HOVEDÅRSAKER: Hyppig flytting eller utenlandsopphold, sykdom – eller at foreldre ikke ønsker at barna skal vaksineres. Foto: Gisle Oddstad / VG

Folkehelseinstituttet: Derfor vaksineres ikke barn

Engstelse, skrekkhistorier, misforståelser og dårlig informasjon fra helsetjenesten er blant begrunnelsene til foreldre som ikke ønsker å vaksinere barna sine.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har regnet ut at vi er avhengige av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert, for å hindre nye utbrudd. Det kalles flokkimmunitet og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

Denne uken kom de nye tallene som viser om andelen vaksinerte er høy nok i Norge.

Hvor mange av oss må være vaksinert for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg?

2018-tallene viser at det fortsatt er høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet (BVP). Reell vaksineskepsis utgjør bare en liten del av gruppen som ikke er registrert, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Begrunnelse: «Sunn livsstil kan hindre at barn smittes»

Ifølge FHI har manglende vaksinasjon eller store forsinkelser av vaksinasjoner i BVP vanligvis en av følgende årsaker:

Hyppig flytting eller utenlandsopphold, sykdom – eller at foreldre ikke ønsker at barna skal vaksineres.

les også

Kraftig økning av mesling-utbrudd i Europa: Folkehelseinstituttet til kamp mot feilinformasjon

FHI har utarbeidet en liste over begrunnelsene for ikke å ønske vaksiner, basert på flere studier som har gitt ganske samsvarende resultater:

  • Engstelse for bivirkninger og tvil om vaksinenes langtidseffekt.
  • Vaksinasjon oppfattes som en større risiko enn sykdommene det vaksineres mot.
  • Sykdomsstatistikken antas ikke å representere gjennomsnittsbefolkningen eller ikke gjelde for eget barn.
  • Unnlatelse foretrekkes fremfor aktiv handling.
  • Tro på at de selv, ved sunn livsstil, kan hindre at barnet smittes og hindre komplikasjoner hvis det smittes.
  • Tro på at flokkbeskyttelse er tilstrekkelig.
  • Mistillit til autoriteter og oppfatning av at «folkehelse» står i motsetning til enkeltindividets ve og vel.
  • Desinformasjon og misforståelser, skrekkhistorier om vaksinasjon.
  • Helsepersonell gir uklar, mangelfull eller dårlig informasjon om sykdomsrisikoen.

Seiglivet myte

UNICEF, som sammen med sine partnere vaksinerer rundt halvparten av verdens barn, sier at vi må være på vakt til tross for den høye vaksinedekningen, blant annet fordi meslinger er på fremmarsj i Europa.

– Selv om FHI sier vaksinemotstanden ikke øker i Norge, må vi fortsette det holdningsskapende arbeidet for å bekjempe spredning av misvisende informasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Holand i UNICEF Norge.

les også

Andrea (2) tåler ikke vaksiner: Hun er avhengig av at andre barn vaksineres

WHO plasserer vaksinemotstand på listen over de ti største truslene mot den globale helsen i 2019.

Sammensatt gruppe

Vaksinemyter har eksistert like lenge som vaksiner.

– Det som ofte er utfordringene med myter, er at de kan basere seg på noe som nesten sant, sier immunolog Tone Fredsvik Gregers, førstelektor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun har også gitt ut boken «Alt du må vite om vaksiner».

Hun forklarer at dette nesten sanne ofte mangler nyansene eller forståelsen slik at det blir til alternative forestillinger som er feil og som passer i eget verdensbilde.

– Men verden er ikke svart-hvit.

VAKSINEEKSPERT: – Det som ofte er utfordringene med myter, er at de kan basere seg på noe som nesten sant, sier immunolog Tone Fredsvik Gregers. Foto: Krister Sørbø / VG

Heller ikke begrepet «vaksinemotstander». Gregers beskriver dem som en sammensatt gruppe.

– Det er ikke veldig mange som er ordentlig konspiratoriske. Det å være skeptisk er noe annet: de er ofte engstelige fordi de ikke vet nok.

Hun forklarer at disse velger å tro på informasjonen som er lettest tilgjengelig.

– Det er enklere å forstå de enkle forklaringene. Og det man ikke helt forstår, er det enklere å bli engstelig for. Det er menneskelig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder