NY TOPPRÅDGIVER: Kim Traavik var Norges ambassadør i London fram til august i år. Nå jobber han med samfunnssikkerhet på SMK. Foto:Morten Rakke,VG

Han er Ernas nye sikkerhets-topp

Regjeringen ommøblerer ansvaret for samfunnssikkerhet

Statsminister Erna Solberg (H) ommøblerer sin sikkerhetsstab, og har ansatt den erfarne diplomaten Kim Traavik som en nasjonal sikkerhets-koordinator på SMK.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I all stillhet har Traavik begynt i en ny stilling som spesialrådgiver direkte underlagt regjeringsråd Nina Frisak.

Traavik var statssekretær for Jan Petersen (H) i UD for 10 år siden. De siste årene har han vært Norges ambassadør til NATO og senest i London.

Nå skal Traavik koordinere arbeidet med blant annet etterretning og sikkerhet mellom nøkkel-departementene justis, forsvar og utenriks.

Traavik vil ikke uttale seg om sin nye jobb overfor VG, ut over å bekrefte at han begynte på SMK i begynnelsen av september.

Ansvaret for samfunnssikkerheten skal imidlertid fortsatt ligge hos fagstatsrådene.

- Kim Traavik er engasjert, på embetsnivå, som spesialrådgiver for sikkerhet og beredskap. Rekrutteringen er ledd i regjeringens langsiktige innsats for styrket sikkerhet og beredskap, skriver Vidar Helgesen (H), stabssjef og statsråd ved SMK, i en epost til VG.

Ledet PST-gransking

Kim Traavik har også fersk og inngående kjennskap til de norske hemmelige tjenestene, etter at han ledet et utvalg som gransket PST og kom med 50 forbedringsforslag etter 22.juli-tragedien.

Flere kilder sier til VG at Solberg nå gjør denne endringen fordi det har vist seg vanskelig å koordinere sterke krefter ute i fagdepartementene.

Senest nå i høst har det vært lange, interne dragkamper i regjeringssystemet om sikkerhetspolitikken. Det skal ha vært sterk intern uenighet om hvorvidt Norge skulle delta militært i USAs allianse mot IS i Irak, og hvordan bidraget skulle se ut til slutt.

Statssekretær Laila Bokhari (H) har siden regjeringsskiftet har hatt oppgaven med å koordinere arbeidet med samfunnssikkerhet opp mot statsministeren.

Ifølge Helgesen, skal Bokhari bruke mer av sin tid på regjeringens arbeid for å bekjempe radikalisering og ekstremisme:

Utvidet ansvar

- Laila Bokhari fortsetter arbeidet med sikkerhet og beredskap, nå også med et utvidet ansvar for arbeidet med å forebygge hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette er et sentralt element innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og er blitt sterkt aktualisert det siste året, opplyser Vidar Helgesen.

BEKREFTER ENDRINGER: Statsråd Vidar Helgesen ved SMK. Foto:Therese Alice Sanne,VG

I fjor høst besvarte Erna Solberg et skriftlig spørsmål om styringen av samfunnssikkerheten fra justiskomiteens leder Hadia Tajik:

«Bokhari ha særskilt oppmerksomhet på sikkerhets- og beredskapsarbeidet innenfor alle departementenes områder.»

Men andre kilder som VG har snakket med, sier at Bokhari i stor grad er blitt motarbeidet av fagmiljøer som kjemper for sin uavhengighet.

- Det har kanskje ikke fungert optimalt, sier en kilde med innside-kunnskap om regjeringsapparatet.

Intern uenighet

Dermed har det også vært svært krevende for statsminister Erna Solberg å få oversikt og å skjære igjennom uenighet og intern krangling mellom fagmiljøene ute i regjeringsapparatet.

Solberg har også hentet inn en ekstra statssekretær ved SMK, Marit Berger Røsland (H). Hun har bakgrunn som advokat, med politisk fortid i Unge Høyre og som bystyremedlem i Oslo.

– Berger Røsland vil følge utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt saker på justisområdet, opplyser Helgesen.

- Uklart hva endringene betyr

At Statsministeren trenger flere ansette er ikke i seg selv noe Stortinget trenger å ha meninger om, mener Hadia Tajik (Ap).

– Forhistorien her er imidlertid at de i Sundvolden-erklæringen skriver at de vil lage et «sikkerhets- og beredskapselement» på SMK med en «koordinator- og pådriverrolle». Det er reell maktforskyvning fra fagdepartementene i beredskapssaker, og kan skape forvirring i krisesituasjoner, sier Tajik til VG.

– Det er uklart hva dagens nye endringer betyr. Har statsministeren avviklet «sikkerhets- og beredskapselementet» ved sitt kontor, eller er det disse som er elementet? Statsministeren har tidligere offentlig sagt at Laila Bokhari skulle ha en særskilt beredskapsrolle - er dette nå endret med Røsland og Traaviks inntreden?

– Selv om det konstitusjonelle og formelle forholdet til Stortinget er som før, der fagstatsrådene svarer for sine felt, kan et slikt grep flytte den reelle makten. Tyngden Erna Solberg legger i markedsføringen av dette, kan i seg selv bidra til dét, sier Tajik til VG.

Mangel på helhet

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier har lenge etterlyst en bedre overordnet koordinering av arbeidet med samfunnssikkerhet i regjeringsapparatet.

– Det norske systemet for nasjonal sikkerhet lider under mangel på helhetlig tenkning mellom sektorene, som justis. forsvar, utenrikspolitikken og etterretningstjenestene, sier Romarheim til VG.

– Har den norske statsministeren nå fått en nasjonal sikkerhetsrådgiver etter engelsk modell?

– Det gjenstår å se, men organiseringen er helt ulik. I Storbritannia har statsministeren et langt større ansvar for samfunnssikkerheten, og en stab med hundrevis av ansatte. I Norge er en stor del av Statsministerens kontor tilknyttet regjeringens biltjeneste, sier Romarheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder