HELSEMINISTER: Bent Høie (H) ber sykehusene rydde opp etter VG-avsløring. Foto: Krister Sørbø

Helseminister Bent Høie beordrer full stopp i natt-transport av eldre

Helseminister Bent Høie (H) forventer at transporten av eldre mennesker midt på natten opphører med øyeblikkelig virkning.

Helseminister Bent Høie (H) reagerer sterkt på VGs avsløring om natt-transport av eldre pasienter.

Nå krever helseministeren umiddelbar handling fra helseforetak og sykehus som har en utbredt praksis med å transportere eldre mennesker ut fra sykehusene på natten.

– Det er min forventning at man tar tak i dette. Og det er ikke umulig å gjøre noe med det, sier Høie.

– Helse Nord sier til oss i departementet at dette er noe de ikke praktiserer. Andre transportløsninger enn gule ambulanser er også en måte å løse dette på praktisk, uten at det går utover beredskapen.

– Du mener at sykehusene må slutte med natt-transport av eldre med umiddelbar virkning?

– Ja. Det man ser her må man slutte med umiddelbart. Dette er bare blitt en praksis som har fått lov til å utvikle seg, sier Høie.

Helseministeren sier det vil finnes enkelttilfeller der pasienter ønsker å dra hjem - eller krisesituasjoner der sykehusene uventet fylles opp av for eksempel en influensaepidemi.

– Men det er noe annet, poengterer han.

– Hvordan er det mulig at denne praksisen er blitt etablert?

– Jeg tror det er blitt mulig rett og slett fordi man er blitt vant til å gjøre det på denne måten. Man har fått et altfor sterkt fokus på at «dette er ikke lenger vårt ansvar». Dette har skjedd over tid. De som taper på dette er særlig eldre pasienter, sier Høie.

I helsepersonelloven presiseres det at pasientbehandlingen ikke bare skal være forsvarlig, men også omsorgsfull. I Helse- og omsorgstjenesteloven påpekes det at man skal ha respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

NATT-TRANSPORT: VG har fortalt historien om Lillemor (82) som ble fraktet ut fra Sykehuset Østfold Kalnes midt på natten. Foto: Gisle Oddstad

– Faller transporten av Lillemor (82) innenfor disse lovbestemmelsene?

– Det er ikke jeg som definerer hva som er innenfor loven eller ikke, men sånn som den saken beskrives, så vil jeg si at dette er ikke sånn en pasient skal behandles. Og jeg har inntrykk av sykehusene selv mener at dette ikke skulle ha skjedd, og det er jeg helt enig i.

Bent Høie er 2. nestleder i Høyre, og har sittet som helseminister helt siden den borgerlige siden vant valget i 2013.

– Er du overrasket over tallene VG presenterer?

– Ja. Jeg synes at det er et mye, mye større omfang enn jeg hadde trodd, sier Høie, som vedgår at han har hørt noen historier om dette også før.

– Med disse tallene er det klart at dette er noe som skjer flere ganger hver eneste natt i Norge. Dette er på mange måter den mørke siden av Samhandlingsreformen, som vi er nødt til å gjøre noe med. For dette er dårlig for pasienten – og det er også et tegn på at det er et for dårlig samarbeid mellom kommunene og sykehusene.

Samhandlingsreformen ble vedtatt i 2010. Sykehusene skulle behandle flere. Pasientene skulle raskere tilbake til kommunene.

– Men det som er vår analyse er at sykehusene og kommunene ikke er blitt partnere som jobber godt sammen rundt den enkelte pasient, men de er blitt parter som er blitt veldig opptatt av hvem som har økonomisk og juridisk ansvar i hvert tilfelle, sier helseministeren.

REAGERER: Ambulansearbeider og Delta-tillitsvalgt Hans Erik Ringnes er en av dem som reagerer på natt-transport av eldre pasienter. Foto: Gisle Oddstad

– Og da kan denne type utvikling som vi ser her skje, der man får den oppfatningen at «det viktigste for oss på sykehusets side er å få pasienten raskest mulig ut», sier Høie.

– Du ledet Stortingets helse- og omsorgskomité fra 2009 til 2013. Du har vært helseminister siden 2013, altså i snart seks år. Er det ikke ganske rart at disse tallene kommer som en overraskelse på deg?

– Problemet kommer ikke som en overraskelse på meg. Det er en av grunnene til at vi har sagt at måten man samhandler på i helsesektoren skal bli et hovedtema i den nye helse- og sykehusplanen som vi skal legge frem i en egen melding til Stortinget til høsten, sier Høie.

– Her er det eksempler på sykehus der omfanget av dette er blitt så stort at det må beskrives som at det har utviklet seg en praksis, i strid med hvordan det burde ha vært.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder