OVERVÅKER E 18: Sandra Bruflot (H) står på en bro som går over E 18 på Høvik i Bærum. I denne delen av den nye E18-traséen er en del av den nye motorveien planlagt i tunnel. Foto: Frode Hansen, VG

Høyre-Sandra: Frykter full brems for ny E18

E18 (VG) Det nye fylkesrådet i Viken sier nei til lånegaranti for ny E18 gjennom Bærum og Asker. Samferdselspolitiker Sandra Bruflot (H) frykter det både kan forsinke og fordyre 40 milliarders-veien ytterligere.

I et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og regjeringen, skriver leder Tonje Brenna (Ap) i fylkesrådet at det skisserte bompengeopplegget for E18 er i strid med lokal enighet. Årsak: Regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo - og manglende busskapasitet ved trafikk-knutepunktet Lysaker.

les også

Regjeringen gir grønt lys for E18-utbygging

Fylkesrådet i Viken vil derfor ikke være garantist for den skisserte finansieringen, og ber regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt. Etter planen skal bompenge-finansieringen behandles i Stortinget i slutten av februar.

RAMSTADSLETTA: Oversikts-illustrasjon over ny E18 ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum. Til venstre - en egen bussvei. Til høyre for motorveien - en lokalvei. I bakkant av illustrasjonen går den nye motorveien inn i tunnel. Foto: Statens Vegvesen

Dette får Sandra Bruflot (H) til å be spesielt Arbeiderpartiet vurdere hva partiet er i ferd med på gjøre.

– Jeg er bekymret for at E 18 blir en brikke i et politisk spill i stedet for at vi finner en løsning som kan fungere for alle. Jeg er bekymret både for den gjeldsgarantien som Viken-flertallet nå sier nei til samt for fremdriften og en stadig høyere kostnad, sier Bruflot til VG.

Hun er best kjent som leder i Unge Høyre. Men i denne saken snakker hun som samferdselspolitiker i Viken fylke (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold).

VIKEN-TOPPER: Tonje Brenna (til høyre) er leder for det nye fylkesrådet i Viken. Roger Ryberg er fylkesordfører. Begge representerer Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Bruflot mener det er Arbeiderpartiets snuoperasjon fra å støtte E 18-utvikling i opposisjon i Akershus - til å si nei til lånegaranti i posisjon i Viken - som nå forsøkes kamuflert.

– Vi må slutte å late som at forutsetningene har endret seg i denne saken. Det som har endret seg er Arbeiderpartiets standpunkt, sier Bruflot.

Hun mener det er skremsel og retorikk at E18 gjennom Asker og Bærum blir en monstervei.

Ny fylkesrådleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), holder fast på at det er løsninger i prosjektet som har endret seg - og som er årsaken til Vikens nei til lånegaranti.

– Prosjektet har endret seg. Nå har vi ingen løsning for kollektivterminal på Lysaker og heller ikke en helhetlig bussvei. I tillegg har prisen for prosjektet totalt sett økt. Vi skal bygge infrastruktur og veier for framtida. Da må vi ha gode kollektivløsninger, skriver Brenna i en epost til VG.

les også

Oslo-byrådet vil stoppe nye motorveier: Høyre og Frp lover kamp

– Bruflot er bekymret for at manglende lånegaranti og fylkesrådets nye E18-politikk vil bremse fremdrift og øke kostnader. Deler du denne bekymringen?

– Jeg deler utålmodigheten. Derfor bør storting og regjering lytte til lokale parter, og ønske å komme sammen for å finne en løsning, svarer Tonje Brenna.

les også

Bruker nye 400 millioner til seks felt på ny E18 gjennom Bærum

Hun skal møte den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) om saken midt i februar. Det knytter seg spenning til om Hareide vil arve forgjenger Jon Georg Dales (Frp) utålmodighet for å finansiere og fullføre en ny E18 raskest mulig.

Samtidig står Stortinget foran behandlingen den sentrale strekningen E18 Lysaker – Ramstadsletta i Bærum. Men fylkesrådet i Viken mener Stortinget må sikre en bedre oversikt over kostnadene etter at de siste anslagene for denne strekningen er mellom 16 og 19 milliarder kroner.

les også

Ny Viken-plattform: Flertall for å krympe ny E18

– Ingen vei utenom

Det bor over 400.000 innbyggere i Viken-kommunene vest for Oslo. Bruflot mener likevel det ikke er noen selvfølge at en ny motorvei vil føre til mer forurensende biltrafikk inn mot Oslo.

– Det vil den ikke nødvendigvis. Det er nå en gang slik at det er et felles bolig- og arbeidsmarked mellom Oslo og kommunene vest for Oslo. Fremtidig trafikk kan man regulere med bompenger - men bussene, bilene og tungtransporten må faktisk også kjøre på en vei, da er det ingen vei utenom å bygge E18 Vestkorridoren.

Bruflot har ett klart råd til den nye samferdselsministeren:

– Bygg ny E18, det er kjempeviktig for både Asker, Bærum og en hel rekke kommuner rundt Oslo. Veldig mange pendler til Oslo på denne veien. Derfor er det også viktig at filene blir lagt opp slik at bussene kommer frem, sier Bruflot.

– Bidrar ikke all denne vinglingen frem og tilbake om E18 til politikerforakt?

– Ja, det er en bekymring. Det vil alltid være slik at vi går til valg på primærpolitikk, så må vi forhandle om løsningene, svarer hun.

Politisk høy temperatur

Aps samferdselstalsmann på Stortinget, Sverre Myrli, mener nå forutsetningene er så endret at saken bør sendes tilbake til regjeringen, ifølge Aftenposten.

Onsdag kveld gikk Bærum kommunes formannskap på sin side inn for å stoppe fremdriften av Fornebubanen og videre utbygging av Fornebu - på grunn av de nye politiske komplikasjonene rundt E18-planene.

Flere E18-tilhengere oppfatter brevet fra det Ap- og MDG-styrte fylkesrådet i Viken til regjeringen som ren trenering.

– Hvis fylkestinget i Viken vedtar dette 13. februar, bryter de Oslopakke 3-avtalen, sier tidligere fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) til lokalavisen Budstikka.

Oslopakke 3-avtalen er en politisk omforent samferdselspakke mellom staten, Oslo og Akershus (nå Viken) som inneholder blant annet både ny Fornebubane, og ny E18 i Vestkorridoren - der bompengeinntekter fra bilister skal finansiere kollektivtiltak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder