Villaksen kan bli utryddet

Nedgangen i antall villaks er så stor at bestanden står i fare for å bli utryddet.

Artikkelen er over 12 år gammel

KIM DANIEL LINDEGAARD

TRUET: Ifølge rapporten fra WWF blir det stadig færre villaks i Norge. Foto: Knut Erik Knudsen

Det kommer frem i rapporten «Kald fisk i varmt vann: Status for atlantisk villaks og trusler fra klimaendringer», nylig utarbeidet av naturvernorganisasjonen WWF.

I løpet av de siste 30 årene har bestanden av atlantisk villaks blitt redusert med 82 prosent. Hittil er laksen utryddet i seks land, og nå står den i fare for å forsvinne i ytterligere elleve.

- I 200 norske vassdrag er nedgangen av villaks så stor at arten risikerer å bli utryddet. Det er en skremmende utvikling som vi må ta på alvor, mener fiskerirådgiver Maren Esmark i WWF-Norge.

Mange trusler

I fjor kategoriserte norske myndigheter 45 selvproduserende laksebestander som tapt. Hele 72 historiske bestander er borte, mens 27 er etablert på nytt etter tiltak mot forsuring og lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

- De største truslene mot den norske villaksen er sur nedbør, kraftutbygging og Gyrodactylus salaris. Også rask vekst i oppdrettsnæringen skaper utfordringer. Hvert år rømmer det nemlig mer oppdrettslaks enn den samlede norske gytebestanden av villaks, forklarer Esmark.

Rapporten fra WWF vektlegger at klimaendringer er en ny og omfattende trussel mot den atlantiske villaksen. Ifølge naturvernorganisasjonen kan klimaendringene bidra til å forsterke farene fra rømt oppdrettslaks, lakseparasitter og forurensning.

- Utviklingen er allerede i gang. Klimaendringene gjør seg også gjeldende på andre måter. For eksempel ser man at isen i norske elver dekker mindre overflater og ligger i kortere perioder enn før. Dette gir fisken mye lavere sjanser til å klare seg gjennom vinteren, forteller Esmark.

Rådgiver Jarle Steinkjer i Direktoratet for naturforvaltning er også bekymret.

- Det har vært en langsiktig trend med nedgang av den totale laksebestanden. Nå er det på tide at vi gjør noe med situasjonen, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder