UT: Lensmann Sigurd Langeid er leder for Setesdalen driftsenhet i Agder politidsitrikt. - Vi kan få noe lenger responstid på dagtid, sier han. Foto: LISE SKOGSTAD

POLITIANALYSEN: Ordfører: - Er det bare ved gjennomførte drap vi nå får besøk av politiet?

BYGLAND (VG) Lensmann Sigurd Langeid står i fare for å miste to lensmannskontor. Ordfører Tønnes Seland i Audnedal frykter konsekvensene av omorganiseringen i politiet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Lensmannskontorene i Åseral og Bygland i Indre Agder står på raderingslisten i Politidirektoratets forslag til den nye politiorganiseringen.

- Hensikten er å få en mer operativ tjeneste på hjul og effektiv drift, sier lensmann og driftsenhetsleder Sigurd Langeid.

Han tror likevel ikke utrykningstiden som har vært en viktig faktor i politianalysen forandrer seg ved nedlegging.

- Det er fire mil fra Evje til Åseral som kan gå på 30 minutter. Det er på dagtid. Men vi har reservevakttjeneste og rykker to tredjedeler av døgnet da ut fra bopel. Vi bor jo spredt, så det blir som før, sier Langeid.

Lensmann Tor Kasin i Åseral ser heller ikke at det politiet kommer til å rykke ut på kortere varsel i en ny omlegging.

- Vi er der kun i kontortiden. Skjer det noe spesielt, rykkes det fra Setesdalen eller Kristiansand.

Men, sier han:

- Vi har stor nytte av lokalkunnskapen i det forebyggende arbeidet mot kriminalitet. Det kommer til å bli redusert, sier lensmann Kasin.

Bekymret ordfører

Og det er den lokale kunnskapen som bekymrer ordfører Tønnes Seland i Audnedal kommune i Vest-Agder.

- Jeg er ikke opptatt av de fysiske kontorene. Men vi trenger en erfaren, dedikert polititjenestemann som kjenner distriktet. En person som kjenner mennesker og steder, som folk i bygdene får tillit til. Nå risikerer kanskje å få «tjenestemann 276» med ansvar for vår kommune. Han er den dårligste gutten i klassen og den som ikke får kjøre patrulje i Kristiansand, sier Seland.

ORDFØRER: Tønnes Seland er ordfører i Audnedal kommune. Her er han avbildet i forbindelse med innsamlingsaksjonen i 2006. Foto: KJELL INGE SØREIDE

Ordføreren ser ikke lyst på nedlegging.

- Er det bare ved gjennomførte drap vi nå får besøk av politiet? spør han.

- Jeg betviler ikke at hver eneste ansatt i politidistriktet virkelig gjør sitt beste for befolkningen, men politiet har ikke ressursene til å gjøre jobben sin. Det går ut over befolkningen. Vi har både hatt skyting og fyllekjøring her som er varslet politiet, men som ikke er prioritert å rykke ut på, sier Seland.

Kan miste publikumskontakt

Også ved den største enheten i Agder politidistrikt er de bekymret for tilstanden hvis de lokale kontorene blir borte.

- Jeg frykter den lokale kunnskapen blir redusert. Vi ønsker et velfungerende politi som er tilstede for folk. Forslaget kan innebære at samspillet mellom politi og publikum blir redusert, sier hovedtillitsvalgt Geir Iversen ved Kristiansand politistasjon, og legger til:

- Politiet har et samfunnsoppdrag. Jeg er usikker på om denne strukturendringen gjør at politiet vil utføre dette oppdraget bedre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder