MERKVERDIG OG HÅPLØST: Carl I. Hagen beskriver trygdeoppgjøret, som gir pensjoner tapt kjøpekraft, som et tyveri. Her på Frps landsmøte på Gardermoen tidligere i mai. Foto:Frode Hansen,VG

Carl I. Hagen (Frp) raser over trygdeoppgjøret: – Helt ubegripelig

Fire organisasjoner nektet å signere

Trygdeminister Eriksson nekter å kommentere

Landets pensjonistorganisasjoner får støtte av Carl I. Hagen (Frp), som ikke kan begripe hvorfor regjeringen aksepterer at dagens pensjonister får mindre penger å rutte med. Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) forholder seg taus mot kritikken.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

For første gang vil pensjonene bli regulert lavere enn den forventede prisstigningen. Forklaringen ligger i et moderat lønnsoppgjør tidligere i vår, og regelen som underregulerer pensjonene i forhold til lønnsmottagerne.

Resultatet er at de fleste av landets 700 000 alderspensjonister taper kjøpekraft.

Regjeringen anslår at dette betyr 47 kroner i måneden mindre, beregnet ut fra en anslått prisstigning i år på 2,1 prosent.

– Begriper ikke regjeringen

Carl I. Hagen (Frp) sier til VG at han er sterkt overrasket over at pensjonistene får mindre å rutte med.

– Det er merkverdig og håpløst at samtidig som man drøfter og forhandler om å bruke ti milliarder kroner på å ta imot flyktninger, så aksepterer man en nedgang i kjøpekraft for landets pensjonister. Jeg begriper ikke regjeringen her, sier Hagen.

VG har både onsdag kveld og torsdag morgen forsøkt å få arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) i tale om pensjonistoppgjøret og kritikken fra partifelle Carl I. Hagen. Men statsråden med trygdeansvar, er taus.

– Statsråden viser til pressemeldingen som ble lagt ut i går. Ut over dette har han ingen kommentar, skriver seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen Gro Ørsal til VG i en epost.

LES OGSÅ: Pensjonistene vil få mindre å rutte med

Grunnbeløpet øker fra 88.370 kroner til 90.068 kroner fra 1. mai 2015. Økningen er på 1.698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent, opplyser Arbeidsdepartementet i en pressemelding onsdag ettermiddag, etter årets trygdeoppgjør ble avsluttet.

Tallgrunnlaget ble drøftet med Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, LO, YS, Unio, Pensjonistforbundet, Landslaget for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). De fire sistnevnte signerte i protest ikke protokollen.

I en pressemelding onsdag ettermiddag, etter tallgrunnlaget ble drøftet med organisasjonene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson at han har orientert organisasjonene om at regjeringen vil utrede reguleringsprinsippene.

– Vi vil se på muligheten for å gjøre eventuelle endringer for å unngå en utvikling over flere påfølgende år hvor pensjonistene får redusert kjøpekraft. Det må skje på en måte som opprettholder bærekraften i pensjonssystemet, og pensjonsforliket ligger fast, sier Eriksson.

– Ikke interessert

VARSLET STATSRÅDEN: Generalsektretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet sier de ba statsråden om å gå til Stortinget for å få aksept for å gå vekk fra reglene, allerede i januar. Foto:,pensjonistforbundet

Hagen, som selv har saksøkt staten for pensjonsran, er ikke overbevist.

– Jeg er ikke interessert i at de skal se på mulighetene. Vi må ha regler, som sikrer at vi ikke får noen nedgang i kjøpekraften for pensjonister. Tyveriet gjennom at pensjonister skal få 0,75 prosent mindre enn lønnsveksten må oppheves. Stortinget sa så sent som i 2003 at pensjonistene skulle følge lønnsutviklingene. De må slutte å endre vedtak som folk har stolt på.

– Alle de som er pensjonister i dag har betalt sine pensjonspremier og blitt fortalt at pensjonen vil holde tritt med lønns- og prisutvikling. Det ble sagt til og med før vi hadde et pensjonsfond.

To pensjonistorganisasjoner nektet

Også pensjonistorganisasjonene raser over trygdeoppgjøret. Landslaget for offentlige pensjonister og Pensjonistforbundet nektet onsdag å signere protokollen.

– At vi ser en negativ utvikling av pensjon i forhold til kjøpekraft er noe vi ikke kan godta. Det hører ingen plass hjemme at arbeidstagere skal få mer enn prisvekst og at bøndene får vesentlig mer enn det. Vi mener at pensjonene til enhver tid skal reguleres mer enn prisvekst, og da kan vi ikke signere en protokoll som gjør det motsatte, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet, til VG.

Han sier de så konturene av hva som skulle skje, tidlig i januar.

– Vi oppfordret da statsråden til å gå til Stortinget for å få aksept for å gå vekk fra reglene slik de er i dag. Han gikk til Stortinget i mai, men det var for sent. Jeg er redd vi vil fortsette å se at denne utviklingen fortsetter. Blir det ikke tatt grep i år, vet jeg ikke om de klarer å bli enige neste år.

Regjeringens nye regler: Slik blir 2015 for deg økonomisk

Generalsekretær Knut Christian Høvik i Seniorsaken sier til VG at de ikke er fornøyd med oppgjøret, men at de likevel har signert protokollen.

– Vi beklager at norske pensjonister ikke har fått kompensert for forventet kjøpekraftstigning. Men vi valgte likevel å signere fordi den modellen man nå bruker i beregning av pensjonsoppgjøret er vedtatt i lov av Stortinget. Vi vurderte det dit hen at Regjeringen ikke har hatt rom for forhandlinger. Samtidig uttrykte vi vår sterke misnøye, sier Høvik.

Han er svært fornøyd med at Seniorsaken fikk gjennomslag for forslaget om at Regjeringen iverksetter en vurdering av systemet.

– Det trenger ikke Regjeringen å gjøre, men de gjør det for å imøtekomme oss. Nå håper vi at de gjør en ordentlig vurdering slik at reglene kan endres.

Vil ha umiddelbar ordning

Stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp) forteller til VG at Frps stortingsgruppe onsdag ettermiddag i et gruppemøte vedtok at gruppen ikke vil støtte negativ kjøpekraftutvikling for pensjonister.

INVITERER PARTIENE: Stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp) håper at Frp sammen med de andre partiene kan sørge for at pensjonistene ikke taper kjøpekraft. Foto:Gøran Bohlin,VG

– Frp er som kjent mot pensjonsforliket, blant annt fordi vi synes det er totalt urimelig at landets alderspensjonister skal bli fratrukket 0,75 prosent av lønnsutviklingen. I år er det enda verre enn noen gang fordi vi har hatt et moderat oppgjør, som betyr at alderspensjonistene får en realnedgang i sine pensjoner. Det kan ikke vi støtte, sier Wiborg.

Han vil nå invitere alle partiene til et møte med henblikk på å sørge for at pensjonister ikke skal tape kjøpekraft.

– Landets pensjonister trenger kontinuitet i pensjonen sin. Det er bra at regjeringen nå sier de vil se på muligheter for å endre reglene, men utfordringen er at man da mest sannsynlig ikke vil se at det blir gjort noe før neste års lønnsoppgjør. Eriksson tar ansvaret for en permanent ordning, mens jeg prøver å få til en umiddelbar ordning, sier Wiborg.

LES OGSÅ:Derfor blir ikke bensinen billigere når oljeprisene raser

Også SV varsler at de vil gå imot, og foreslå en ny regel som hindrer tap av kjøpekraft for pensjonistene.

– Regjeringen har delt ut store skattelettelser. Vi kan ikke akseptere at pensjonistene skal bære en større regning for et moderat lønnsoppgjør, slik at de faktisk taper penger, sa SV-leder Audun Lysbakken til VG tidligere onsdag.

Når trygdeoppgjøret kommer til Stortinget senere i år, vil SV fremme forslag om at pensjonistene må få opprettholdt sin kjøpekraft.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder