Kun et fåtall av ambassadene opplyser om antall ansatte

Ulik tolkning av lovverket om arbeidsgiveravgift

Norge har få sanksjonsmuligheter

UENIG: USAs ambassade mener Wien-konvensjonen gir de rett til ikke å betale norsk arbeidsgiveravgift. Foto: FRODE HANSEN

Ingen oversikt over ansatte ved ambassadene i Oslo

Norske skattemyndigheter aner ikke hvor mange lokalt ansatte som jobber ved ambassadene i Oslo. Dermed vet de heller ikke om det betales korrekt arbeidsgiveravgift.

  • Øyvind Gustavsen

Artikkelen er over seks år gammel

Forrige uke ble et kjent at rundt 50 ansatte ved USAs ambassade i Oslo er tatt for skattejuks.

Kemneren frykter at ansatte ved en rekke andre ambassader også har snytt på skatten, ettersom det i mange tilfeller er opp til arbeidstakerne å innberette lønnsopplysninger til skattemyndighetene.

Nå viser det seg at også arbeidsgiveravgiften glimrer med sitt fravær i innrapporteringen fra en rekke ambassader i Oslo. Det viser en kartlegging foretatt av kemnerkontoret i Oslo.

Vet ikke antall ansatte

Kun 19 av Oslos 66 ambassader rapporterte om antall ansatte og innbetalt arbeidsgiveravgift til norske myndigheter i 2010. 47 av ambassadene opplyste ikke om ansettelsesforhold overhode.

- Ambassadene er fritatt for trekkplikten, men ikke for oppgaveplikten. De må levere terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver og følgeskriv/årsoppgave. De må også betale arbeidsgiveravgift på lik linje med andre arbeidsgivere, sier divisjonsdirektør Atle Myklebust ved Oslo kemnerkontor.

Han understreker at ambassader uten norske ansatte ikke har noen plikt til å rapportere.

TIPS OSS: Vet du noe om dette? Kontakt VG Netts journalister her!

- Lite sannsynlig

Likevel mistenker han at flere ambassader enn de 19 som rapporterte har norske ansatte.

- Vi regner det som lite sannsynlig at de store ambassadene ikke har norske ansatte, men dette er kun en antakelse fra vår side basert på tallene fra de store ambassadene som har innberettet, sier Myklebust.

Få sanksjonsmuligheter

Arbeidsgiveravgiften i Oslo er 14,1 prosent av den ansattes bruttolønn.

Det er høyst usikkert hvor mye dette totalt vil utgjøre for alle de lokalt ansatte ved ambassader i Oslo, ettersom norske myndigheter ikke vet hvor mange lokalt ansatte som arbeider ved Oslos ambassader.

Dersom ikke ambassadene selv opplyser om dette, er det lite Norge kan gjøre for å kreve inn informasjonen.

- UD har videreformidlet skattemyndighetenes presisering av disse forholdene. Samtidig har ikke norske myndigheter mulighet til å gå inn og kontrollere at ambassadene overholder disse forpliktelsene. Det henger sammen med ambassadenes diplomatiske immunitet, sier Svein Michelsen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet.

Skatt eller avgift?

Den amerikanske ambassade er blant de største ambassadene i Oslo, med over 90 lokalt ansatte. De er uenig med skattemyndighetenes forståelse av reglene.

Stridens eple er om en «avgift» regnes som «skatt» i Wien-konvensjonen, som redegjør for skatteforhold og diplomatiske forbindelser.

Når VG spør ambassaden om de betaler arbeidsgiveravgift, henviser de til en uttalelse fra 2010:

«Når det gjelder arbeidsgiveravgiften, er den amerikanske staten av den oppfatning at Wien-konvensjonen også forhindrer nødvendigheten av å betale disse pengene til den norske staten, siden «tax» er en vanlig forståelse av «avgift». Dette er et komplisert juridisk spørsmål med implikasjoner for utenriksstasjoner over hele verden», står det i uttalelsen.

Ifølge ambassaden har saken vært under gjennomgang av juridiske eksperter i USAs utenriksdepartement i lengre tid.

VG har spurt 14 andre ambassader om de har lokalt ansatte og i så fall betaler arbeidsgiveravgift.

Den svenske, danske, finske, britiske, polske og franske ambassade opplyser at de betaler arbeidsgiveravgift for sine lokalt ansatte.

Den kinesiske og russiske ambassade opplyser at de ikke har noen lokalt ansatte, og dermed ingen å betale arbeidsgiveravgift for.

Den filippinske, tyske, tyrkiske, pakistanske, sør-afrikanske og kanadiske ambassaden har ikke svart på VGs spørsmål.

Vurderer oppfølging

Skatteetaten mener det ikke hersker noen tvil om gjeldende regelverk og vil vurdere å følge opp ambassadenes ansvar for å betale arbeidsgiveravgift.

- Ambassader skal betale arbeidsgiveravgift for sine lokale ansatte. Vi forventer at regelverket blir fulgt. I en eventuell bredere oppfølging vil også dette med arbeidsgiveravgift være noe vi kan se på, sier Anette Bjerke, fungerende kommunikasjonsdirektør.

Flere artikler

  1. Frykter skatteunndragelse ved mange ambassader

  2. Skattemyndighetene får lister over norske ambassadeansatte

  3. Finans Norge advarer: En av dem kan bli 67.200 dyrere i dag

  4. Nye regler for bruk av bonuspoeng fra jobbreiser etter nyttår

  5. UD: Ni ambassade-ansatte tatt for misligheter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder