STOPPET FLY: Her har politiet rykket ut til Air Baltics avgang fra Oslo lufthavn Gardermoen til Kreta etter tips om mulig promille. Fire besetningsmedlemmer ble pågrepet etter å ha blåst rødt. Foto:PRIVAT,

Ingen faste promillekontroller ved norske flyplasser

Men nå vil politiet på Gardermoen intensivere kontrollene

– Vi ser at systemet fungerer og det er en av årsakene til at vi ikke har hatt det travelt med å innføre tilfeldige kontroller.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det sier seksjonsleder Elin Lien ved operativ seksjon på Gardermoen politistasjon til VG.

I går ble de fire besetningsmedlemmene i Air Baltic som lørdag morgen ble pågrepet for å være påvirket av alkohol før avgang til Kreta varetektsfengslet.

Drakk sammen

De to flyvertinnene må sitte i varetekt i en uke, mens kapteinen og styrmannen fikk to uker. Alle fire har erkjent helt eller delvis straffskyld.

– De erkjenner å ha drukket sammenfra ettermiddagen og utover kvelden, men utover det har de veldig sprikende forklaringer, sa politiadvokat Kari Karlsen Aas til VG i går.

Politiet vurderer å utvide siktelsen mot flykapteinen.

Blåseprøvene som ble utført viste en promille på 0,68 og 1,44 for henholdsvis kapteinen og styrmannen. De to flyvertinnene hadde 1,04 og 0,84 promille alkohol i blodet.

De foreløpige resultatene av blodprøvene, som vil brukes som bevis i retten, har noe lavere verdier grunnet god sikkerhetsmargin. Men de endelige resultatene vil etter all sannsynlighet nærme seg verdiene på blåseprøvene, opplyser politiadvokat Camilla Ek Sørensen.

Bakgrunnen for at politiet aksjonerte lørdag morgen var et tips fra en ansatt ved hotellet der besetningsmedlemmene oppholdt seg kvelden før de skulle frakte over 100 solhungrige nordmenn til Kreta.

Tips fra publikum

En ringerunde VG har tatt til de største norske flyplassene avdekker at det primært er tips som gjør at politiet gjennomfører promillekontroller av flypersonell.

I 2012 kom hjemmelen i luftfartsloven som gjør at politiet kan ta stikkprøver uten at det foreligger mistanke om lovbrudd.

LES OGSÅ:– Besetningen er suspendert

– Siden hjemmelen kom har vi gjort promillekontroller primært etter tips fra publikum eller når ansatte ved lufthavnen har hatt mistanke. Det er kun utført sporadiske tilfeldige kontroller, sier Lien.

– Hvor ofte?

– Vi har utført noen få kontroller, men jeg har ikke antall.

Trond Østen Berge, seksjonsleder og politioverbetjent ved Bergen lufhavn Flesland forteller at de ikke har organisert stikkprøvekontroll på flypersonell.

– Når vi en sjelden gang får et tips, så sjekker vi det ut. Men å drive stikkontroller av flypersonell er primært sett ikke jobben vår, sier Arne Bakken, politibetjent og grensekontrollør ved Sola flyplass.

Bakken forteller at de på Sola ikke har ressurser til å intensivere kontrollene skulle de bli nødt til det.

– Skulle vi hatt faste tester, måtte vi hatt langt flere folk tilgjengelig enn det vi har i dag, sier han.

VG var i går kveld også i kontakt med politiet ved Værnes lufthavn i Trondheim. Da kunne de ikke besvare spørsmål om sine promillekontrollrutiner.

Vil intensivere kontrollene

Lien ved Gardermoen politistasjon mener det allerede er «enormt gode sikkerhetsrutiner» ved flyplassen, men sier at målet er å gjennomføre flere kontroller i årene som kommer.

– Vi har ikke etablert konkrete rutiner, men i starten av året ble det lagt inn i planverket for politiet på Oslo lufthavn Gardermoen at vi skal intensivere kontrollene. Vi vil opprettholde et godt sikkerhetsnivå og ønsker at promillekontroller av flypersonell blir en hverdagslig ting i det forebyggende.

– Er dette fordi dere ser at det er behov mer kontroll enn det har vært til nå?

– Det er mer et ønske om å være mer på banen, på lik linje med det vi er i veitrafikksaker. Det har vært noen uklarheter rundt hjemmelen, men det er nå også avklart.

Hun forteller at de er i ferd med å innlede et samarbeid med flere flyselskaper for å skape gode rutiner og praksis.

– Vi vil gå i dialog slik at vi kan få en felles forståelse og sette opp felles punkter for hva som er viktig. I utgangspunktet skal dette gjøre at vi kan gå inn og teste uten mistanke eller tips. Målet er å underbygge det som allerede fungerer.

Sikkerhetskultur

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS har ingen motforestillinger mot flere kontroller, dersom det skulle bli aktuelt.

– Men stikkprøver ville i seg selv ikke hevet sikkerheten. Det er flyselskapenes sikkerhetskultur og aktive bruk av bedriftshelsetjeneste og HMS-apparat som er helt avgjørende. Og i sikkerhetskulturen ligger også varsling, og hvordan bekymringsmeldinger forvaltes, sier Johansen.

Også i Norwegian trekkes den interne sikkerhetskulturen frem som svært god.

– Alle har sikkerhet som sin viktigste prioritet - og det er det aller viktigste for å unngå slike hendelser. Alle er fullt klar over at det er nulltoleranse for misbruk av alkohol i tjeneste, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

– Hvis politiet ønsker å gjennomføre flere promillekontroller ved norske lufthavner er det helt uproblematisk for oss, legger han til.

– Basert på tillit

Luftfartstilsynet, som blant annet fører kontroll med sikkerheten i bransjen, mener det ikke er behov for ytterligere tiltak i etterkant av Air Baltic-skandalen.

– Hadde vi ansett dette som et veldig stort problem, kunne det tenkes at vi ba om flere promillekontroller. Men det vil være en utopi å kontrollere samtlige, sier kommunikasjonsdirektør Tor O. Iversen, som understreker at det er politiet som har det overordnede ansvaret for et slikt eventuelt initiativ.

– Dette er jo i stor grad basert på tillit. Ansvaret for å stille skikket til jobb ligger i utgangspunktet hos den som skal gjøre jobben.

Heller ikke Parat Luftfart, en del av arbeidstakerorganisasjonen Parat, mener det er ting som tilsier at kontrollene bør intensiveres.

– Jeg har jobbet i bransjen i 20 år, og det eksisterer en indre justis i norske flyselskaper som bidrar til at vi har så få tilfeller av promille som vi har. Det er ikke toleranse for å tøye grensene, sier Frank Danielsen i Parat luftfarts arbeidsutvalg og tillitsvalgt i Widerøes Kabinforening i Bodø.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder