INNLEIE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) anklages for å forsterke bruken av innleie.

INNLEIE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) anklages for å forsterke bruken av innleie. Foto: Helge Mikalsen

Akademikerne: – Ap-Raymond bruker 1,8 milliarder på innleie

Byrådsleder Raymond Johansen får på pukkelen for heftig bruk av innleie. Bruken av innleide konsulenter har økt fra 1,5 milliarder kroner i 2015 til over 1,8 milliarder i fjor.

Det viser en oversikt Akademikerne har laget:

  • I 2015 brukte Oslo kommune 1,51 milliarder kroner på eksterne konsulenter.
  • Året etter falt det til 1,48 milliarder kroner.
  • I 2017 økte det til 1,69 milliarder kroner.
  • Foreløpig har det toppet seg i 2018, da Oslo brente av 1,87 milliarder kroner på å hente innleide konsulenttjenester utenfra.

Johansen har i ulike sammenhenger gått ut mot bruk av innleie og har selv satt problemet på dagsordenen.

– Det som bekymrer er den økende tendensen. Konsulentbruken har økt med 24 prosent siden 2015. Problemet med at bruken av innleide konsulenter stiger jevnt og trutt, er at det bidrar til å redusere kompetanse i Oslo kommune. Vi er overrasket over at det rødgrønne byrådet ikke ser at de, ved ikke å stanse denne utviklingen, ikke bidrar til å hegne om fast ansatte, men i stedet forsterker en innleietrend, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff:

Fast ansatte

– Når konsulenter blir sittende med egne kontorplasser i kommunen over tid, går det på bekostning av å bygge opp kompetanse innad i kommunen. Flere etater sliter med å beholde erfarne ansatte, og dette går utover kvaliteten på tjenestene. Byrådet må ta grep for å sørge for at flinke folk blir i kommunen, i stedet for å bruke milliarder på konsulenter.

Vi møter ham og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Oslo kommune, Halvor Røsbak Feragen, i Oslo rådhus.

Staten sier opp omstridt Aleris-avtale

– En del konsulentbruk er nødvendig, på grunn av spisskompetanse kommunen ikke har, sier Feragen.

– Men vi undrer når konsulentselskaper brukes over mange år. Da kan man stille spørsmål ved om behovet er så kortsiktig at det forsvarer innleid bistand. I flere tilfeller kan kommunen heller ansette fast, og bevare kompetansen internt. Dette gjelder blant annet prosjektledelse, byggeledelse innen digitalisering og lederstøtte, sier Feragen.

– Sitter det innleide på et kontor her i rådhuset, som har hatt det som fast kontor over mange år?

LEI INNLEIE: Forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff (t.v.) og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Oslo kommune, Halvor Røsbak Feragen angriper Johansen-byrådet for høy innleiebruk. Foto: Helge Mikalsen

– Nei, de har heldigvis ikke fått faste varige arbeidsplasser her i huset. Men vi ser at med stadig flere innleide, så forsvinner kompetansen ut av huset. Det har også et lønnselement: Det dreier seg i stor grad om etterspurt arbeidskraft og kommunen sliter med å beholde folk, fordi de tjener bedre der ute. Vi har mang en gang sagt farvel til en kollega – for like etterpå å ønske ham velkommen tilbake – som bedre betalt konsulent, innleid av kommunen.

Lege Kristian (49): 20 år uten fast jobb

– Det høres ut som en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av?

– Ja, det kreves faktisk politisk handlekraft og vi håper at Raymond Johansen vil vise det, for å satse på faste ansatte, ikke innleide. Ved å satse på egen kompetanse vil Oslo kunne bygge fagmiljøer og gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver. Det er også et poeng at kommuneansatte må lære opp nye konsulenter gang på gang – uten at kommunen beholder kunnskap fra det konsulentene utfører.

– Det høres dyrt ut?

– I enheter hvor det er høy gjennomtrekk blant de ansatte, gir medlemmer ofte tilbakemeldinger på svak lønnsutvikling. Med et lønnssystem som belønner kompetanse, vil man lettere kunne beholde folk – og unngå deler av konsulentbruken.

les også

Statistikk-Støre: – Dobbelt så mange jobber skapt under Ap-regjeringer

Graff sier lokal lønnsdannelse er en god vei.

– Oslo kommune er urovekkende bakpå i lønnspolitikken. De har et rigid, gammeldags system, der de ansatte lønn nærmest er uavhengig av kompetanse og resultater. Vi vil endre lønnssystemet, slik at det blir lettere å beholde ansatte over tid. Dette skjer best gjennom lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Utfordringen er at likelønn bidrar til å forsterke systemet med innleie, fordi vi ikke makter å beholde kompetansen; de velger jobber i det private i stedet.

Byråden: Fast ansettelse er bedre

– Bildet er nok mer nyansert enn det Akademikerne fremstiller det som, men vi er enige i at vi gjerne skulle ha kommet lenger i å redusere konsulentbruken i Oslo kommune. Enkelte virksomheter har vært gode på å redusere konsulentbruken. Utdanningsetaten har eksempelvis redusert konsulentbruken med 65 prosent siden 2015, sier Arbeiderpartiets finansbyråd Robert Steen.

Han sier at en av hovedgrunnene til det høye nivået av konsulentbruk, er at de «investerer mer i byen enn våre forgjengere».

– Resultatet er en økning i konsulentbruk hvor det er naturlig, lovpålagt eller regelbundet til å bruke konsulenter. Eksempelvis advokathonorarer knyttet til restrukturering av kraftsektoren og hjemkjøpet av Hafslund. Oppstarten av Fornebubanen i 2018 ga økt bruk av konsulenter med 118 millioner kroner, men dette er innleie fra Sporveien AS, som er et kommunalt eid selskap.

Han sier de enige med Akademikerne i at de må bygge mer kompetanse i kommunen.

– Fast ansettelse er bedre for den ansatte, gir kommunen bedre kompetanse og er også billigere. Vi ser at folk ønsker å jobbe i Oslo kommune og vi lykkes med å tiltrekke oss mange dyktige folk. Dette er ikke er noe alle politiske partier er enige om. Høyres program fastslår for eksempel at kommunen som hovedregel ikke skal utvikle egne digitale løsninger, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder