KAMP: Fellesforbundsleder Arve Bakke (foran) vil løse pensjonsfloken i vårens hovedoppgjør, hvor leder for Norsk Industri, Stein Lier Hansen (bak), blir motpart, slik han var under det forrige hovedoppgjøret - i 2012. Foto: NTB SCANPIX

Full krig om lønnsoppgjøret

LOs lønnsgeneral fremmer forslag som NHO-topp sier vil gi konflikt

Fellesforbund-leder Arve Bakke har en plan for å få arbeidsgiverne med på å trekke pensjon inn i årets oppgjør: Han vil legge pensjonen ut på anbud.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Men sjefen for NHO-tilknyttede Norsk Industri, Stein Lier Hansen, avviser fullstendig at de skal forhandle om pensjon og sier i dag rett ut at det blir konflikt i vårens hovedoppgjør, hvis Bakke og LO vil forsøke å trumfe gjennom sine pensjonskrav.

Bakke foreslår i VG i dag en løsning på det betente temaet pensjon. Får han det til, kan det gi et meget moderat oppgjør, med en ramme under tre prosent.

Dårlig forvaltet

- Arbeidsgiverne tviholder på at de skal ha styringsretten over pensjonene. Poenget er at det er pengene til hver enkelt arbeidstager - det er ikke pengene til arbeidsgiverne. Da er det ikke mer enn rett og rimelig at partene tar over ansvaret for å forvalte disse pengene.

- Du mener arbeidsgiverne ikke forvalter pensjonspengene på en god måte?

- Ja, de blir forvaltet dårlig: De er spredt på en rekke ordninger. I privat sektor dreier det seg om 87 milliarder kroner, som er pengene til arbeidstagerne. Da vil vi også ha innflytelse over hvordan de forvaltes.

Lavere kostnader

Fellesforbundet skal lede årets lønnsoppgjør på vegne av LO.

Her er Bakkes plan:

- I årets lønnsoppgjør fremmer vi krav overfor vår motpart, Norsk Industri, om at det opprettes en egen pensjonskasse, hvor vi samler alle innskuddspensjonsordningene. Ved å samle pensjonene vil administrasjonskostnadene gå ned, sier han.

- Så legges forvaltningen av den nye pensjonskassen ut på anbud. Det betyr at vi vil få ned kostnadene og siden vi samler så mange ordninger, vil vi trolig få bedre tilbud i anbudsrunden, som gjør at vi også får mer ut av pengene.

- Arbeidsgiverne er redd for at pensjonene skal bli tariffestet?

- Dette betyr at vi blir enige om felles mål: Å få til en best mulig avkastning av pengene, uten å drive spekulasjon.

- Så det vil ikke koste arbeidsgiverne noe?

- Nei, det vil koste dem null kroner. Fordi kostnadene ved å administrere vil gå ned, vil de faktisk kunne tjene på det.

Prinsipielt standpunkt

Han fremholder at andre deler av privat sektor vil kunne samordne pensjonene på samme måte som Fellesforbundet og Norsk Industri, hvis de blir enige.

Norsk Industri og NHO har konsekvent sagt nei til å trekke pensjon inn i vårens oppgjør; de vil utsette det til Stortinget skal evaluere pensjonsreformen i 2017.

- Vi vil ikke forhandle i media før forhandlingene har startet, så jeg vil bare kort svare at vi står på et prinsipielt standpunkt om at pensjon ikke skal være en del av oppgjøret, sier Norsk Industrileder Stein Lier Hansen.

- Dette dreier seg ikke om en ny pensjonsløsning, bare hvem som skal ha ansvar for å forvalte de ansattes pensjoner?

- Ting henger sammen og vi kan ikke ta ut enkeltbiter av helheten. Å beholde styringsretten over pensjonene er også en viktig prinsippsak for oss. Hvis Fellesforbundet vil ha konflikt, så står de på dette standpunktet her. Vi er villig til å ta konflikt på vår prinsipielle linje, sier han.

Truer tilbake - med konflikt

- Vi vil ikke forhandle i media før forhandlingene har startet, så jeg vil bare kort svare at vi står på et prinsipielt standpunkt om at pensjon ikke skal være en del av oppgjøret, sier Norsk Industri-leder Stein Lier Hansen.

- Dette dreier seg ikke om en ny pensjonsløsning, bare hvem som skal ha ansvar for å forvalte de ansattes pensjoner?

- Ting henger sammen og vi kan ikke ta ut enkeltbiter av helheten. Å beholde styringsretten over pensjonene er også en viktig prinsippsak for oss. Hvis Fellesforbundet vil ha konflikt, så står de på dette standpunktet her. Vi er villig til å ta konflikt på vår prinsipielle linje, fastslår Lier Hansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder