PRIVATISTEKSAMEN: Privatistkontoret i Oslo har ansvaret for gjennomføring av privatisteksamener i Vallhall Arena. ARKIVFOTO: Nils Bjåland, VG

Privatister ventet flere timer for å levere eksamen

Flere av kandidatene som tok privatisteksamen i Vallhall Arena i Oslo mandag, fikk tekniske problemer under innleveringen. Først tre timer etter fristen var alle besvarelsene levert.

– Innleveringsfristen var klokken to, men jeg og mange andre fikk ikke levert før klokken fem, sier Jonatan Verner Sønderby Kristensen til VG.

Han var blant de 1500 kandidatene som tok matematikkeksamen i Vallhall Arena i Oslo mandag. Det var først under innleveringen at de ble oppmerksom på problemene.

Satt med hjemmeeksamen i tre dager – så ble den kansellert

Leder ved Privatistkontoret i Oslo, Kari-Anne Steen, sier til VG at treghet på nettverket medførte forsinkelser i innleveringen av besvarelser.

– Forsinkelsene som oppsto rammet ikke alle, og et mindretall av kandidatene måtte vente opp mot tre timer før de fikk levert, sier hun.

– Vi har tidligere opplevd utfordringer knyttet til forsinkelser, men ikke i så stort omfang som det vi erfarte i dag.

Studenter kunne se og skrive over andres bacheloroppgaver

– Gode rutiner

Steen beklager at nettverksproblemene medførte lang ventetid for enkelte kandidater, men presiserer at ingen av eksamensbesvarelsene har gått tapt.

– Vi har gode rutiner for å sikre at besvarelsene blir levert til sensorene selv når det oppstår uheldige hendelser som dette. Vi har stått på for å få alle besvarelsene levert på en sikker måte, sier hun.

Skal du ha eksamen i matematikk? Da bør du se denne:

Største eksamensdagen

Mandagens eksamen var vårens første i Vallhall Arena, og ifølge Steen den største eksamensdagen i Oslo.

– Vi arrangerer skriftlig privatisteksamener i løpet av tre uker hver vår og hver høst, til sammen cirka 22.000 skriftlige eksamensprøver i året. Alle disse gjennomføres med digital innlevering, sier Steen, som håper på å unngå nettverksproblemer i tiden fremover:

– Vi gjennomfører skriftlig eksamen frem til 6. juni og jobber nå på spreng sammen med vår nettverksleverandør for å sikre at det ikke skjer igjen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder