LESEGLEDE: LO-leder Gerd Kristiansen koste seg da hun fikk lese kronikken til Victor Norman. Bak: Hennes informasjonsrådgiver Andre Nerheim. Foto:Nils Bjåland,VG

Den nye skattedebatten: LO-Gerd trodde Høyre-Norman hadde fått solstikk

LO-leder Gerd Kristiansen jubler over sommerens skattedebatt og lurer på om en tidligere høyrestatsråd har fått solstikk.

 • Bjørn Haugan
 • Magnus Wright Jacobsen

Artikkelen er over seks år gammel

– Dette er en full seier for oss. Regjeringen har endelig innsett at konsekvensen av å fjerne formueskatten er at de rike slipper å betale skatt. Derfor vil de ikke fjerne den. Hurra og velkommen etter, sier LO-lederen.

I et intervju med E24 søndag kveld sa statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet at de ikke vil fjerne formueskatten, slik store deler av næringslivets topper krever. Årsaken er at de ennå ikke har funnet en løsning som gjør at de rikeste skattelegges hvis formueskatten fjernes.

Det betyr at det i høst ligger an til at formueskatten «bare» reduseres fra 1 prosent til 0,8, ifølge uttalelser til DN fra Frps skattepolitiske talsmann, Hans Andreas Limi.

Pedersen sier i intervjuet med E24 at de planlagte endringene i bedriftsbeskatningen, trolig vil bety at de også må gjøre noe med personbeskatningen.

– Vi må reformere skattesystemet, sier han.

Det betyr at vi kan stå foran en ny skattereform og at det er behov for et nytt stort skatteforlik, mener Gerd Kristiansen.

- Solstikk

– Da vil jeg sterkt anbefale dem å lytte til tidligere Høyre-statsråd, Victor Norman, som sier klart i fra om at det er på tide å ta fra de rike og gi til de fattige, sier LO-lederen.

Hun viser til en kronikk Norman hadde i DN, som er gjengitt på hjemmesidene til Norges Handelshøyskole, hvor han er professor.

– Jeg trodde Norman hadde fått solstikk. Han sier akkurat det vi har sagt i alle år, at det har foregått en formueforskyvning fra de som har minst til de som har mest.

Norman skriver blant annet at «Skattesystemet i Norge og de fleste andre land er ment å være utformet etter Robin Hood-prinsippet: Ta fra de rike og gi til de fattige. I praksis er det derimot omvendt. De virkelig rike betaler prosentvis langt mindre i skatt enn gjennomsnittsskatteyteren.»

Og:

Kaken er blitt større, så det er fullt mulig å gi alle en større bit enn før. Det nye er bare at dette ikke skjer automatisk – vi må ta noe fra de største kakestykkene og legge til de minste.

«I klartekst betyr det at interessefellesskapsmodellen kan overleve hvis vi klarer å flytte noe av skattebyrden fra vanlige lønnsinntekter til skatt på kapitalinntekter eller skatt på kapital.»

- Flott

– Det er som om jeg skulle sagt det selv. Jeg synes det er flott at en så fremtredende Høyre-mann og økonom gir en slik analyse. Jeg vil utfordre statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen: Lytt til Victor Norman. Han har forstått de store økonomiske internasjonale trendene, som har gjort at de rike er blitt rikere og at det er de som må beskattes mer, sier Kristiansen.

Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten har en litt annen lesning av kronikken til Victor Norman.

– Jeg oppfatter at Victor Norman mener at vi ikke må beskatte de med kapital så hardt at de slutter å investere pengene sine. Men her tror jeg man skal lytte mer til de som har skoene på, enn de som betrakter det fra utsiden med en mer teoretisk tilnærming, sier finanspolitisk talsmann for Høyre, Svein Flåtten.

– Hvis du snakker med store og små investorer i næringslivet så er de helt klare på at formuesskatten er uheldig. Dette kan gi uheldige utslag på statistikk over ulikhet, men det viktigste er å skape arbeidsplasser, sier han.

Han sier Høyre fremdeles ønsker å fjerne formuesskatten på sikt.

– Selv om vi ønsker å fjerne formuesskatten er det ikke umulig å finne andre løsninger som gjør at vi unngår nullskattytere, sier Flåtten.

Frp avviser ikke Norman

Frp støtter statssekretær Jon Gunnar Pedersens uttalelser om at personbeskatningen må følge beskatningen i næringsinntekt.
– Det er alltid en mulighet for å flytte næringsinntekt til privatinntekt eller omvendt for å tilpasse seg ulike skattesatser. Derfor er det viktig å ha like satser for selskapsskatt og skatt på alminnelig lønnsinntekt, sier Frps skattepolitiske talsmann Hans Andreas Limi.

– Regjeringen har som målsetning å redusere formuesskatten. Men det Pedersen er inne på, er den vanskelige avgrensingen opp mot de med aller størst formue. Her må man finne et system som forhindrer at det å redusere formuesskatten gjør at vi får mange nullskattytere, sier Limi.

Om Victor Normans innlegg sier han:

– I utgangspunktet er ikke dette Frp-politikk, men det er mange sider ved dagens skattesystem, så jeg vil ikke avvise innspillet hans. Den store utfordringen nå er at samfunnet er blitt så globalisert at vi må forholde oss til hva som skjer internasjonalt. Kapital kjenner ingen landegrenser og vil søke mot land med best skatteregime, sier Limi.

SV vil reformere

SVs finanspolitisk talsmann Snorre Valen er enig med Jon Gunnar Pedersen i at skattesystemet må reformeres.

- Men vi ønsker en radikalt endret skattepolitikk der de som tjener mest, betaler mer. Uansett hva Scheel-utvalget foreslår, så har regjeringen bestemt seg for å senke skatten for de som tjener mye. sier finanspolitisk talsmann i SV Snorre Valen.

– Både Høyre og Frp har et uttalt mål om å fjerne formuesskatten. Men det er formuesskatten som garanterer at de som tjener mest, betaler skatt. Så selv om de ikke fjerner den nå, så senker de den uansett. Og det er snakk om milliarder som kunne vært brukt til fellesskapets beste, sier Valen.

– Jeg er positiv til Victor Normans tilnærming til skattlegging av kapital og synes det er bra at han utfordrer regjeringen faglig sett. I dag har vi en internasjonal eierklasse som tjener seg veldig rike på å eie. Veldig mye av verdens rikdom er arv, noe som ikke henger sammen med høyresidens argumentasjon om at rike personer har tjent pengene sine selv, sier Valen.

– Hindrer allerede nullskattytere

Terje Breivik, nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre, mener det er viktig å gjøre det «langt mer attraktivt» å investere i innovasjon og nyskapning:

– Men man kan ikke ensidig redusere selskapsskatten uten å skjele til personbeskatningen, sier han.

– Selvsagt må du har ordninger som hindrer nullskattytere, men det var jo langt på vei innført med den store skattereformen i 2006 gjennom å innføre utbytteskatt og gjennom selskapsskatten, sier Breivik.

Venstre har som mål å fjerne formuesskatten over tid, og har sammen med regjeringspartiene flertall i Stortinget for dette.

– Vi har en klar forventning til at regjeringen skal følge opp dette i sitt forslag til statsbudsjett for 2015, sier Breivik.

Venstres nestleder leste med interesse Normans innlegg.

– Jeg oppfatter at tankene til Norman passer godt med Venstres modell for grønt skatteskifte. Her vrir du beskatningen fra noe du vil ha mer av – arbeidsinnsats og verdiskapning – til noe du vil ha mindre av – klimafiendtlig forbruk, sier Breivik.

«Kloke ord»

I likhet med LO-leder Gerd Kristiansen, er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Eirin Sund positiv til kronikken fra Victor Norman.
– Dette er kloke ord fra Victor Norman som Ap nesten kan stille seg 100 prosent bak. Den gir et spark til regjeringen og sier at den ikke går langt nok i å beskatte de rike, sier Eirin Sund.

– Regjeringen sier de vil doble bunnfradraget og senke formuesskatten til 0,8 prosent. Dette er en fortsettelse av årets budsjett og vil gagne de rikeste. Nå gjør de det Victor Norman advarer dem mot å gjøre, sier Sund.

Ap har fått SSB til å regne ut de økonomiske konsekvensene av de varslede endringene i formuesskatten:

– Landets 500 rikeste får i snitt en skattelette på 373.000 kroner hver. De som har under én million kroner i formue – det vil si 86 prosent av Norges befolkning – får derimot bare 33 kroner i skattelette i snitt. Disse skattekuttene vil gå på bekostning av noe annet, sier Sund.

– Men Ap har også signalisert at dere er positive til blant annet lavere selskapsskatt?

– Vi vil avvente Scheel-utvalgets innstilling før vi konkluderer på dette, sier Sund.

– Hva tenker du om Pedersens signaliserer om at formuesskatten ikke vil bli fjernet?

– Det er litt «velkommen til virkeligheten». Vi er glad for at de hører på fagfolkene, men at det vil bli nullskattytere uten formuesskatten har vi fortalt dem i mange år, sier Sund.

– Kan det være mulig for Ap til høsten å inngå et forlik med regjeringen om en skattereform?

– Slik de finanspolitiske talspersonene i både Høyre og Frp har uttalt seg, så er det ingenting som tyder på at vi tenker i samme baner om hvordan skattesystemet skal være, sier Sund.

Mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Høyre (H)
 3. Fremskrittspartiet (Frp)
 4. Landsorganisasjonen (LO)

Flere artikler

 1. Stort skatteintervju med statsministeren: Erna lover skattekutt for alle

 2. Økonomiprofessor og tidligere Høyre-statsråd ut mot egen regjering: Vil ikke gi rike mest skattelette

 3. Ber Høyre om skatte-avklaring

 4. KrF-nei til store skattekutt

 5. Ernas skatteplan: Milliardærarvinger kan bli nullskattytere

Fra andre aviser

 1. Rødgrønt skattekutt gir mer effekt enn blå, mener ekspertutvalg

  Aftenposten
 2. Krever skattepause

  Fædrelandsvennen
 3. Krever skattepause

  Aftenposten
 4. Formuesskatt blir bolig- og hytteskatt

  Bergens Tidende
 5. Ny rapport: Kutt i formuesskatten virker nesten ikke

  Aftenposten
 6. Høyre vil ha større reduksjon av formuesskatten

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no