SKITTENT: På Skjold leir mener Forsvaret det er så skittent at hovedverneombudet har stengt ned to store bygninger fordi han mente det utgjorde en helsefare å jobbe der. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Renholdere ved militærleir utslitt: - Umenneskelig press

ISS-ansatte ved militærleiren Skjold utenfor Bardufoss mener ISS har ødelagt arbeidsplassen deres ved å gi dem altfor mange arbeidsoppgaver.

– Vi hadde en fin arbeidsplass hvor man så frem til å gå på jobb, men nå er det et mareritt for alle ansatte i ISS her på Skjold, sier Mari-Christin Eriksen, som har jobbet som renholder ved leiren i seks år, til VG.

I 2016 ble renholdet ved militærleiren flyttet fra Forsvarsbygg og til den eksterne aktøren ISS, etter å ha blitt lagt ut på anbud. Hun uttaler seg på vegne av renholderne på Skjold, og forteller at de før overgangen til ISS var 15 faste ansatte, men at de etter overgangen ble nedjustert til seks personer.

– Det har blitt et umenneskelig arbeidspress. Dette har resultert i et veldig høyt sykefravær, som igjen gir dem på jobb mer å gjøre.

les også

Varsler om helsefarlige forhold i militærleir – måtte stenge bygg

Sendte ut varsel

VG skrev onsdag at plassmajor Dag Myrvoll i mars sendte inn et varsel til Forsvarets varslingskanal, der han hevder at ISS kun utfører vask på halvparten av områdene i deres kontrakt, men at de likevel fakturerer fullt ut. Varselet ble senere sendt til alle ved leiren.

Konserndirektør kommunikasjon Ronny Pettersen i ISS svarte at de undersøker saken, men at det per nå ikke er noen holdepunkter for at feilfakturering har forekommet.

– Umenneskelig arbeidspress

Eriksen forteller at de i løpet av en uke rekker over cirka halvparten av det som er tiltenkt vasket ved Skjold leir.

– For eksempel skal én renholder vaske åtte til 12 bygg i løpet av en uke. Da er det snakk om store bygg der det kan være 50 rom med bad og minikjøkken. Det er rett og slett ikke gjennomførbart.

Eriksen mener at ISS’ oversikt over hvor lang tid de skal bruke på hvert sted er urealistisk.

– Når vi har sagt fra at det ikke er mulig å rekke over på den tiden, får vi bare beskjed om at vi må komme oss gjennom det, hvis ikke må de komme og se hva vi gjøre feil. Vi har oppfattet det som en trussel.

– Har ISS noen gang kommet for å se om tidene er realistiske?

– Nei, svarer Eriksen.

SLITEN: Mari-Christin Eriksen, som uttaler seg på vegne av renholderne på Skjold leir, forteller at arbeidssituasjonen har blitt «umenneskelig» etter at ISS tok over. Foto: PRIVAT

Mener situasjonen er sammensatt

Pettersen i ISS skriver til VG at de synes det er leit at medarbeiderne ikke trives på jobb.

– Situasjonen på Skjold leir er imidlertid sammensatt. Vi mener vi har strukket oss langt for å bedre forholdene for våre medarbeidere ved Skjold leir, både ved å øke bemanningen av renholdere og ved å styrke lokal ledelse. Av sikkerhetshensyn i Forsvaret har vi ikke anledning til å oppgi hvor mange renholdere som jobber i Skjold leir, men vi har økt antall medarbeidere siden sommeren 2018, skriver Pettersen.

Han forklarer at det også kan være utfordrende å få tak i ekstra bemanning på et lite sted, ettersom alle ansatte på være sikkerhetsklarert.

– Vi har derfor siden april valgt å fly inn to til fire sikkerhetsklarerte renholdere i uken fra flere steder i landet til Skjold, skriver han.

Både Pettersen i ISS og Forsvaret har tidligere opplyst at Forsvarets logistikkorganisasjon og ISS er enige om en handlingplan ved leiren, og at det er satt inn ekstra ressurser.

– Kjenner igjen det renholderne sier

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, sier han kjenner igjen det renholderne forteller om situasjonen.

– Etter det første året begynte det en nedbemanning i renholdsfirmaet som kanskje har utløst denne situasjonen. Jeg kjenner igjen det renholderne sier med at de har for mye å gjøre, og vi ser jo resultatet av det, forteller han til VG.

– HELSEFARLIG: Thomas Norman Hansen er hovedverneombud i Hæren og så seg i april nødt til å stenge bygg på grunn av dårlig renhold. Foto: Ole Sverre Haugli / Forsvaret

Forbundssekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund, hvor renholderne er organisert, skriver i en SMS til VG at de kjenner til situasjonen.

– Vi er kjent med situasjonen og forholder oss til de tillitsvalgte og vernetjenesten i ISS. Vi er også kjent med at det er krevd prøverenhold for å avklare arbeidsmengde i henhold til tariffavtales bestemmelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder