VIL HA FORBUD: Mange liker seg ikke på jobb når kolleger bruker hijab, mener Carl I. Hagen (Frp). Foto: Helge Mikalsen VG

Carl I. Hagen vil forby hijab for ansatte i Oslo kommune

Carl I. Hagen foreslår å innføre en regel mot bruk av hijab og andre religiøse, politiske og filosofiske symboler på arbeidsplasser i Oslo kommune.

  • Eirik Tufteland Kroken
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tirsdag ga EUs øverste domstol tillatelse for arbeidsgivere å nekte ansatte å gå med synlige religiøse symboler på jobb, etter at en belgisk kvinne hadde fått sparken da hun brukte hijab på jobb.

Nå vil bystyrerepresentant i Oslo, Carl I. Hagen (Frp), forby alle politiske, filosofiske eller religiøse symboler for kommunalt ansatte i Oslo.

– Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene. Men nå er det avklart i EU. Et slikt reglement er ikke diskriminerende, sier Hagen.

Les også: Ap-nei til nikab i skole og utdanning

Vil ikke se symboler

– Hvorfor vil du innføre et slikt forbud?

– Fordi det er både brukere og arbeidere som synes det er unaturlig. De liker seg ikke når det er folk med hijab på jobb, sier Hagen.

– Hva synes du om at forslaget kan føre til at muslimske kvinner ikke vil kunne jobbe i Oslo kommune?

– Det er fullstendig feil. De kan bare ta av seg hijaben når de er på jobb, sier han.

Hagen mener det er greit at Oslo kommune risikerer å miste arbeidstakere med hans nye forslag.

– Det er betydelig arbeidsledighet, så det er ikke et problem. Det vil være naturlig at de som lar være å ta jobb på grunn av dette, reiser til et land hvor det ikke er et problem, sier han.

Les også: Facebook-opprør etter Sylvi Listhaugs nikab-ja

– Fremhever bare hijab

UENIG: Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), synes Hagens forslag ikke er nødvendig. Hun mener Oslo har godt av at folk får uttrykke hvem de er. Foto: Helge Mikalsen VG

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), synes ikke det er et problem at ansatte har religiøse symboler på jobb.

– Våre ansatte gjør en god jobb uavhengig av hvilke religiøse symboler de bærer og hvilket hodeplagg de har.

Hun peker på at Oslo er en mangfoldig by og mener folk bør få uttrykke hvem de er gjennom påkledning eller smykker.

– Jeg merker meg at det først og fremst er et religiøst symbol Hagen fremhever, nemlig hijab. Han kommenterer for eksempel ikke kors, fisk eller turban, sier hun.

Hijab og kors

Hagen mener det er viktig at de store kommunale arbeidsplassene som skoler, barnehager og sykehjem er fri for ansatte som bærer synlige symboler.

– Kolleger finner det ubehagelig med slike sterke muslimske symboler, eller andre politiske og filosofiske symboler, legger Hagen til.

Han ønsker ikke å utdype hvilke symboler som skal være forbudt.

– Ser du for deg at man kan forby hijab og ikke kors?

– Det vil være avhengig av om noen reagerer på det. Det er forskjell på hijab og et bittelite smykke som er kors. Dette vil være opp til domstolen å ta stilling til.

– Kan du nevne et filosofisk symbol?

– Nei, det kan jeg ikke. Jeg referer til ordlyden i EU-domstolen, sier Hagen.

Likestillingsombudet: Ikke fri adgang til hijab-nekt

I etterkant av tirsdagens kjennelse understreker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm at religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk.

– I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb. Det er en gal forståelse av EU-domstolens avgjørelse, sier Bjurstrøm.

– Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende. Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, legger hun til.

Vinner trolig ikke frem

– Jeg ser også at Hagens partifelle Sylvi Listhaug ikke kan få jobbe som lærer i skolen i Oslo dersom Hagen vinner frem, ettersom hun ofte bruker et kors-smykke, sier Dahl.

Les også: Vi trenger en ny fortelling

Hun tror ikke Hagens forslag blir vedtatt i bystyret.

– Med dagens flertall er det vanskelig å se for seg at han vinner frem, sier byråden som uttaler seg som ansvarlig for barnehage og skole.

I desember 2015 kom Hagen med et lignende forslag i bystyret. Da ønsket han et forbud mot hijab for elever i grunnskolen.

Vil innføre hijab-forbud i skolen

Før byrådet ville ta stilling til Hagens forslag, ble det sendt til Justisdepartementet med spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for å eventuelt innføre et forbud.

Justisdepartementet mente det var Kunnskapsdepartementets oppgave å ta stilling til saken. Over et år etterpå, venter Hagen og bystyret i Oslo fremdeles på svar.

– Jeg har purret på departementet i flere måneder. De har ikke kommet med en avklaring og jeg tror ikke de tør å gjøre det, sier Hagen.

Ønsket forbud i 2009: Frp vil forby hijab i skolen

Det var byråd Dahl som ba departementene om å se nærmere på saken.

– Den saken har vært på runddans mellom ulike departementet. Vi har lovet komiteen å be departementet om råd. Jeg synes det er litt rart at det har gått så lang tid. Vi venter like mye som bystyret i den saken, sier hun.

– Feil å være hjemme, feil å være i arbeid

Inga Marte Thorkildsen er byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune. Hun reagerer sterkt på Hagens forslag. Hun tar nå til orde for å ansette flere med hijab i kommunen.

– Jeg vil ha flere med hijab til Oslo kommune. Det er viktig at vi rekrutterer spesielt i eldreomsorgen, som Hagen er så opptatt av. Det er revnede likegyldig for meg om en kvinne har hijab på seg. Så lenge hun vil det, er engasjert og kompetent og kan norsk, sier byråden.

Hun mener Hagen ikke har til hensikt å få gjennomslag, men å skape debatt og oppmerksomhet. Hun mener holdningene hans bare kan få negative konsekvenser.

– Dette vil føre til at flere kvinner blir værende hjemme. Meg og Hagen deler synspunkter på kontantstøtten. Men fra hans side er det feil om du er hjemme og feil om du er i arbeid. Det eneste han oppnår er økt polarisering. Jeg snakker heldigvis på vegne av det store flertallet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder