UENIG: Arshad Jamil syns Frp gir et inntrykk av innvandrerungdom ingen kjenner seg igjen i. F.v.: Arshad Jamil, Marianne Ghaffar, Ansa Ghaffar og Hafsa Iqbal. Foto: Trond Solberg

Ut mot Listhaug: – Setter innvandrerungdom i bås

Frp burde heller fokusere på hvorfor unge gutter med innvandrerbakgrunn skiller seg ut på SSBs krimstatistikk, mener Arshad Jamil.

– Statistikken er misvisende og gir et inntrykk av innvandrerungdommen som ingen kjenner seg igjen i, sier Jamil, som jobber aktivt med å engasjere ungdommer i lokalmiljøet. Han er nestleder i Islamic Culture Centre (ICC) Alna i Oslo.

Tirsdag publiserte SSB tabeller over siktelser blant unge menn med innvandrer bakgrunn. Tabellen viser antall siktelser mot menn mellom 15 og 24 år i fireårsperioden 2015–2018.

Ifølge oversikten, som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Fremskrittspartiet, har unge menn med innvandrerbakgrunn langt flere siktelser for lovbrudd enn øvrige ungdom.

Jamil reagerer på hvordan Frp og nestleder Sylvi Listhaug bruker krimstatistikken.

– Det er alltid i noens interesse å sette ungdommene opp mot samfunnet, sier han.

REAGERER: Arshad Jamil er engasjert i lokalmiljøet på Allerud. Han syns det er for stort fokus på negative hendelser som skjer i innvandrings-miljøet. Foto: Trond Solberg

Kjenner seg ikke igjen

Listhaug sa tirsdag at mange tar med seg en ukultur til Norge, der konflikter løses med vold.

17 år gamle Ansa Ghaffar kjenner seg ikke igjen i den påstanden.

– Jeg forstår ikke hvor disse voldelige holdningene finner sted. Jeg ser dem iallfall ikke, sier hun.

Ghaffar går på en videregående skole på vestkanten, og mener det er lett å glemme at det der finnes negative sider blant ungdom over alt.

– Jeg føler Listhaug og resten av Frp setter innvandringsungdom i bås, sier Ghaffar.

– Fokus på det negative

Ungdomsansvarlig i ICC Alna, Hafsa Iqbal, forteller at det stort sett er de negative tingene som skjer som får oppmerksomhet.

– Man glemmer helt at det også skjer mye positivt blant ungdom for eksempel her på Haugerud.

– Det er mange ungdom her som hjelper til på eldrehjem og plukker søppel. Men det kommer aldri fram.

Tallmateriellet i SSB-tabellen fordelt på enkeltland, sier mindre om type kriminalitet og alvorlighet.

Det fremgår heller ikke om siktelsen har ledet til tiltale eller rettskraftig domfellelse, men Sigmund Book Mohn ved Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk i SBB, som har utarbeidet statistikken for Frp, understreket tirsdag at tabellene viser det totale antallet oppklarte lovbrudd.

– Folk flest leser kanskje bare overskrift og ingress, og da kan man sitte igjen med et inntrykk av at innvandrere er mer kriminelle enn norsk ungdom. Frp skulle gått et steg videre og også sett på domfellelser og antall siktede. Men uansett, dette er ikke en utvikling noen ønsker, og vi jobber mot samme mål som Frp i denne saken, sier Jamil i ICC Alna.

Han viser til forsker ved Politihøgskolen, Nina Jon, og forteller at man heller burde fokusere på hva som gjør at unge menn med innvandrerbakgrunn skiller seg ut i statistikken på en negativ måte.

Jamil sier det ikke finnes én enkel løsning.

– Det må jobbes på flere plan. Foreldrene må involveres, ungdommene må heies frem, og politikere må gi dem en inkluderingsfølelse gjennom sin retorikk, og ikke motsatt.

Kriminelle handlinger må få konsekvenser

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim forklarer at de nå har fått en statistikk som gjør det mulig å jobbe med den situasjonen som er, og for å hindre at situasjonen blir forverret.

– Vi har i for stor grad beveget oss bort fra at kriminelle handlinger begått av ungdom får konsekvenser. Det er flere tilfeller av grove forbrytelser begått av unge såkalte gjengangere, som kunne ha vært unngått. Et ungdomsfengsel som ivaretar og rehabiliterer unge lovbrytere må på plass. Både for å beskytte samfunnet og innvandrerungdommen. Vi kan ikke fortsette å skyve ting under teppe, dersom vi skal forhindre «svenske tilstander».

Helgheim understreker at målet til Frp ikke er å sette flest mulig ungdom i fengsel, men å se på samfunnets behov.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder