kirkemo ble hovedsakelig dømt for å ha overlevert våpen til ekteparet Orderud og for ikke å ha avverget at drapene skjedde, mens Grønnerød ble dømt for å ha gitt fra seg en revolver og for å ha gitt ekteparet skytetrening.

Alle fire har gjennom hele saken nektet straffskyld for det de er dømt for.

Siden ingen ble tiltalt for drap, men kun medvirkning, tok heller ikke retten stilling til hvem som fysisk utførte drapene.

Var gårdskonflikten løst?

les også

Justismordkommisjonens høye terskel: Hva må til for å gjenåpne en sak?

Pluss content

Dommen slo fast at uenigheten om betingelsene for overtagelsen av gården, gjennom årene hadde utviklet seg til en betent konflikt mellom far og sønn.

Den bitre familiefeiden hadde ført til at det nærmest ikke var kontakt mellom ekteparet Veronica og Per Orderud og hans foreldre på over to år, selv om de kun levde et par hundre meter unna hverandre.

De to partene ventet på at krangelen skulle opp i lagmannsretten da drapene ble begått. Per hadde under tvil vunnet saken mot sin far i tingretten året før.

STRIDENS KJERNE: Orderud gård har blitt et av Norges mest omtalte åsted. Dommen slo fast at det var krangelen om gården som var årsak til trippeldrapet. Foto: Morten Holm/NTB scanpix

Men Per Orderud har hevdet at han dagen før drapene fikk telefon fra sin advokat som fortalte at de var i ferd med å komme til et forlik. Det var sterk uenighet om dette da saken gikk for retten.

– Gårdskonflikten som motiv er et viktig poeng, fordi den var i ferd med å bli forlikt. Hvorfor begå et trippeldrap når denne nesten var løst? For å drepe sine egne foreldre og sin søster gjør man ikke om man ikke har en spektakulær grunn, sier hans forsvarer Schiøtz i dag.

Han mener det ikke er relevant om konflikten var formelt forlikt eller ei.

– Det må bedømmes ut fra Per Orderuds subjektive følelse av at konflikten var forløst, han måtte tro på det og det gjorde han.

Hvem sto bak attentatforsøkene?

Allerede året før trippeldrapet skjedde, ble Anne Orderud Paust og hennes ektemann Per Paust utsatt for to attentatforsøk.

ANDRE ATTENTATFORSØK: I august 1998 ble det funnet en femliters propantank med slangen vendt inn i døren til ekteparet Paust i Oslo. Fra tanken var det laget en lunte av bensin ned trappen og ut i gaten. Foto: Politiet

Det første da det ble funnet en halv kilo dynamitt under bilen hennes, og det andre da det ble gjort forsøk på å tenne på oppgangen til ekteparets leilighet i Oslo. Det ble da funnet en femkilos propantank med en bensinlunte som var forsøkt påtent utenfor inngangsdøren deres.

Ekteparet hadde begge betrodde stillinger i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

les også

Eksperter: Usikre på om dagens teknologi ville løst Orderud-saken

Sakene ble etterforsket som alvorlige trusler og forsøk på drap, men politiet klarte aldri å oppklare hvem som sto bak.

Etter trippeldrapet ble derimot Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød tiltalt for å stå bak bombetrusselen. I tingretten ble Kristin dømt for dette, mens Lars ble frikjent. Lagmannsretten frifant derimot Kristin, og ingen har siden blitt dømt for angrepene.

Advokat Frode Sulland, som forsvarte Veronica Orderud, mener mangelen på oppklaring av attentatene har hatt betydning for trippeldrapssaken.

ULØST: Personen eller personene som tok seg inn i kårboligen natt til 22. mai 1999. Hvem som var der, er fremdeles en gåte. Foto: Politiet

– Først og fremst mistet man det bevisgrunnlag for drapet som ville ligge i at det må være en sammenheng mellom disse og drapet. Hadde man funnet ut hvem som sto bak attentatene, ville man også visst hvem som sto bak drapene, mener han.

Hvem varslet om drapene?

Få dager før trippeldrapet mottok en 180-operatør en mystisk telefonsamtale på jobb. Mannen som ringte, varslet om at Anne og foreldrene hennes skulle drepes i pinsen samme år. Bare noen dager senere skjedde nøyaktig det innringeren varslet.

Politiet satte i gang et omfattende arbeid for å spore opp hvor samtalen kom fra, men klarte aldri å komme til bunns i hvem mannen var.

UTEN SIDESTYKKE: Orderud-saken er en av vår tids mest omtalte drapssaker, og advokat Steinar Wiik Sørvik (t.h.) mener det er en sak som aldri blir ferdig. Her sammen med Per Orderuds advokat Frode Sulland under et fengslingsmøte høsten 1999. Foto: Bo Mathisen/VG

– Orderudsaken er den mest spektakulære historien i norsk rettshistorie, og er nærmest ikke for den virkelig verden. Det er en sak som aldri blir ferdig, sier Steinar Wiik Sørvik, som forsvarte Lars Grønnerød.

Han tror ikke at mangelen på oppklaring av 180-samtalen var av betydning for saken, og var heller ikke særlig opptatt av dette da saken gikk. Han mener svaret på det store uløste spørsmålet om hvem som skjøt, ligger i kretsen som ble domfelt for medvirkning.

les også

Per Orderud tror ukjente våpenanalyser kan frifinne ham

– Jeg finner teoriene som har kommet i ettertid helt usannsynlige, at det er utført av profesjonelle eller av jugoslavisk mafia. Drapene er ikke halvprofesjonelt utført engang, og viser ganske klart at de ble utført av amatører.

Leter etter svar i ny serie

Det uløste trippeldrapsmysteriet blir denne høsten bredt gjennomgått på ny i NRKs dokumentarserie «Gåten Orderud», som har premiere søndag 28. oktober.

Krimekspert i VG, Øystein Milli, mener at de mange ubesvarte spørsmålene gjør at Orderud-saken aldri har falt til ro.

DYKKER NED: VGs krimekspert, Øystein Milli, har i dokumentarserien «Gåten Orderud» saumfart hele Orderud-saken på ny. Her er han i politiets beslagsrom sammen med hovedetterforsker i trippeldrapssaken Tore Kampen. Foto: Helge Mikalsen/VG

– Det er en av de mest grufulle drapshandlinger som er begått i Norge, og man vet hvem fremdeles ikke hvem som har begått dem. Det er også uenighet om motivet som ble lagt til grunn, og alle de fire dømte har nektet og nekter fremdeles skyld.

Han mener man ville kunne satt to streker under svaret på hvorfor trippeldrapet skjedde, om man hadde fått svar på hvem som utførte dem.

– Vi har også to attentatforsøk som er uoppklart, og en løsning på disse kunne ha kastet lys over hvem som har hvilke roller i drapene. Det er også ringt inn en samtale til opplysningen 180, det ville også kunne gitt noen svar om man visste hvem som sto bak den, mener han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder